NTSANZA YA MULINDIRI—YAKUPFUNZIRA Dezembro 2020

Revista ino ina nkhani zakupfunza kuyambira pa mdzinga wa 1-28 Fevereiro, 2021.

Mibvunzo Yakucokera kwa Anyakuwerenga

Kodi mafala ya mpostolo Paulo yakugumanika pa 1 Wakolinto 15:29 yambathandauza kuti Akristau winango m’mbuyomu akhabatizidwira wanthu omwe adafa?

Mibvunzo Yakucokera kwa Anyakuwerenga

Mimwani 24:16 ambalewa kuti: ‘Nyakulungama angagwe kanomwe kentse, ndipo iye an’dzalamuka pomwe.’ Kodi bzimwebzi bzikuthandauza munthu omwe ambacita pikado mwakubwereza-bwereza, koma na kupita kwa nthawe ambadzalekereredwa na Mulungu?