MUKANI! N.° 3 2019 | Kodi Bibliya lingakuthandizeni kukhala na moyo wabwino?

Bibliya limbalewa kuti kupasa kumbacitisa munthu kukhala na moyo wabwino. Imwepo mungagumane phindu mukambaphatisa basa malango yace pa moyo wanu.

Bukhu la Kale-kale Koma Likuthandiza Nsiku Zino

Fotokozani bzomwe wanthu winango ambalewa akambawerenga na kuphatisa basa malango ya m’Bibliya pa moyo wawo.

Kukhala na Thanzi Labwino

Nfundo za m’Bibliya zimbatilimbisa kukhala na thanzi labwino pa moyo wathu.

Kukhala na Makumbukidwe Yabwino

Timbagumana phindu tikambatsogolera makumbukidwe yathu.

Moyo wa Banja na Axamwali Wabwino

Cikondweso cimbabwera thangwe ra kupasa sikuti kutambira.

Kuphatisa Basa Kobiri Mwanzeru

Kodi nfundo za m’Bibliya zingakuthandizeni tani kucepesa mabvuto yomwe yambabwera thangwe ra kobiri?

Kukhala na Makumbukidwe Yauzimu

Mitemo ya Mulungu pabodzi na nfundo za m’Bibliya zingakuthandizeni kukhala na moyo wabwino wauzimu. Onani momwe mungacitire bzimwebzo.

Bukhu Lakuthandiza Kwene-kwene pa Moyo wa Wanthu

Kafufuku akulatiza kuti Bibliya ni bukhu lomwe likusandulizidwa na kugawiridwa kwene-kwene kuposa mabukhu manango.