Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Nkhani za Mkatimu

Nkhani za Mkatimu

Nfundo Zitanthatu Zomwe Wana An’funika Kupfunza

Kodi imwepo mumbafuna kuti mwana wanu akakula adzadziwike ninga mbani?

  • Wakubziretsa

  • Wakubzicepswa

  • Wakulimbikira

  • Wakusamalira udindo

  • Wakukhwima mwauzimu

  • Wakukhulupirika

Wana angakwanise lini kukulisa wokha makhalidweya. Tenepo, iwo an’funika citsogozo canu.

Revista ino ina nfundo zitanthatu zakufunika zomwe imwepo abereke mungaziphatise basa kuti mupfunzise wana wanu, ndipo nfundozo ziniwakonzekeresa kuti bzinthu bzidzawafambire bwino akadzakula.