Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mibvunzo Yakuphatisa Basa Pakupfuza Bukhu Langu la Nkhani za M’Bibliya

Mibvunzo Yakuphatisa Basa Pakupfuza Bukhu Langu la Nkhani za M’Bibliya

Nkhani 1

Mulungu Akuyamba Kukonza Bzinthu

 1. Kodi bzinthu bzense bzabwino bzidacokera kuponi? Un’kwanisa kupereka bziratizo?

 2. N’ciponi cinthu cakutoma comwe Mulungu adalenga?

 3. Thangwe ranyi anjo wakutoma akhali wakupambulika?

 4. Fokotoza momwe dziko likhaliri paciyambiriro. (Ona cithunzi-thunzi)

 5. Kodi Mulungu adayamba tani kukonza dzikoli kuti likhalidwe na bzirombo na wanthu?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Jeremiya 10:12.

  Njaponi makhalidwe ya Mulungu yakulatizidwa na cilengedwe cace? (Zaiya 40:26; Waroma 11:33)

 2. Lewenga Wakolose 1:15-17.

  Kodi Jezu adakhala na mbali iponi pa kulengedwa kwa bzinthu? Ndipo bzin’funika timbamuwone tani? (Wakolose 1:15-17)

 3. Lewenga Ciyambo 1:1-10.

  1. Kodi dziko la pansi lidabwera tani? (Ciyambo 1:1)

  2. N’ciani cidacitika pa nsiku yakutoma yacilengedwe? (Ciyambo 1:3-5)

  3. Fokotoza bzomwe bzidacitika pa nsiku yaciwiri yacilengedwe. (Ciyambo 1:7, 8)

Nkhani 2

Zunde Lakudeka

 1. Kodi Mulungu adalikonza tani dzikoli kuti likhale mui wathu?

 2. Lewa bzirombo bzakusiyana-siyana bzomwe Mulungu adalenga. (Ona cinthunzi-thunzi.)

 3. Thangwe ranyi zunde la Edeni likhali lakupambulika?

 4. Kodi Mulungu akhafuna kuti dziko lense la pansi lisanduke ciani?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Ciyambo 1:11-25

  1. N’ciani comwe Mulungu adalenga pa nsiku yacitatu? (Ciyambo 1:12)

  2. N’ciani cidacitika pa nsiku yacinai ya cilengedwe? (Ciyambo 1:16)

  3. Kodi pa nsiku ya cixanu na ya citanthatu, Mulungu adalenga bzirombo bza mtundu wanyi? (Ciyambo 1:20, 21, 25)

 2. Lewengani Ciyambo 2:8, 9.

  Kodi Mulungu adaikha miti yiponi yakupambulika m’zunde mule? Kodi yikhaimira ciani?

Nkhani 3

Mwamuna na Mkazi Wakutoma

 1. Kodi cithunzi-thunzi ca mu Nkhani 3 cidasiyana tani na ca mu Nkhani 2?

 2. Mbani adalenga mwamuna wakutoma, ndipo dzina lace akhali yani?

 3. Ndiponi basa lomwe Mulungu adapasa Adamu kuti acite?

 4. Thangwe ranyi Mulungu adagonesa Adamu tulo twa mphanvu?

 5. Kodi Adamu na Eva wangadakhala na moyo nthawe zingasi? Ndiponi basa lomwe Yahova akhafuna kuti iwo wacite?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Psalymo 83:18

  Kodi dzina la Mulungu mbani? Ndipo kodi iye ana ugo bwanyi pansi pense pano? (Jeremiya 16:21; Danyeri 4:17)

 2. Lewenga Ciyambo 1:26-31.

  1. N’ciponi cinthu cikulu comwe Mulungu adalenga pa nsiku yacitanthatu? Kodi comwe adalengaco cikhadasiyana tani na bzirombo bzense? (Ciyambo 1:26)

  2. N’ciani comwe Yahova adakonzera wanthu na bzirombo kubodzi? (Ciyambo 1:30)

 3. Lewenga Ciyambo 2:7-25.

  1. Kuti Adamu akwanise kupasa madzina bzirombo iye akhafunika kucita ciani? (Ciyambo 2:19)

  2. Kodi mafala ya Ciyambo 2:24, yambatithandiza tani kubvesesa momwe Yahova ambawonera malowozi, kulekana na kulambana? (Mateu 19:4-6, 9)

Nkhani 4

Thangwe Ranyi Iwo Wadaluza Mui Wawo?

 1. N’ciani cinkucitikira Adamu na Eva pa cinthunzi-thunzipa?

 2. Thangwe ranyi Yahova ankuwapasa nyathwa?

 3. Kodi nyoka idauza ciani Eva?

 4. Mbani adacitisa kuti nyokayo ilalewe na Eva?

 5. Thangwe ranyi Adamu na Eva wadaluza mui wawo wa Paraizo?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Ciyambo 2:16, 17 na 3:1-13, 24.

  1. Thangwe ranyi mbvunzo omwe nyoka ire idapasa Eva ukhanamizira Yahova? (Ciyambo 3:1-5; 1 Juwau 5:3)

  2. Kodi bzomwe bzidacitikira Eva bzimbaticenjeza tani ifepano? (WafiripoWafiripo 4:8; Tiyago 1:14, 15; 1 Juwau 2:16)

  3. Kodi Adamu na Eva wadalamba kubvuma kuphonya kwawo mwa njira iponi? (Ciyambo 3:12, 13)

  4. Kodi wakerubi womwe wadakhalirira kumadokero kwa zunde la Edeni wadathandizira tani Utongi bwa Yahova? (Ciyambo 3:24)

 2. Lewenga Cibvumbulutso 12:9.

  Kodi Sathani bzinkumufambira tani pa basa lace lakucitisa kuti wanthu wapandukire utongi bwa Mulungu? (1 Juwau 5:19)

Nkhani 5

Wayamba Moyo Wakunesa

 1. Kodi moyo wa Adamu na Eva ukhali tani kunja kwa zunde la Edeni?

 2. N’ciani cidayamba kucitikira Adamu na Eva, ndipo thangwe ranyi?

 3. Thangwe ranyi wana wa Adamu na Eva wadadzakalamba, wacifa?

 4. Penu Adamu na Eva wangadabvera Yahova, kodi moyo ungadakhala tani kwa iwo na wana wawo?

 5. Kodi kusaya kubvera kwa Eva kudamuwawa tani?

 6. Njaponi madzina ya wana wakutoma wa Admu na Eva?

 7. Mbani wana winango wali pa cithunzi-thunzipa?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Ciyambo 3:16-23 na 4:1, 2.

  1. Kodi kutembereredwa kwa thaka kudatokonya tani moyo wa Adamu? (Ciyambo 3:17-19; Waroma 8:20, 22)

  2. Thangwe ranyi dzina la Eva, lakuthandauza ‘Wamoyo,’ likhamuthemera? (Ciyambo 3:20)

  3. Kodi Yahova adakumbukira tani Adamu na Eva napo pomwe iwo wakhadaponya kale? (Ciyambo 3:7, 21)

 2. Lewenga Cibvumbulutso 21:3, 4

  Kodi mpsiponi “bzinthu bzakale” bzomwe unkulinga kuwona kumala kwabzene?

Nkhani 6

Mwana Wabwino na Mwana Wakuipa

 1. Kodi Kaini na Abeli wakhacita mabasa yanyi?

 2. Kodi Kaini na Abeli wadapereka mphaso ziponi kwa Yahova?

 3. Thangwe ranyi Yahova dakomedwa na mphaso ya Abeli kuposa ya Kaini?

 4. Kodi Kaini akhali munthu wa mtundu wanyi? Ndipo kodi Yahova adayezera tani kumulungamiza?

 5. N’ciani comwe Kaini adacita pomwe akhali ku munda na m’bale wace?

 6. Fotokoza bzomwe bzidacitikira Kaini atamala kupha m’bale wace.

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Ciyambo 4:2-26.

  1. Kodi Yahova adaucemera tani mkhalidwe wakuipa omwe Kaini akhanawo? (Ciyambo 4:7)

  2. Kodi Kaini adalatiza tani mtima womwe akhanaye? (Ciyambo 4:9)

  3. Kodi Yahova ambauwona tani mulopa wa nyakusaya mulandu? (Ciyambo 4:10; Zaiya 26:21)

 2. Lewenga 1 Juwau 3:11, 12.

  1. Thangwe ranyi Kaini adadzalidwa na ukali? Ndipo thangwe ranyi bzimwebzi ni cenjezo kwa ifepano lero? (Ciyambo 4:4, 5; Mimwani 14:30; 28:22)

  2. Kodi Bibliya limbalatiza tani kuti napo wense wa m’banja mwathu wankutsutsa Yahova, ifepano tingakhale basi wakukhulupirika? (Psalymo 27:10; Mateu 10:21, 22)

 3. Lewenga Juwau 11:25

  Kodi Yahova ankupicira ciani pakulewa bza wense wale womwe wadafera kucita cirungamo? (Juwau 5:24)

Nkhani 7

Mwamuna Wakulimba Mtima

 1. Kodi Inoki akhadasiyana tani na wanthu winango?

 2. Thangwe ranyi wanthu wa mu nthawe ya Inoki wakhacita bzinthu bzakuipa kwene-kwene?

 3. Kodi wanthuwo wakhacita bzakuipa bziponi? (Ona cithunzi-thunzi.)

 4. Thangwe ranyi Inoki akhafunika kulimba mtima?

 5. Kodi wanthu mu nthawe imweyire wakhakhala na moyo magole mangasi, tsono kodi Inoki adakhala na moyo magole mangasi?

 6. N’ciani cidacitika pomwe Inoki adadzafa?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Ciyambo 5:21-24, 27.

  1. Kodi uxamwali bwa Inoki na Yahova bukhali bwa mtundu wanyi? (Ciyambo 5:24)

  2. Mwakubverana na Bibliya, mbani munthu omwe adakhala na magole mazinji pansi pano, ndipo adafa na magole mangasi? (Ciyambo 5:27)

 2. Lewenga Ciyambo 6:5

  Kodi pomwe Inoki adafa, mkhalidwe wa pansi pano ukhali tani? Kodi bzinkundendemerana tani na nsiku zathu zino? (2 Timotio 3:13)

 3. Lewenga Wahebereu 11:5.

  Njaponi makhalidwe ya Inoki yomwe yadakomera Mulungu? Kodi mamaliziro yace yadakhala yaponi? (Ciyambo 5:22)

 4. Lewenga Juda 14, 15.

  Kodi Wakristau wa lero wangatewezere tani kulimba mtima kwa Inoki pomwe wankucenjeza wanthu bza kubwera kwa nkhondo ya Armagedo? (2 Timotio 4:2; Wahebereu 13:6)

 Nkhani 8

Bzinzonzomtali pa Dziko la Pansi

 1. N’ciani cidacitika pomwe wanjo winango wa Mulungu wadatetekera Sathani?

 2. Thangwe ranyi wanjo winango wadasiya mabasa yawo kudzulu, wacibwera pansi pano?

 3. Thangwe ranyi bzikhali bzakuphonyeka kwa wanjowo kubwera pansi pano, wacidzabzikonzera mathupi ya umunthu?

 4. Kodi wana wa wanjowo wakhadasiyana tani na wana winango?

 5. Ninga momwe unkuwonera pa cinthuzi-thunzici, pomwe wana wa wanjowo wadakhala bzinzonzomtali wakhambacita ciani?

 6. Kusiya Inoki, mbani munthu munango wabwino omwe adakhala pansi pano, ndipo thangwe ranyi Mulungu adamufuna?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Ciyambo 6:1-8.

  Kodi mafala ya Ciyambo 6:6, yambalatiza tani kuti bzakucita bzathu bzimbatokonya mtima wa Yahova? (Psalymo 78:40, 41; Mimwani 27:11)

 2. Lewengani Juda 6

  Kodi wanjo womwe walibe kusunga mkhalidwe wawo mu nsiku za Nowe, wambaticenjeza ciani nsiku zathu zino? (1 Wakolinto 3:5-9; 2 Pedru 2:4, 9, 10)

Nkhani 9

Nowe Akukonza Cingalawa

 1. Kodi banja la Nowe likhana wanthu angasi, ndipo njaponi madzina ya wana wace atatu?

 2. Kodi Mulungu adauza Nowe kuti acite cinthu canyi cakudabwisa, ndipo thangwe ranyi?

 3. Kodi wanansi wa Nowe wadacitanyi pomwe iye adawauza bza cingalawaco?

 4. N’ciani comwe Mulungu adalewa kuti Nowe acite na bzirombo?

 5. Pomwe Mulungu adafunga msuwo, n’ciani comwe Nowe na banja lace wadacita?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Ciyambo 6:9-22.

  1. N’ciani cidacitisa Nowe kukhala nyakunamata wa Mulungu wacadidi wakusiyana wa winango? (Gen. 6:9, 22)

  2. Kodi Yahova ambabva tani akawona ciwembo? Kodi bzimwebzo bzin’funika kutithandiza tani pakusankhula bzakusenzeka nabzo? (Ciyambo 6:11, 12; Psalymo 11:5)

  3. Tingamutewezere tani Nowe tikambatambira malango mu gulu la Yahova? (Ciyambo 6:22; 1 Juwau 5:3)

 2. Lewenga Ciyambo 7:1-9.

  Nowe akhali munthu wakuperewera, tsono Mulungu adamuwona ninga wakulungama. Kodi kudziwa bzimwebzi kumbatilimbisa tani nsiku zino? (Ciyambo 7:1; Mimwani 10:16; Zaiya 26:7)

Nkhani 10

Cigumula ca Madzi

 1. Pomwe nvula idayamba, thangwe ranyi palibe munthu omwe angadapita pomwe m’cingalawa cire?

 2. Kodi Yahova adabvumbisa nvulayo nsiku zingasi? Kodi madziyo yadzala mpaka paponi?

 3. N’ciani cidacitika na cingalawaco pomwe madzi yadampsinkha pansi pense?

 4. Kodi bzinzonzomtali bzire bzidapulumuka pa Cigumulaco? Kodi n’ciani cidacitikira azibabawo?

 5. Yatapita minyezi mixanu, n’ciani cidacitikira cingalawa cire?

 6. Thangwe ranyi Nowe adacosa nkhangaiwa m’cingalawamo?

 7. Kodi Nowe adadziwa tani kuti madzi yakhadaphwa pa dziko la pansi?

 8. N’ciani comwe Mulungu adauza Nowe atamala kukhala mu cingalawamo na banja lace m’nthawe yakuposa gole libodzi?

Mibvunzo yakubwerezera:

 1. Lewenga Ciyambo 7:10-24.

  1. Kodi moyo pansi pano udapfudzidwa mpaka paponi? (Ciyambo 7:23)

  2. Kodi madzi ya Cigumulayo yadamala nsiku zingasi kuti yaphwe? (Ciyambo 7:24)

 2. Lewenga Ciyambo 8:1-17.

  Kodi mafala ya Ciyambo 8:17, yambalatiza tani kuti mpangano wa Mulungu na dziko la pansi ulibe kucinja? (Ciyambo 1:22)

 3. Lewenga 1 Pedru 3:19, 20

  1. Pomwe wanjo wakupanduka wale wadabwerera kudzulu, wadatambira nyathwa yanyi? (Juda 6)

  2. Kodi nkhani ya Nowe na banja lace imbatilimbisa tani kukhulupira kuti Yahova ambakwanisa kupulumusa wanthu wace? (2 Pedru 2:9)

Nkhani 11

Citaleza Cakutoma

 1. Ninga momwe bzinkulatizidwa pa cithunzi-thunzici, n’ciani comwe Nowe adacita pakutoma atacoka m’cingalawa cire?

 2. Citamala Cigumula cire, kodi Mulungu adatonga kuti Nowe na banja lace wacite ciani?

 3. N’ciani comwe Mulungu adapicira?

 4. Tikambawona citaleza, bzin’funika cimbatikumbuse ciani?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Ciyambo 8:18-22.

  1. Kodi timbapereka tani ‘bzakununcira bzakukondwesa’ Yahova nsiku zino? (Ciyambo 8:21; Wahebereu 13:15, 16)

  2. Kodi Yahova adawona kuti mtima wa munthu ukhali tani? Kodi bzimwebzo bzinkuticenjeza kukhala na tceru liponi? (Ciyambo 8:21; Mateu 15:18, 19)

 2. Lewengani Ciyambo 9:9-17.

  1. Kodi Yahova adacita cipangano ciponi na bzakulengedwa bzense bza pansi pano? (Ciyambo 9:10, 11)

  2.   Kodi cipangano ca citaleza cin’dzaphata basa mpaka lini? (Ciyambo 9:16)

Nkhani 12

Wanthu Wakumanga Nsanza Ikulu

 1. Kodi Nimurodi akhali mbani, ndipo kodi Mulungu akhamuwona tani?

 2. Pa cinthunci-thunzipa, thangwe ranyi wanthuwa wankukonza njedwa?

 3. Thangwe ranyi Yahova alibe kukomedwa na basa lakumangalo?

 4. Kodi Mulungu adaimisa tani basa lakumanga nsanjayo?

 5. Kodi mzindayo udacemeredwa tani, ndipo dzinalo limbathandauza ciani?

 6. Pomwe Mulungu adacitisa phiringu la bzirewedwe, n’ciani cidacitikira wanthu wale?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Ciyambo 10:1, 8-10.

  Kodi Nimurodi adalatiza makhalidwe yaponi? Kodi bzimwebzo bzinkuticenjeza ciani ifepano? (Mimwani 3:31)

 2. Lewenga Ciyambo 11:1-9.

  Kodi thangwe lakumangira nsanjayo likhali liponi? Ndipo thangwe ranyi bziribe kuwafambira? (Ciyambo 11:4; Mimwani 16:18; Juwau 5:44)

Nkhani 13

Abalahamu—Xamwali wa Mulungu

 1. Kodi wanthu wa mu mzinda wa Uri wakhali wa mtundu wanyi?

 2. Mbani munthu ali pacithunzi-thunzici? Adabadwa lini? Ndipo akhakhala kuponi?

 3. N’ciani comwe Mulungu adauza Abalahamu kuti acite?

 4. Thangwe ranyi Abalahamu adacemeredwa xamwali wa Mulungu?

 5. Mbani adayenda na Abalahamu pomwe iye adacoka ku Uri?

 6. N’ciani comwe Mulungu adauza Abalahamu pomwe iye adafika m’dziko la Kanani?

 7. N’ciani comwe Mulungu adapicira Abalahamu pomwe iye akhana magole 99 yakubadwa?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Ciyambo 11:27-32.

  1. Kodi Loti akhali yani kwa Abalahamu? (Ciyambo 11:27)

  2. Napo Tera ndiye akhakumbukiridwa kuyenda kakhala ku Kanani na banja lace, kodi tin’dziwa tnai kuti Abalahamu ndiye adayambisa nzeru yakufulukayo, ndipo thangwe ranyi adacita bzimwebzo? (Ciyambo 11:31; Mabasa 7:2-4)

 2. Lewenga Ciyambo 12:1-7.

  Kodi pomwe Abalahamu adafika ku dziko la Kanani, Yahova adathumizira ciani pa piciro lomwe akhadacitira Abalahamu? (Ciyambo 12:7)

 3. Lewenga Ciyambo 17:1-8, 15-17.

  1. Kodi dzina la Abramu lidacinja tani pomwe iye adakhala na magole 99 yakubadwa, ndipo thangwe ranyi? (Ciyambo 17:5)

  2. Nbziponi bzisimbo bzakutsogolo bzomwe Yahova adapicira Sara? (Ciyambo 17:15, 16)

 4. Lewenga Ciyambo 18:9-19.

  1. Kodi azibaba wankupasidwa udindo buponi pa Ciyambo 18:19? (Bzakutonga 6:6, 7; Wayefezo 6:4)

  2. N’ciani cidamucitikira Sara comwe cimbalatiza kuti tingabisire lini cinthu Yahova? (Ciyambo 18:12, 15; Psalymo 44:21)

Nkhani 14

Mulungu Ankuyeza Cikhulupiro ca Abalahamu

 1. N’ciani comwe Mulungu adapicira Abalahamu, ndipo kodi adalisunga tani iye picirolo?

 2. Ninga momwe bzinkulatizidwa pa cinthunzi-thunzipa, kodi Mulungu adayeza tani cikhulupiro ca Abalahamu?

 3. Kodi Abalahamu adacita ciani napo akhalibvesesa lini thangwe ra Mulungu kumuuza kuti acite bzimwebzo?

 4. N’ciani cidacitika pomwe Abalahamu adatenga cisu kuti aphe mwana wace?

 5. Kodi cikhulupiro ca Abalahamu kwa Mulungu cikhadalimba mpaka paponi?

 6. N’ciani comwe Mulungu adakonzekera kuti Abalahamu acipereke ninga nsembe, ndipo adacita tani?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Ciyambo 21:1-7.

  Thangwe ranyi Abalahamu adagwata khanda la cidzo ca mwana wace pa magole masere yakubadwa? (Ciyambo 17:10-12; 21:4)

 2. Lewenga Ciyambo 22:1-18.

  Kodi Izaki adabvera tani babace Abalahamu? Kodi bzimwebzo bzidaimira ciani kutsogolo? (Ciyambo 22:7-9; 1 Wakolinto 5:7; Wafiripo 2:8, 9)

Nkhani 15

Mkazi wa Loti Adaceuka

 1. Thangwe ranyi Abalahamu na Loti wadalekana?

 2. Thangwe ranyi Loti adasankhula kukakhala ku Sodoma?

 3. Kodi wanthu wa ku Sodoma akhali wa mkhalidwe wanyi?

 4. Kodi wanjo awiri wadacenjeza ciani Loti?

 5. Thangwe ranyi mkazi wa Loti adasanduka culu ca munyu?

 6. Tingapfunze ciani bza mkazi wa Loti?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Ciyambo 13:5-13.

  Tingapfunze ciani na Abalahamu pa nkhani yakumalisa mirandu pakati pa wanthu? (Ciyambo 13:8, 9; Waroma 12:10; Wafiripo 2:3, 4)

 2. Lewengani Ciyambo 18:20-33.

  Momwe Yahova adasamalira Abalahamu, bzimbatitsimikiza tani kuti iye na Jezu wan’dzayeruza mwa cirungamo? (Ciyambo 18:25, 26; Mateu 25:31-33)

 3.   Lewenga Ciyambo 19:1-29.

  1. Kodi nkhani ya m’Bibliyayi imbalatiza tani momwe Yahova ambaiwonera nkhani ya kugonana kwa wanthu wa cidzo cobodzi-bodzi? (Ciyambo 19:5, 13; Mwambo 20:13)

  2. Kodi Abalahamu na Loti wadatambira tani utsogoleri bwa Mulungu? Kodi tingapfunze ciani na bzimwebzo? (Ciyambo 19:15, 16, 19, 20; 22:3)

 4. Lewengani Luka 17:28-32.

  Kodi mtima wa mkazi wa Loti ukhakumbuka ciani pa bzinthu bza kuthupi? Kodi bzinkuticenjezanyi bzimwebzo? (Luka 12:15; 17:31, 32; Mateu 6:19-21, 25)

 5. Lewengani Pedru 2:6-8.

  Tingamutewezere tani Loti pa nkhani yakukhala na mkhalidwe wabwino m’dziko lakuzunguliridwa na anyakusaya kugopa Mulungu? (Ezekiyeri 9:4; 1 Juwau 2:15-17)

Nkhani 16

Izaki Wagumana Mkazi Wabwino

 1. Mbani mkazi na mwamuna wali pa cithunzi-thunziwa?

 2. N’ciani comwe Abalahamu adacita kuti agumane mkazi wa Izaki, ndipo thangwe ranyi?

 3. Kodi mpembo wa mtumiki wa Abalahamu udatawiridwa tani?

 4. Kodi Rebeka adatawira tani pomwe adabvunzidwa penu akhafuna kulowodwa na Izaki?

 5. N’ciani cidadzakondwesa pomwe Izaki?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Ciyambo 24:1-67.

  1. Kodi Rebeka adalatiza makhalidwe yaponi yabwino pomwe adagumana na mtumiki wa Abulahamu pa mcera? (Ciyambo 24:17-20; Mimwani 31:17, 31)

  2. Kodi makonzedwe yomwe Abalahamu adacitira Izaki, yankulatiza ciani kwa Wakristau wa nsiku zino? (Ciyambo 24:37, 38; 1 Wakolinto 7:39; 2 Wakolinto 6:14)

  3. Thangwe ranyi bzin’funika timbasunge nthawe yakumbakumbukira bzinthu ninga momwe Izaki adacitira? (Ciyambo 24:63; Psalymo 77:12; Wafiripo 4:8)

Nkhani 17

Wamaphase Womwe Wakhadasiyana

 1. Kodi Esau na Djakobi wakhali yani, ndipo wakhadasiyana tani?

 2. Pomwe Abalahamu adafa, kodi Esau na Djakobi wakhana magole mangasi yakubadwa?

 3. Kodi Esau adacita ciani comwe cidasunamisa mai wace na babace?

 4. Thangwe ranyi Esau adakalipa kwene-kwene na m’bale wace Djakobi?

 5. Kodi Izaki adapereka malango yaponi kwa mwanace Djakobi?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Ciyambo 25:5-11, 20-34.

  1. Kodi Yahova adapolofetizari ciani bza wana wa Rebeka? (Ciyambo 25:23)

  2. Kodi Djakobi na Esau wakhaiwona tani nkhani yakukhala mwana wakuyamba kubadwa? (Ciyambo 25:31-34)

 2. Lewenga Ciyambo 26:34, 35; 27:1-46; na 28:1-5.

  1. Kodi Esau adalatiza tani kuti akhalemekeza lini bzinthu bza uzimu? (Ciyambo 26:34, 35; 27:46)

  2.  

 3. Lewenga Wahebereu 12:16, 17.

  Kodi bzomwe Esau adacita bzimbalatiza ciani kwa wale womwe wambanyoza bzinthu bza uzimu?

Nkhani 18

Djakobi Akuyenda ku Haramu

 1. Mbani mkazi ali pa cithunzi-thunzici, ndipo n’ciani comwe Djakobi adamucitira?

 2. N’ciani comwe Djakobi adafunisisa kucita kuti alowole Rakeli?

 3. N’ciani comwe Labani adacita pomwe idafika nthawe kuti Djakobi alowole Rakeli?

 4. N’ciani comwe Djakobi adabvuma kucita kuti akwanise Rakeli ninga mkazace?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewengani Ciyambo 29:1-30.

  1. Napo Labani adanamiza Djakobi, kodi Djakobiyo adalatiza tani kukhala munthu wakukhulupirika? Kodi tingapfunzenyi na bzimwebzo? (Ciyambo 25:27; 29:26-28; Mateu 5:37)

  2. Kodi bzomwe Djakobi adacita bzimbalatiza tani kusiyana kwa lufoyi na kundotengeka? (Ciyambo 29:18, 20, 30; Nyimbo ya Salomau 8:6)

  3. Kodi mba akazi anai aponi womwe wadacita mbali m’banja mwa Djakobi, wacidzamuberekera wana kutsogolo kwace? (Ciyambo 29:23, 24, 28, 29)

Nkhani 19

Banja Likulu la Djakobi

 1. Njaponi madzina ya wana atanthatu wa Djakobi na mkazace wakuyamba, Leya?

 2. Kodi mbaponi wana awiri omwe Zilipa mtumiki wa Leya adaberekera Djakobi?

 3. Njaponi madzina ya wana awiri omwe Bila, mtumiki wa Rakeli adaberekera Djakobi?

 4. Wana aponi Rakeli adabereka, tsono n’ciani cidamucitikira pakubereka mwana wace waciwiri?

 5. Mwakubverena na cithunzi-thunzici, Djakobi akhana wana angasi, ndipo n’ciani cidawacitikira?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Ciyambo 29:32-35; 30:1-26; na 35:16-19.

  Ninga momwe bzidacitikira wana 12 wa Djakobi, kodi wana wacimuna Wacihebereu wakhapasidwa tani madzina yawo kale-kalelo?

 2. Lewenga Ciyambo 37:35.

  Napo Dina ndiye yekha omwe dzina lace limbagumanika m’Bibliya, kodi tin’dziwa tani kuti Djakobi akhana wana wazinji wacikazi? (Ciyambo 37:34, 35)

 Nkhani 20

Dina Akubziikha mʼMabvuto

 1. Thangwe ranyi Abalahamu na Izaki walibe kufuna kuti wana wawo walowole ayai walowodwe na wanthu wa ku dziko la Kanani?

 2. Kodi Djakobi angadabvuma kuti wana wace wacikazi acite uxamwali na atsikana wa ku Kanani?

 3. Mbani mwamuna omwe ankunyang’anisa Dina pa cithunzi-thunzipa? Ndipo kodi iye adacita cinthu canyi cakuipa?

 4. Kodi abale wa Dina, Simiyoni na Levi, wadacita ciani pomwe wadabva bzomwe bzikhadamucitikira?

 5. Kodi Djakobi adakomedwa na bzomwe Simiyoni na Levi wadacita?

 6. Kodi mabvuto yense m’banja mwawomo yadayamba tani?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewengani Ciyambo 34:1-31.

  1. Fokotoza. (Ciyambo 34:1)

  2. Thangwe ranyi tingalewe kuti Dina adacita kukabziputa kuti aluze udende bwace? (Wagalata 6:7)

  3. Kodi atswaka wa lero wangalatize tani kuti wankupfunza cinthu na bzomwe bzidacitikira Dina? (Mimwani 13:20; 1 Wakolinto 15:33; 1 Juwau 5:19)

Nkhani 21

Zuze Awengedwa na Abale Wace

 1. Thangwe ranyi abale wa Zuze wadamucitira nsanje, ndipo n’ciani comwe iwo wadacita?

 2. N’ciani comwe abale wa Zuze wadafuna kumucita, tsono kodi Rubeni adalewa ciani?

 3. N’ciani cidacitika pomwe anyamalonda wa ku Jimayeri wadapita na pamwepo?

 4. N’ciani comwe abale wa Zuze wadacita kuti babawo ayese kuti Zuze wafa?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Ciyambo 37:1-35.

  1. Kodi Wakristau wangatewezere tani Zuze pa nkhani yakumbazimbula bzakuphonyeka m’gwere? (Ciyambo 37:2; Mwambo 5:1; 1 Wakolinto 1:11)

  2. N’ciani cidacitisa kuti abale wa Zuze wamucitire bzakuipa? (Ciyambo 37:11, 18; Mimwani 27:4; Tiyago 3:14-16)

  3. N’ciani comwe Djakobi adacita bzomwe mwacibadwa munthu ambacita akasaikidwa? (Ciyambo 37:35)

Nkhani 22

Zuze Akuikhidwa m’Kawoko

 1. Kodi Zuze akhana magole mangasi pomwe adaikhidwa m’kawoko, ndipo n’ciani cidamucitikira atapita m’mwemo?

 2. Kodi Zuze bzidamumalira tani m’kawokomo?

 3. Kodi Zuze adapasidwa udindo bwanyi m’kawoko mule?

 4. M’kawokomo, n’ciani comwe Zuze adacita kwa nyakumbapereka bzakumwa kwa Farawo na nyakumbaphika mikate?

 5. N’ciani cidacitika pomwe nyakumbapereka bzakumwa ule adacosedwa m’kawokomo?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Ciyambo 39:1-23.

  Pakuti pakhalibe cakutonga ca Mulungu cakuletsa upombo mu nsiku za Zuze, n’ciani cidamucitisa iye kuthawa kugonana na mkazi wa Potifari? (Ciyambo 2:24; 20:3; 39:9)

 2. Lewenga Ciyambo 40:1-23.

  1. Fokotoza pang’ono maloto ya nyakumbapereka bzakumwa ule pabodzi na thandauzo lomwe Yahova adauza Zuze. (Ciyambo 40:9-13)

  2. Kodi nyakumbaphika mikate ule adalota ciani, ndipo bzikhathandauza ciani? (Ciyambo 40:16-19)

  3. Kodi kapolo wakukhulupirika na wa nzeru ambatewezera tani mkhalidwe wa Zuze? (Ciyambo 40:8; Psalymo 36:9; Juwau 17:17; Mabasa 17:2, 3)

  4. Kodi mafala ya Ciyambo 40:20, yambathandiza tani kudziwa momwe Wakristau wan’funika kumbawona bzikondweso bza kubadwa kwa munthu? (Mpalizi 7:1; Marko 6:21-28)

Nkhani 23

Maloto ya Farawo

 1. N’ciani cidacitikira Farawo usiku bunango?

 2. Thangwe ranyi nyakumbapereka bzakumwa ule adadzakumbukira Zuze pakumalizira?

 3. Ninga momwe bzinkulatizidwa pa cithunzi-thunzici, njaponi maloto mawiri ya Farawo?

 4. Kodi Zuze adati malotoyo yakhathandauza ciani?

 5. Kodi Zuze adadzakhala tani munthu waciwiri wakufunika kwene-kwene mu Edjipito m’mbuyo mwa Farawo?

 6. Thangwe ranyi abale wa Zuze wadayenda ku Edjipito? Kodi thangwe ranyi iwo walibe kumuzindikira?

 7. Kodi Zuze adakumbukira maloto yaponi? Kodi bzidamuthandiza kubvesesa ciani?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Ciyambo 41:1-57.

  1. Kodi Zuze adapasa tani mbiri Yahova? Ndipo kodi Wakristau wangamutewezere tani lero? ? (Ciyambo 41:16, 25, 28; Mateu 5:16; 1 Pedru 2:12)

  2. Kodi magole ya cakudya cizinji ku Edjipito yakuteweredwa na magole ya njala, yambalatiza tani bwino kusiyana komwe kulipo pakati pa moyo wa uzimu wa wanthu wa Yahova nsiku zino na wa wanthu wa m’bzipembedzo bzacikristau? (Ciyambo 41:29, 30; Amosi 8:11, 12)

 2. Lewenga Ciyambo 42:1-8 na 50:20.

  Kodi n’kuphonyeka kuti nyakunamata Yahova agodamire munthu pakulemekeza udindo bwace penu bzimwebzo ni mwambo wa dzikolo? (Gen. 42:6)

Nkhani 24

Zuze Akuyeza Abale Wace

 1. Thangwe ranyi Zuze adalewa kuti abale wace wakhali azondi?

 2. Thangwe ranyi Djakobi adalekerera mwana wace mng’ono Benjamini kuyenda ku Edjipito?

 3.   Kodi kopo ya siliva ya Zuze idadzagumanika tani mu sakha wa Benjamini?

 4. N’ciani comwe Juda adabvuma kucita kuti Benjamini atsudzulidwe?

 5. Kodi abale wa Zuze wadacinja tani?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Ciyambo 42:9-38.

  Kodi mafala ya Zuze ya pa Ciyambo 42:18, njakufunika tani kwa wale womwe wana udindo mu gulu la Yahova lero? (Nehemiya 5:15; 2 Wakolinto 7:1, 2)

 2. Lewenga Ciyambo 43:1-34.

  1. Napo Rubeni akhali mwana wakuyamba kubadwa, thangwe ranyi mpsakubveka kuti Juda ndiye adakhala nyakumbalalewera azibale wace? (Ciyambo 43:3, 8, 9; 44:14, 18; 1 Nkhani 5:2)

  2. Kodi bzinkuwoneka kuti Zuze adayeza abale wace wale mu njira iponi, ndipo thange ranyi? (Ciyambo 43:33, 34)

 3. Lewenga Ciyambo 44:1-34.

  1. Kodi Zuze adabziwonesa ninga munthu wanyi, kundofuna kuti abale wace waleke kumuzindikira? (Zuze 44:5, 15; Mwambo 19:26)

  2. Kodi abale wa Zuze wadalatiza tani kuti mzimu wawo wa nsanje ule ukhadamala tsapano? (Ciyambo 44:13, 33, 34)

Nkhani 25

Banja Linkufulukira ku Edjipito

 1. N’ciani cidacitika pomwe Zuze adabzidziwisa kuna abale wace?

 2. N’ciani comwe Zuze adafokotozera abale wacewo m’njira yabwino?

 3. N’ciani comwe Farawo adalewa atabva bza abale wa Zuze?

 4. Kodi banja la Djakobi likhana wanthu angasi pomwe lidayenda ku Edjipito?

 5. Kodi banja la Djakobi lidadzacemeredwa na dzina liponi, ndipo thangwe ranyi?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Ciyambo 45:1-28.

  Kodi nkhani ya m’Bibliya yakulewa bza Zuze, imbalatiza tani kuti Yahova angacitise kuti cakuipa cakufuna kucitiridwa kwa atumiki wace cimale bwino? (Ciyambo 45:5-8; Zaiya 8:10; Wafiripo 1:12-14)

 2. Lewenga Ciyambo 46:1-27.

  Pomwe Djakobi akhayenda ku Edjipito, n’ciani comwe Yahova adamutsimikiziratu? (Ciyambo 46:1-4)

Nkhani 26

Djobi Ankukhulupirika kwa Mulungu

 1. Kodi Djobi akhali mbani?

 2. Kodi Sathani adayezera kucita ciani, tsono kodi bzidamufambira?

 3. Kodi Yahova adabvumiza Sathani kucita ciani, ndipo thangwe ranyi?

 4. Thange ranyi mkazi wa Djobi adamuuza kuti ‘tukwana Mulungu kuti ufe’? (Ona cithunzi-thunzi)

 5. Ninga momwe unkuwonera pa cithunzi-thunzi caciwirici, kodi Yahova adamusimba tani Djobi, ndipo thangwe ranyi?

 6. Ifepano tikakhulupirika kwa Yahova ninga Djobi, tin’dzatambira bzisimbo bziponi?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Djobi 1:1-22.

  Kodi Wakristau wangamutewezere tani Djobi lero? (Djobi 1:1; Wafiripo 2:15; 2 Pedru 3:14)

 2. Lewenga Djobi 2:1-13.

  Kodi Djobi na mkazace wadacita bzinthu bziwiri bziponi bzakusiyana pakuzunzidwa na Sathani? (Djobi 2:9, 10; Mimwani 19:3; Mikeya 7:7; Malakiya 3:14)

 3. Lewenga Djobi 42:10-17.

  1. Kodi pana kundendemerana kwanyi pakati pa kubairidwa kwa Djobi na kubairidwa kwa Jezu thangwe ra kukhulupirika kwawo? (Djobi 42:12; Wafiripo 2:9-11)

  2. Kodi tinkulimbisidwa tani na bzisimbo bzomwe Djobi adatambira kuti tipitirizembo kukhala wa kukhulupirika kwa Yahova? (Djobi 42:10, 12; Wahebereu 6:10; Tiyago 1:2-4, 12; 5:11)

Nkhani 27

Mambo Wakuipa Akutonga mu Edjipito

 1. Pa cithunzi-thunzipa, mbani munthu ana mtcamuyu, ndipo ankumenya yani?

 2. Atafa Zuze, n’ciani cidadzacitikira Wajirayeri?

 3. Thangwe ranyi Waedjipito wadadzagopa Wajirayeri?

 4. Kodi Farawo adatonga ciani kwa akazi womwe wakhabazika azimai wa Wajirayeri?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Kufuluka 1:6-22.

  1. Kodi Yahova adayamba kuteweza piciro lace kwa Abalahamu mwa njira iponi? (Kufuluka 1:7; Ciyambo 12:2; Mabasa 7:17)

  2. Kodi akazi Waciheberi womwe wakhabazikawo, wadalatiza tani kuti wakhalemekeza moyo? (Kufuluka 1:17; Ciyambo 9:6)

  3. Kodi akazi wakhambabazikawo wadabairidwa tani thangwe ra kukhulupirika kwawo kwa Yahova? (Kufuluka 1:20, 21; Mimwani 19:17)

  4. Kodi Sathani adayezera tani kutazisa mpangano wa Yahova wakulewa bza Mbeu yakupiciridwa kwa Abalahamu? (Kufuluka 1:22; Mateu 2:16)

Nkhani 28

Momwe Tcece Mozeji Lidapulumusidwira

 1. Kodi tcece liri pa cithunzi-thunzili mbani, ndipo adaphatirira cala ca yani?

 2. Kodi mai wa Mozeji adacitanyi kuti mwanace aleke kuphedwa?

 3. Mbani mtsikana ali pa cithunzi-thunziyu, ndipo n’ciani comwe iye adacita?

 4.   Pomwe mwana wacikazi wa Farawo adagumana ka tceceko, n’ciani comwe Miriyamu adalewa?

 5. N’ciani comwe mwana wa Farawo adalewa kwa mai wa Mozeji?

Mbvunzo wakuthumizira:

 1. Lewenga Kufuluka 2:1-10.

  Kodi mai wa Mozeji adakhala na mpata wanyi wakupfunzisa Mozejiyo akali tcece? Kodi bzimwebzi bzinkupfunzisa ciani wabereki wa nsiku zino? (Kufuluka 2:9, 10; Bzakutonga 6:6-9; Mimwani 22:6; Wayefezo 6:4; 2 Timotio 3:15)

Nkhani 29

Thangwe Ranyi Mozeji Akuthawa

 1. Kodi Mozeji adakulira kuponi, tsono n’ciani comwe iye adadziwa bza wabereki wace?

 2. N’ciani comwe Mozeji adacita pomwe akhana magole 40 yakubadwa?

 3. N’ciani comwe Mozeji adauza Mjirayeri m’bodzi omwe akhamenyana na mwanzace, ndipo kodi iye adatawira tani?

 4. Thangwe ranyi Mozeji adathawa ku Edjipito?

 5. Kodi Mozeji adathawira kuponi, ndipo adakagumana na mbani?

 6. N’ciani comwe Mozeji adacita mkati mwa magole 40 pomwe akhadathawa kale ku Edjipito?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Kufuluka 2:11-25.

  Napo Mozeji akhadapfunzisidwa nzeru za ku Edjipito magole mazinjisa, kodi iye adalatiza tani kukhulupirika kwace kwa Yahova na mbumba yace? (Kufuluka 2:11, 12; Wahebereu 11:24)

 2. Lewenga Mabasa 7:22-29.

  Tingapfunze ciani na Mozeji pomwe iye adayezera kufuna kupulumusa yekha Jirayeri mu ukapolo bwa ku Edjipito? (Mabasa 7:23-25; 1 Pedru 5:6, 10)

Nkhani 30

Citsamba Cakugaka Moto

 1. Kodi phiri liri pa cithunzi-thunzipa, limbacemeredwa tani?

 2. Fokotoza cinthu cakudabwisa comwe Mozeji adawona atafika pa phiripa na mabira yace.

 3. Kodi fala likhacokera pa citsambapo lidalewa ciani? Kodi likhali fala la mbani?

 4. Kodi Mozeji adatawira tani pomwe Mulungu adamuuza kuti akatsogolere wanthu wace pakucoka ku Edjipito?

 5. N’ciani comwe Mulungu adauza Mozeji kuti akalewe pakudzabvunzidwa na wanthuwo bza womwe akhadamutumayo?

 6. Kodi Mozeji angadakwanisa tani kutsimikiza kuti Mulungu ndiye akhadamutumadi?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Kufuluka 3:1-22.

  Kodi bzomwe bzidacitikira Mozeji bzinkutilimbisa tani kuti napo tikabzibva kuti tingakwanise lini kucita mabasa ya uzimu, Yahova an’dzatithandiza? (Kufuluka 3:11, 13; 2 Wakolinto 3:5, 6)

 2. Lewenga Kufuluka 4:1-20.

  1. Mkhalidwe uponi wa Mozeji udacinja mkati mwa magole 40 ali ku Midiyani? Kodi wale womwe wankulinga udindo m’gwere, wangapfunze ciani na bzimwebzo? (Kufuluka 2:11, 12; 4:10, 13; Mikeya 6:8; 1 Timotio 3:1, 6, 10)

  2. Napo tilungamizidwe na Yahova mwakuphatisa basa gulu lace, kodi ciratizo ca Mozeji cingatilimbise tani? (Kufuluka 4:12-14; Psalymo 103:14; Wahebereu 12:4-11)

Nkhani 31

Mozeji na Aroni Wankuwonana na Farawo

 1. Kodi bzakudabwisa bzomwe Mozeji na Aroni wadacita, bzidatokonya tani Wajirayeri?

 2. N’ciani comwe Mozeji na Aroni wadauza Farawo? Kodi Farawoyo adatawira tani?

 3. Ninga momwe bzinkulatizidwa pa cithunzi-thunzipa, n’ciani cidacitika pomwe Aroni adathusa pansi mpsimbo yace?

 4. Kodi Yahova adapfunzisa tani Farawo cinthu cibodzi? Ndipo kodi Farawoyo adacitanyi?

 5. N’ciani cidacitika pomwe lidabwera tsoka lacikhumi?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Kufuluka 4:27-31 na 5:1-23.

  Kodi Farawo akhathandauzanyi pakulewa kuti: ‘Ndimbamudziwa lini ine Yahova na pang’onopo’? (Kufuluka 5:2; 1 Samuweri 2:12; Waroma 1:21)

 2. Lewenga Kufuluka 6:1-13, 26-30.

  1. Kodi Yahova alibe kubzidziwisa kwa Abalahamu, Izaki na Djakobi mu njira iponi? (Kufuluka 3:13, 14; 6:3; Ciyambo 12:8)

  2. Kodi bzingatithandize tani kudziwa kuti Yahova adaphatisa basa Mozeji napo iye akhabziyesa lini wakuthemera kucita basalo,? (Kufuluka 6:12, 30; Luka 21:13-15)

 3. Lewenga Kufuluka 7:1-13.

  1. Pomwe Mozeji na Aroni wadatumiza matsoka ya Yahova kwa Farawo mwakulimba mtima, wadapereka ciratizo canyi kwa atumiki wa Mulungu nsiku zino? (Kufuluka 7:2, 3, 6; Mabasa 4:29-31)

  2. Kodi Yahova adalatiza tani mphanvu yace padzulu pa mirungu ya ku Edjipito? (Kufuluka 7:12; 1 Nkhani 29:12)

Nkhani 32

Matsoka 10

 1. Phatisa basa bzithunzi-thunzi bzinkulatizidwabzi, ucifokotoza matsoka matatu yakuyambirira yomwe Yahova adatumiza ku Edjipito.

 2. Kodi matsoka matatu yakuyambirira yakhadasiyana tani na matsoka yanango yadabwerayo?

 3. Kodi matsoka yacinai, yacixanu na yacitanthatu, yakhali ciani?

 4.   Yafokotoze matsoka yacinomwe, yacisere na yacipfemba.

 5. Kodi Yahova adauza Wajirayeri kuti wacite ciani akanati kutumiza tsoka lacikhumi?

 6. Kodi tsoka lacikhumi likhali ciani, ndipo n’ciani cidacitika patsogolo pace?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Kufuluka 7:19–8:23.

  1. Napo wansembe wakucita bza matsenga wa mu Edjipito wadakwanisa kutewezera matsoka mawiri yakuyambirira ya Yahova, n’ciani comwe iwo wadadzabvuma pa tsoka lacitatu? (Kufuluka 8:18, 19; Mateu 12:24-28)

  2. Kodi tsoka lacinai lidalatiza tani kuti Yahova an’kwanisa kukhotcerera wanthu wace, ndipo thangwe ranyi kudziwa bzimwebzo kumbalimbisa wanthu wa Mulungu pomwe cinkufendera “citsautso cikulu”? (Kufuluka 8:22, 23; Cibvumbulutso 7:13, 14; 2 Nkhani 16:9)

 2. Lewenga Kufuluka 8:24; 9:3, 6, 10, 11, 14, 16, 23-25; na 10:13-15, 21-23.

  1. Kodi njaponi mathimu mawiri yomwe yadazimbuka pa Tsoka Lacikhumi, ndipo bzinkutokonya tani momwe ifepano timbayawonera mathimuyo nsiku zino? (Kufuluka 8:10, 18, 19; 9:14)

  2. Kodi mafala ya Kufuluka 9:16 yambatithandiza tani kubvesesa thangwe la Yahova kulekerera kuti Sathani abakakhale na moyo mpaka tsapano? (Waroma 9:21, 22)

 3. Lewenga Kufuluka 12:21-32.

  Kodi Paskwa idacitisa tani kuti wazinji wapulumuke, ndipo Paskwayo ikhaimira ciani ? (Kufuluka 12:21-23; Juwau 1:29; Waroma 5:18, 19, 21; 1 Wakolinto 5:7)

Nkhani 33

Kuyambukidwa kwa Nyanza Ifuira

 1. Kodi mba Wajirayeri angasi amuna, akazi pabodzi na wana wadacoka mu Edjipito, ndipo mbanimbo adacoka nawo pabodzi?

 2. Kodi Farawo adabzibva tani atabvumiza Wajirayeri kuyenda? Ndipo n’ciani comwe iye adadzacita?

 3. N’ciani comwe Yahova adacita kuti Waedjipito waleke kupweteka wanthu wace?

 4. N’ciani cidacitika pomwe Mozeji adathamula mpsimbo yace padzulu pa Nyanza Ifuira? Ndipo kodi Wajirayeriwo wadacita ciani?

 5. N’ciani cidacitika pomwe Waedjipito wadapita m’nyanzamo wacimbayenda m’mambuyo mwa Wajirayeri?

 6. Kodi Wajirayeri wadalatiza tani kuti wakhadakondwa na kutenda Yahova pa kuwapulumusa?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Kufuluka 12:33-36.

  Kodi Yahova adacitanyi pakuwonesesa kuti wanthu wace walipiridwe pakukhala magole mazinji mu ukapolo ku Edjipito? (Kufuluka 3:21, 22; 12:35, 36)

 2. Lewenga Kufuluka 14:1-31.

  Kodi mafala ya Mozeji pa Kufuluka 14:13, 14 yambatokonya tani atumiki wa Mulungu wa nsiku zino pomwe ankufendera pa nkhondo ya Armagedo? (2 Nkhani 20:17; Psalymo 91:8)

 3. Lewenga Kufuluka 15:1-8, 20, 21.

  1. Thangwe ranyi atumiki wa Yahova wan’funika kumbatumbiza Yahova na nyimbo? (Kufuluka 15:1, 2; Psalymo 105:2, 3; Cibvumbulutso 15:3, 4)

  2. Kodi Miriyamu na akazi winango womwe wadatumbiza Yahova pa Nyanza Ifuira ire, wadapereka ciratizo ciponi kwa akazi Wacikristau wa lero? (Kufuluka 15:20, 21; Psalymo 68:11)

Nkhani 34

Cakudya ca Mtundu Munango

 1. Pa cithunzi-thunzipa, kodi wanthuwa wankulokota ciani pansipa? Kodi wadacipasa dzina lanyi?

 2. N’ciani comwe Mozeji adauza Wajirayeri wale pa nkhani yakumbalokota mana?

 3. N’ciani comwe Yahova adalewa kuti wanthuwo wacite pa nsiku yacitanthatu, ndipo thangwe ranyi?

 4. Kodi Yahova akhacita cakudabwisa canyi pomwe manayo akhasungidwa mpaka nsiku yacinomwe?

 5. Kodi Yahova adadyesa wanthu wale na mana mpaka lini?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Kufuluka 16:1-36 na Mirewengo 11:7-9.

  1. Kodi mafala ya Kufuluka 16:8 yambalatiza ciani pa nkhani yakufunika kumbalemekeza wanthu wakuikhidwa kuti wambatsogolere m’gwere Lacikristau? (Wahebereu 13:17)

  2. Kodi Wajirayeri wakhakumbusidwa tani bzakumbakhulupira Yahova mu dambo mule? (Kufuluka 16:14-16, 35; Bzakutonga 8:2, 3)

  3. Kodi mana yakhaimira tani Jezu, ndipo ifepano tingagumane phindu lanyi na ‘mkate wakucokera kudzuluyo’? (Juwau 6:31-35, 40)

 2. Lewenga Djosuwe 5:10-12.

  Kodi Wajirayeri wadadya mana magole mangasi, kodi bzimwebzo bzikhawayeza tani? Kodi tingapfunzenyi na nkhaniyi? (Kufuluka 16:35; Mirewengo 11:4-6; 1 Wakolinto 10:10, 11)

Nkhani 35

Yahova Akupereka Bzakutonga Bzace

 1. Yatapita minyezi miwiri yakucoka ku Edjipito, n’kuponi komwe Wajirayeri wadamanga msasa?

 2. Kodi Yahova adauza wanthuwo kucita ciani? Kodi iwo wadatawira tani?

 3. Thangwe ranyi Yahova adapasa Mozeji minyala miwiri?

 4. Kupambula Bzakutonga Khumi, mpsiponi bzakutonga bzinango bzomwe Yahova adapasa Wajirayeri?

 5. Mpsiponi bzakutonga bzomwe Jezu Kristu adalewa kukhala bzakufunika kwene-kwene?

 Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Kufuluka 19:1-25; 20:1-21; 24:12-18; na 31:18.

  Kodi mafala ya Kufuluka 19:8, yangatithandize tani kubvesesa bzomwe bzimbafunika pakubzipereka kwa Cikristau? (Mateu 16:24; 1 Pedru 4:1-3)

 2. Lewenga Bzakutonga 6:4-6; Mwambo 19:18; na Mateu 22:36-40.

  Kodi Wakristau wambalatiza tani lufoyi lawo kuna Mulungu na wanzawo? (Marko 6:34; Mabasa 4:20; Waroma 15:2)

Nkhani 36

Ka Mphulu ka Oro

 1. Pa cithunzi-thunzipa, n’ciani comwe wanthuwa wankucita, ndipo thangwe ranyi?

 2. Thangwe ranyi Yahova adakalipa? Kodi n’ciani comwe Mozeji adacita atawona bzomwe wanthuwo wakhacita?

 3. N’ciani comwe Mozeji adauza wanthu winango kuti wacite?

 4. Kodi nkhani imweyi in’funika kutipfunzisa ciani?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Kufuluka 32:1-35.

  1. Kodi nkhani imweyi imbalatiza tani momwe Yahova ambaiwonera nkhani yakuphatanidza kunamata kwapezi na kunamata kwacadidi? (Kufuluka 32:4-6, 10; 1 Wakolinto 10:7, 11)

  2. Kodi Wakristau wan’funika kusamala ciani pa nkhani yakusankhula bzakusenzeka nabzo, ninga nyimbo na mabvinidwe? (Kufuluka 32:18, 19; Wayefezo 5:15, 16; 1 Juwau 2:15-17)

  3. Kodi dzinza la Levi limbatipasa ciratizo cabwino ciponi pa nkhani yakuphatisisa comwe n’cabwino? (Kufuluka 32:25-28; Psalymo 18:25)

Nkhani 37

Tendi Lakunamatira

 1. Kodi cinthu cakumangidwa ciri pa cithunzi-thunzici cikhacemeredwa tani? Kodi cikhana basa lanyi?

 2. Thangwe ranyi Yahova adauza Mozeji kuti akonze tendi lomwe lingadapusa kulitsudzula?

 3. Kodi ka kaxa kang’ono kali ku phampha kwa cipinda cing’onoci n’ciani, ndipo kakhananyi mkatimo?

 4. Mbani omwe Yahova adasankhula kuti akhale mkulu wa ansembe, ndipo akhacita basa lanyi?

 5. Yalewe madzina ya bzinthu bzitatu bziri m’cipinda cikulu ca m’tendili.

 6. Mpsiponi bzinthu bziwiri bzomwe bziri m’bwalo la tendi la mkonkhanoli? Kodi bzikhana basa lanyi?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Kufuluka 25:8-40; 26:1-37; 27:1-8; na 28:1.

  Kodi wakerubi padzulu pa ‘thungwa la umboni’ wakhaimira ciani? (Kufuluka 25:20, 22; Mirewengo 7:89; 2 Wamambo 19:15)

 2. Lewenga Kufuluka 30:1-10, 17-21; 34:1, 2; na Wahebereu 9:1-5.

  1. Thangwe ranyi Yahova adauzisisa wansembe wakutumikira mu tendi la mkonkhano bza kufunika kukhala wakucena kuthupi? Kodi bzimbatitokonya tani nsiku zino? (Kufuluka 30:18-21; 40:30, 31; Wahebereu 10:22)

  2. Kodi mpostolo Paulo adalatiza tani kuti tendi la mkonkhano na cipangano ca Cakutonga, bzikhadamala mphanvu mu nthawe yomwe lidanembedwa tsamba kwa Wahebereu? (Wahebereu 9:1, 9; 10:1)

Nkhani 38

Azondi 12

 1. Kodi bzisapo bziri pa cithunzi-thunzici bzinkuwoneka tani, ndipo bzidacokera kuponi?

 2. Thangwe ranyi Mozeji adatumiza azondi 12 kuyenda ku dziko la Kanani?

 3. Pomwe azondi khumi wadabwerera kwa Mozeji, n’ciani comwe iwo wadalewa?

 4. Kodi azondi awiri wadalatiza tani kukhulupira Yahova? Kodi madzina yawo wakhali mbani?

 5. Thangwe ranyi Yahova adakalipa? Kodi adalewanyi iye kwa Mozeji?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Mirewengo 13:1-33.

  1. Mbani wadasankhulidwa kuti wakazondere dziko la Kanani, ndipo wadakhala na mpata wakucitanyi? (Mirewengo 13:2, 3, 18-20)

  2. Thangwe ranyi Djosuwe na Kalebe wakhana makumbukidwe yakusiyana na azondi anango wale? Kodi bzinkutipfunzisanyi bzimwebzi? (Mirewengo 13:28-30; Mateu 17:20; 2 Wakolinto 5:7)

 2. Lewenga Mirewengo 14:1-38.

  1. Kodi bzin’funika tibvere cenjezo liponi pa nkhani yakung’ung’udzira wanthu wakuimira Yahova pansi pano? (Mirewengo 14:2, 3, 27; Mateu 25:40, 45; 1 Wakolinto 10:10)

  2. Kodi mafala ya Mirewengo 14:24 yambalatiza tani kuti Yahova ambakumbukira atumiki wace, m’bodzi na m’bodzi pa yekha? (1 Wamambo 19:18; Mimwani 15:3)

Nkhani 39

Mpsimbo ya Aroni Ikuphukira Maluwa

 1. Mbani omwe adapandukira mphanvu za Mozeji na Aroni, ndipo wadalewa ciani kwa Mozeji?

 2. N’ciani comwe Mozeji adalewa kuti Kora acite pabodzi na wanzace wakukwana 250?

 3. Kodi Mozeji adalewanyi kwa wanthuwo, ndipo n’ciani cidacitikiratu atandomala kulalewa?

 4. N’ciani cidacitikira Kora na wanzace 250 wale?

 5. Kodi Eliyazari, mwana wa Aroni, adacitanyi na mibvuniko ya anyakufawo, ndipo thangwe ranyi?

 6. Thangwe ranyi Yahova adacitisa kuti mpsimbo ya Aroni iphukire maluwa? (Ona cithunzi-thunzi.)

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Mirewengo 16:1-49.

  1. N’ciani comwe Kora na wanzace wadacita? Kodi thangwe ranyi kukhali kupandukira Yahova kumweko? (Mirewengo 16:9, 10, 18; Mwambo 10:1, 2; Mimwani 11:2)

  2.   Kodi Kora na ‘akulu-akulu wa mbumba’ wakukwana 250, wakhana makumbukidwe yanyi yakuipa? (Mirewengo 16:1-3; Mimwani 15:33; Zaiya 49:7)

 2. Lewenga Mirewengo 17:1-11 na 26:10.

  1. Kodi kuphukira kwa mpsimbo ya Aroni kudalatiza ciani? Thangwe ranyi Yahova adatonga kuti ikoyedwe m’thungwa mule? (Mirewengo 17:5, 8, 10)

  2. Tingapfunze cinthu canyi cakufunika na kuphukira kwa mpsimbo ya Aroni? (Mirewengo 17:10; Mabasa 20:28; Wafiripo 2:14; Wahebereu 13:17)

Nkhani 40

Mozeji Akumenya Tsendwa

 1. Kodi Yahova adasamalira tani Wajirayeri pomwe iwo wakhali mu dambo?

 2. Kodi Wajirayeri wadadandaula ciani pomwe wadamanga msasa ku Kadesi?

 3. Kodi Yahova adapasa tani madzi wanthuwo na bzirombo bzawo?

 4. Pa cithunzi-thunzici, mbani munthu ankubzilatayu, ndipo thangwe ranyi ankucita bzimwebzo?

 5. Thangwe ranyi Yahova adakalipa na Mozeji na Aroni, ndipo kodi adawapasa nyathwa yanyi?

 6. N’ciani cidacitika pa Phiri la Hori, ndipo mbani adadzakhala mkulu wa ansembe wa Jirayeri?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Mirewengo 20:1-13, 22-29 na Bzakutonga 29:5

  1. Tingapfunze ciani na momwe Yahova adasamalira Wajirayeri mu dambo? (Bzakutonga 29:5; Mateu 6:31; Wahebereu 13:5; Tiyago 1:17)

  2. Kodi Yahova adakuwona tani kuphonya kwa Mozeji na Aroni pa kusaya kumulemekeza pa maso pa Jirayeri? (Mirewengo 20:12; 1 Wakolinto 10:12; Cibvumbulutso 4:11)

  3. Tingapfunze ciani na momwe Mozeji adacitira pakuyeruzidwa na Yahova? (Mirewengo 12:3; 20:12, 27, 28; Bzakutonga 32:4; Wahebereu 12:7-11)

Nkhani 41

Cinyoka ca Mkuwa

 1. Pa cithunzi-thunzipa, n’ciani cidambzwengezera pa mutipa, ndipo thangwe ranyi Yahova adauza Mozeji kuti aciikhe pamwepo?

 2. Kodi wanthuwo wadalatiza tani kusaya kutenda bzomwe Mulungu akhadawacitira?

 3. N’ciani comwe wanthuwo wadakumbira kuti Mozeji pomwe Yahova adatumiza nyoka za ululu kuti zidzawapase nyathwa?

 4. Thangwe ranyi Yahova adauza Mozeji kuti akonze cinyoka ca mkuwa?

 5. Tingapfunze ciani na nkhani imweyi?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Mirewengo 21:4-9.

  1. Kodi kudandaula kwa Jirayeri thangwe ra bzomwe Yahova akhawapasa, kumbaticenjeza ciani? (Mirewengo 21:5, 6; Waroma 2:4)

  2. Kodi kutsogolo kwace, Wajirayeri wale wadadzaciphatisa tani basa cinyoka ca mkuwa cire? Ndipo n’ciani comwe Mambo Ezekiya adacita? (Mirewengo 21:9; 2 Wamambo 18:1-4)

 2. Lewenga Juwau 3:14, 15.

  Kodi kumanikidwa kwa nyoka ya mkuwa ire kumbaimira tani kumanikidwa kwa Jezu Kristu? (Wagalata 3:13; 1 Pedru 2:24)

Nkhani 42

Bulu Akulalewa

 1. Kodi Balaki akhali mbani? Thangwe ranyi iye adacemeresa Balamu?

 2. Thangwe ranyi bulu wa Balamu adagodama pansi pa mseu?

 3. Kodi buluyo adalewa ciani kwa Balamu?

 4. N’ciani comwe anjo adalewa kwa Balamu?

 5. N’ciani cidacitika pomwe Balamu adayeza basi kutemberera Jirayeri?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Mirewengo 21:21-35.

  Thangwe ranyi Jirayeri adakunda Mambo Sihoni wa ku Amoreu na Mambo Ogi wa ku Basani? (Mirewengo 21:21, 23, 33, 34)

 2. Lewenga Mirewengo 22:1-40.

  Thangwe ranyi Balamu adayeza kutemberera Jirayeri? Kodi bzinkutipfunzisa ciani bzimwebzo? (Mirewengo 22:16, 17; Mimwani 6:16, 18; 2 Pedru 2:15; Juda 11)

 3. Lewenga Mirewengo 23:1-30.

  Napo Balamu adalalewa ningati munthu wakunamata Yahova, kodi bzakucita bzace bzidalatiza tani kuti bzikhali lini tenepoyo? (Mirewengo 23:3, 11-14; 1 Samuweri 15:22)

 4. Lewenga Mirewengo 24:1-25.

  Kodi nkhani ya m’Bibliyayi imbalimbisa tani cikhulupiro cathu cakuti Yahova an’dzateweza mpangano wace? (Mirewengo 24:10; Zaiya 54:17)

Nkhani 43

Djosuwe Akukhala Mtsogoleri

 1. Pa cithunzi-thunzipa, mbani wanthu awiri wadaima na Mozejiwa?

 2. N’ciani comwe Yahova adauza Djosuwe?

 3. Thangwe ranyi Mozeji adakwira pa ntsonga pa Phiri la Nebo? Kodi n’ciani comwe Yahova adamuuza?

 4. Kodi Mozeji adafa na magole mangasi yakubadwa?

 5. Thangwe ranyi wanthuwo wadasunama, tsono wakhana thangwe liponi lakukondwera?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Mirewengo 27:12-23.

  Kodi Djosuwe adapasidwa udindo bwanyi bwa mphanvu na Yahova? Kodi Yahova ankusamala tani wanthu wace lero? (Mirewengo 27:15-19; Mabasa 20:28; Wahebereu 13:7)

 2. Lewenga Bzakutonga 3:23-29.

  Thangwe ranyi Yahova alibe kubvumiza Mozeji na Aroni kuyambuka, wacipita mu dziko lakupiciridwa? Ndipo tingapfunze ciani na bzimwebzo? (Bzakutonga 3:25-27; Mirewengo 20:12, 13)

 3.   Lewenga Bzakutonga 31:1-8, 14-23.

  Pakugoneka Jirayeri, kodi mafala ya Mozeji yadalatiza tani kuti iye akhadabvuma mwakubzicepsa kuyeruzidwa na Yahova? (Bzakutonga 31:6-8, 23)

 4. Lewenga Bzakutonga 32:45-52.

  Kodi Fala la Mulungu lin’funika kutonkonya tani moyo wathu? (Bzakutonga 32:47; Mwambo 18:5; Wahebereu 4:12)

 5. Lewenga Bzakutonga 34:1-12.

  Napo Mozeji alibe kuwonadi Yahova caiyeyo, kodi mafala ya Bzakutonga 34:10, yambalatiza ciani bza uxamwali pakati pa iye na Yahova? (Kufuluka 33:11, 20; Mirewengo 12:8)

Nkhani 44

Rahabi Akubisa Azondi

 1. Kodi Rahabi akhakhala kuponi?

 2. Mbani amuna awiriwa pa cithunzi-thunzici, ndipo thangwe ranyi wali ku Jeriko?

 3. Kodi mambo wa Jeriko adatonga kuti Rahabi acite ciani, ndipo iye adatawira tani?

 4. Kodi Rahabi adathandiza tani amuna awiriwo, ndipo iye adakumbira kuti wamucitire ciani?

 5. Kodi azondi awiriwo wadapicira ciani kwa Rahabi?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Djosuwe 2:1-24.

  Kodi piciro la Yahova lakunembedwa pa Kufuluka 23:28, lidakwanisika tani pomwe Wajirayeri wadayenda kamenyana na Jeriko? (Djosuwe 2:9-11)

 2. Lewenga Wahebereu 11:31.

  Bzomwe Rahabi adacita bzinkulatiza tani kufunika kwa cikhulupiro? (Waroma 1:17; Wahebereu 10:39; Tiyago 2:25)

Nkhani 45

Kuyambuka Mkulo wa Joridano

 1. Kodi Yahova adacita cakudabwisa canyi kuti Wajirayeri wayambuke Mkulo wa Joridano?

 2. Kodi Wajirayeri wadafunika kucitanyi pakulatiza cikhulupiro kuti wayambuke Mkulo wa Joridano?

 3. Thangwe ranyi Yahova adauza Djosuwe kuti akonkhe minyala 12 ya m’mkulomo?

 4. N’ciani cidacitika pomwe wansembe wadandocoka mu Joridano?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Djosuwe 3:1-17.

  1. Ninga momwe bzinkulatizidwa mu nkhaniyi, bzin’funika ticitenyi kuti titambire thandizo na cisimbo ca Yahova? (Djosuwe 3:13, 15; Mimwani 3:5; Tiyago 2:22, 26)

  2. Kodi pomwe Wajirayeri wadayambuka waciyenda ku Dziko Lakupiciridwa, Mkulo wa Joridano ukhali tani? Kodi bzimwebzo bzidatumbiza tani dzina la Yahova? (Djosuwe 3:15; 4:18; Psalymo 66:5-7

 2. Lewenga Djosuwe 4:1-18.

  Kodi minyala yomwe yidatengedwa mu Joridano, yicikhaikhidwa ku Giligala yingaphata basa lanyi? (Djosuwe 4:4-7)

Nkhani 46

Litsito la Jeriko

 1. Kodi Yahova adalewa kuti anyankhondo na wansembe wacite ciani mu nsiku zitanthatu?

 2. Kodi wanthuwo wakhafunika kucitanyi pa nsiku yacinomwe?

 3. Ninga momwe unkuwonera pa cithunzi-thunzici, n’ciani cidacitika na litsito la Jeriko?

 4. Thangwe ranyi pana cingwe cifuira pa janerapa?

 5. N’ciani comwe Djosuwe adauza anyankhondo wace kuti acite na wanthu pabodzi na mzinda ule, tsono adalewa ciani bza siliva, oro, mkuwa na simbi?

 6. Kodi azondi awiri wale wadauzidwa kucita ciani?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Djosuwe 6:1-25.

  1. Kodi kuzungulira komwe Wajirayeri wadacitira Jeriko pa nsiku yacinomwe, kumbandendemerana tani na basa lakupalizira la Mboni za Yahova nsiku zakumalizira zino? (Djosuwe 6:15, 16; Zaiya 60:22; Mateu 24:14; 1 Wakolinto 9:16)

  2. Kodi polofesiya ya pa Djosuwe 6:26 idadzakwanisika tani magole 500 kutsogolo kwace? Kodi bzimbatipfunzisa ciani bzimwebzo bza fala la Yahova? (1 Wamambo 16:34; Zaiya 55:11)

Nkhani 47

Mbava mu Jirayeri

 1. Pa cithunzi-thunzipa, mbani munthu ankufucira cuma comwe watenga mu Jeriko mule? Ndipo mbani wankumuthandizawa?

 2. Thangwe ranyi bzomwe Akani na banja lace wadacita bzikhali bzakuipa kwene-kwene?

 3. Kodi Yahova adalewa ciani pomwe Djosuwe adafuna kudziwa thangwe la Wajirayeri kumenyedwa pa nkhondo na Ai?

 4. Pomwe Akani na banja lace wadabweresedwa kwa Djosuwe, n’ciani cidawacitikira?

 5. Kodi kuyeruzidwa kwa Akani kumbatipfunzisa cinthu canyi cakufunika?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Djosuwe 7:1-26.

  1. Kodi mpembo wa Djosuwe udalatiza ciani bza uxamwali bwace na Mulengi? (Djosuwe 7:7-9; Psalymo 119:145; 1 Juwau 5:14)

  2. Kodi bzomwe bzidacitikira Akani bzimbalatiza ciani, ndipo bzimbaticenjeza ciani ifepano? (Djosuwe 7:11, 14, 15; Mimwani 15:3; 1 Timotio 5:24; Wahebereu 4:13)

 2. Lewenga Djosuwe 8:1-29.

  Kodi ifepano pa tekha tina udindo bwanyi mu gwere Lacikristau lero? (Djosuwe 7:13; Mwambo 5:1; Mimwani 28:13)

Nkhani 48

Wagibeyoni wa Nzeru

 1. Kodi wanthu wa ku Gibeyoni wakhadasiyana tani na wanthu wa mizinda ya ku Kanani ya pafupipo?

 2. Ninga momwe bzinkulatizidwa pa cithunzi-thunzici,  n’ciani comwe wadacita Wagibeyoniwo, ndipo thangwe ranyi?

 3. Kodi Djosuwe na atsogoleri wa Jirayeri wadapicira ciani kwa Wagibeyoniwo, tsono n’ciani comwe wadadzazindikira zitapita nsiku zitatu?

 4. N’ciani cidacitika pomwe wamambo wa mizinda minango wadabva kuti Wagibeyoni wacita mtendere na Jirayeri?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Djosuwe 9:1-27.

  1. Pakuti Yahova akhadalewa kuti mtundu wa Jirayeri “upfudze wanthu wense wakukhala m’dzikomo,” kodi iye adalatiza mkhalidwe wanyi pakusaya kupfudza Wagibeyoni? (Djosuwe 9:22, 24; Mateu 9:13; Mabasa 10:34, 35; 2 Pedru 3:9)

  2. Pakuteweza cipangano comwe akhadacita na Wagibeyoni wale, kodi Djosuwe adapereka ciratizo canyi kwa Wakristau wa lero? (Djosuwe 9:18, 19; Mateu 5:37; Wayefezo 4:25)

 2. Lewenga Djosuwe 10:1-5.

  Kodi wa thimu likulu wambatewezera tani lero Wagibeyoni, ndipo wambasanduka anyamadulanthaka wa mbani pakucita bzimwebzo? (Djosuwe 10:4; Zakariya 8:23; Mateu 25:35-40; Cibvumbulutso 12:17)

Nkhani 49

Dzuwa Likuima

 1. Pa cithunzi-thunzipa, n’ciani comwe Djosuwe ankulewa, ndipo thangwe ranyi?

 2. Kodi Yahova adathandiza tani Djosuwe na wanthu wace wa nkhondo?

 3. Kodi Djosuwe adakunda wamambo angasi, ndipo bzidatenga magole mangasi?

 4. Kodi Djosuwe adagawanisa tani dziko la Kanani?

 5. Kodi Djosuwe adafa na magole mangasi yakubadwa, ndipo n’ciani cidacitikira wanthu wale kutsogolo kwace?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Djosuwe 10:6-15.

  Kudziwa kuti Yahova adacitisa kuti dzuwa na mwezi bziime thangwe ra Wajirayeri, bzimbatitsimikiza ciani lero? (Djosuwe 10:8, 10, 12, 13; Psalymo 18:3; Mimwani 18:10)

 2. Lewenga Djosuwe 12:7-24.

  Mbani maka-maka adakunda wamambo 31 wa ku Kanani, ndipo thangwe ranyi mpsakufunika kwa ifepano kudziwa bzimwebzo lero? (Djosuwe 12:7; 24:11-13; Bzakutonga 31:8; Luka 21:9, 25-28)

 3. Lewengani Djosuwe 14:1-5.

  Kodi dziko lire lidagawanisidwa tani kwa madzinza ya Jirayeri, ndipo bzimwebzo bzimbatiuza ciani bza mthaka yathu mu Paraizo? (Djosuwe 14:2; Zaiya 65:21; Ezekiyeri 47:21-23; 1 Wakolinto 14:33)

 4. Lewenga Wayeruzi 2:8-13.

  Ninga Djosuwe mu Jirayeri, mbani lero omwe wambaphingiza upandu? (Wayeruzi 2:8, 10, 11; Mateu 24:45-47; 2 Watesalonika 2:3-6; Tito 1:7-9; Cibvumbulutso 1:1; 2:1, 2)

Nkhani 50

Akazi Awiri Wakulimba Mtima

 1. Kodi muyeruzi ambacita ciani, ndipo njaponi madzina ya winango?

 2. Kodi Debora akhana udindo bwanyi bwakupambulika, ndipo bzikhafunika acitenyi?

 3. Pomwe Jirayeri adagopsedwa na Mambo Jabini na Sizera, mkulu wa anyankhondo wace, kodi Debora adauza mafala yaponi ya Yahova kuna Muyeruzi Baraki, ndipo mbani omwe iye adalewa kuti angadapasidwa mbiri na nkhondoyo?

 4. Kodi Jayeri adalatiza tani kukhala mkazi wakulimba mtima?

 5. N’ciani cidacitika pomwe adafa Mambo Jabini?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Wayeruzi 2:14-22.

  Kodi Wajirayeri wadabzibweresera tani ukali bwa Yahova, ndipo tingapfunze ciani na bzimwebzo? (Wayeruzi 2:20; Mimwani 3:1, 2; Ezekiyeri 18:21-23)

 2. Lewenga Wayeruzi 4:1-24.

  Kodi akazi Wacikristau wangapfunze ciani bza cikhulupiro na kulimba mtima kwa Debora na Jayeri? (Wayeruzi 4:4, 8, 9, 14, 21, 22; Mimwani 31:30; 1 Wakolinto 16:13)

 3. Lewenga Wayeruzi 5:1-31.

  Kodi nyimbo yakukunda ya Baraki na Debora ingaphatisidwe tani basa ninga mpembo wakulewa bza nkhondo ya Armagedo yomwe ikubwera? (Wayeruzi 5:3, 31; 1 Nkhani 16:8-10; Cibvumbulutso 7:9, 10; 16:16; 19:19-21)

Nkhani 51

Rute na Naomi

 1. Kodi bzidacitika tani kuti Naomi akakhale ku dziko la Moabe?

 2. Mbani Rute na Oripa?

 3. Kodi Rute na Oripa wadacita ciani pomwe Naomi adawauza kuti wabwerere kwa mbumba yawo?

 4. Kodi Bowazi akhali mbani? Kodi iye adathandiza tani Rute na Naomi?

 5. Kodi mwana wakubalidwa na Bowazi na Rute adacemeredwa tani? Ndipo thangwe ranyi bzin’funika timbamukumbukire?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Rute 1:1-17.

  1. Kodi Rute adalewa mafala yanyi yakulatiza lufoyi lace lakukhulupirika? (Rute 1:16, 17)

  2. Kodi makumbukidwe ya Rute yambalatiza tani mtima omwe Wakristau wa “mabira yanango” anawo kwa anyakudzozedwa womwe wakali pansi pano nsiku zino? (Juwau 10:16; Zakariya 8:23)

 2. Lewenga Rute 2:1-23.

  Kodi Rute adapereka ciratizo cabwino ciponi kwa atsikana wa lero? (Rute 2:17, 18; Mimwani 23:22; 31:15)

 3.   Lewenga Rute 3:5-13.

  1. Kodi Bowazi adawona tani kuti Rute akhafunisisa kulowodwa naye kuposa kulowodwa na alumbwana?

  2. Kodi mkhalidwe wa Rute umbatipfunzisa ciani bza lufoyi lakukhulupirika? (Rute 3:10; 1 Wakolinto 13:4, 5)

 4. Lewenga Rute 4:7-17.

  Kodi amuna Wacikristau wa lero wangatewezere tani Bowazi? (Rute 4:9, 10; 1 Timotio 3:1, 12, 13; 5:8)

Nkhani 52

Gideyoni na Amuna Wace 300

 1. Kodi Wajirayeri wali m’mabvuto yaponi, ndipo thangwe ranyi?

 2. Thangwe ranyi Yahova adauza Gideyoni kuti anyankhondo wace wakhali wazinji kwene-kwene?

 3. Wanthu angasi wadasala pomwe Gideyoni adabweza ku mui amuna wa mantha?

 4. Phatisa basa cithunzi-thunzici, ucifokotoza momwe Yahova adapunguzira anyankhondo wa Gideyoni wacisala 300 wokha.

 5. Kodi Gideyoni adalinganiza tani wanthu wace 300 wale, ndipo kodi Jirayeri adakunda tani nkhondoyo?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Wayeruzi: 6:36-40.

  1. Kodi Gideyoni adateweza tani kufuna kwa Yahova?

  2. Kodi tingadziwe tani kufuna kwa Yahova lero? (Mimwani 2:3-6; Mateu 7:7-11; 2 Timotio 3:16, 17)

 2. Lewenga Wayeruzi 7:1-25.

  1. Tingapfunze ciani na anyankhondo 300 womwe wadakhala na tceru kusiyana na womwe walibe? (Wayeruzi 7:3, 6; Waroma 13:11, 12; Wayefezo 5:15-17)

  2. Pakuti wanthu 300 wale wadapfunza mwakumbawona Gideyoni, kodi ifepano tingapfunzembo tani mwakumbawona Gideyoni Mkulu, Jezu Kristu? (Wayeruzi 7:17; Mateu 11:29, 30; 28:19, 20; 1 Pedru 2:21)

  3. Kodi mafala ya Wayeruzi 7:21 yambatithandiza tani kukomedwa kutumikira Yahova pa kucita basa liri-lense m’gulu la Yahova? (1 Wakolinto 4:2; 12:14-18; Tiyago 4:10)

 3. Lewenga Wayeruzi 8:1-3.

  Pa nkhani yakumalisa mulandu pakati pa abale, tingapfunze ciani na momwe Gideyoni adatongera nkhani yakunesana na Wayefraimu? (Mimwani 15:1; Mateu 5:23, 24; Luka 9:48)

Nkhani 53

Piciro la Djafeti

 1. Kodi Djafeti akhali mbani, ndipo adakhala mu nthawe iponi?

 2. Kodi Djafeti adapicira ciani kwa Yahova?

 3. Thangwe ranyi Djafetiyo adasunama pomwe adabwerera ku mui pakukunda wanthu wa ku Amoni?

 4. N’ciani comwe mwana wacikazi wa Djafeti adacita atabva bza piciro la babace?

 5. Thangwe ranyi wanthu wakhamufuna mwana wa Djafeti?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Wayeruzi 10:6-18.

  Kodi mbiri ya Wajirayeri yakusaya kukhulupirika kwa Yahova in’funika kuticenjeza ciani? (Wayeruzi 10:6, 15, 16; Waroma 15:4; Cibvumbulutso 2:10)

 2. Lewenga Wayeruzi 11:1-11, 29-40.

  1.     

  2. Kodi Djafeti adapereka mwana wace wacikazi ninga nsembe mwa njira iponi?

  3. Tingapfunze ciani bza mkhalidwe wa Djafeti pa nkhani ya kupicira cinthu kwa Yahova? (Wayeruzi 11:35, 39; Mpalizi 5:4, 5; Mateu 16:24)

  4. Kodi mwana wacikazi wa Djafeti ni ciratizo canyi cabwino kwa Wakristau wacitswaka pakulinga kutumikira Mulungu mwa nthawe zense? (Wayeruzi 11:36; Mateu 6:33; Wafiripo 3:8)

Nkhani 54

Mwamuna Wamphanvu

 1. Ndiponi dzina la munthu wamphanvu omwe adakhala kale pansi pano, ndipo mbani adamupasa mphanvuzo?

 2. N’ciani comwe Samusoni adacita na mphondolo pa nthawe inango, ninga momwe unkuwonera pa cithunzi-thunzipa?

 3. Pa cithunzi-thunzipa, kodi Samusoniyu akuzimbula cinsisi ciponi kwa Dalila, ndipo kodi bzimwebzo bzidacitisa tani kuti iye aphatidwe na Wafilisiti?

 4. Kodi Samusoni adakwanisa tani kupha Wafilisiti 3,000 pa nsiku yomwe adafa?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Wayeruzi 13:1-14.

  Kodi Manoa na mkazace wankupereka ciratizo canyi kwa wabereki pa nkhani ya kulera wana wawo? (Wayeruzi 13:8; Psalymo 127:3; Wayefezo 6:4)

 2. Lewenga Wayeruzi 14:5-9 na 15:9-16.

  1. Kodi nkhani za Samusoni kupha mphondolo, kubwedza bzingwe bzipsa bzomwe akhadamangidwa nabzo na kuphatisa basa cigamwa ca bulu pakupha wanthu 1,000, zimbalatiza ciani bza momwe mzimu wakucena umbaphatira basa?

  2. Kodi mzimu wakucena umbatithandiza tani lero? (Wayeruzi 14:6; 15:14; Zakariya 4:6; Mabasa 4:31)

 3. Lewenga Wayeruzi 16:18-31.

  Kodi Samusoni adatokonyedwa tani na axamwali wakuipa, ndipo tingapfunze ciani na bzimwebzo? (Wayeruzi 16:18, 19; 1 Wakolinto 15:33)

Nkhani 55

Mulumbwana Mng’ono Akutumikira Mulungu

 1. Kodi ka mulumbwana kali pa cithunzi-thunzipa dzina lakene n’ka mbani, ndipo mbanimbo winangowa?

 2. Kodi Ana adapemba ciani pa nsiku yomwe adayenda  ku tendi la Yahova, ndipo kodi Yahova adamutawira tani?

 3. Kodi Samuweri akhana magole mangasi pomwe adayendesedwa ku tendi la Yahova, ndipo kodi mai wace wakhamucitira ciani gole liri-lense?

 4. Kodi wana wa Eli wakhacemeredwa mbani, ndipo wakhali wanthu wanyi?

 5. Kodi Yahova akhamucemera tani Samuweri, ndipo adamudziwisa ciani?

 6. Kodi Samuweri adakhala mbani pomwe adakula, ndipo n’ciani cidamucitikira atakulapo?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga 1 Samuweri 1:1-28.

  1. Kodi Elikana ankupereka ciratizo cabwino ciponi kuna misolo ya banja pa nkhani yakutsogolera pa kunamata kwacadidi? (1 Samuweri 1:3, 21; Mateu 6:33; Wafiripo 1:10)

  2. Tingapfunze ciani na Ana pa nkhani yakulimbana na mabvuto yakutitaisa msolo? (1 Samuweri 1:10, 11; Psalymo 55:22; Waroma 12:12)

 2. Lewenga 1 Samuweri 2:11-36.

  Kodi Eli adalemekeza tani wana wace kuposa Yahova, ndipo bzinkuticenjeza ciani bzimwebzo? (1 Samuweri 2:22-24, 27, 29; Bzakutonga 21:18-21; Mateu 10:36, 37)

 3. Lewenga 1 Samuweri 4:16-18.

  Kodi nkhani iponi ya matsoka ya mbali zinai idabwera kucokera ku nkhondo, ndipo kodi idatokonya tani Eli?

 4. Lewenga 1 Samuweri 8:4-9.

  Kodi Jirayeri adacita cinthu canyi cakuipira Yahova, ndipo kodi ifepano tingathandize tani Umambo bwace lero mwakukhulupirika? (1 Samuweri 8:5, 7; Juwau 17:16; Tiyago 4:4)

Nkhani 56

Sauli—Mambo Wakutoma wa Jirayeri

 1. Pa cinthunzi-thunzipa, n’ciani comwe Samuweri ankucita, ndipo thangwe ranyi?

 2. Thangwe ranyi Yahova akhamufuna Sauli, ndipo kodi iye akhali munthu wa mkhalidwe wanyi?

 3. Kodi mwana wa Sauli dzina lace akhali mbani, ndipo adacita ciani?

 4. Thangwe ranyi Sauli adapereka nsembe kuposa kudikhirira kuti Samuweri adzacite bzimwebzo?

 5. Tingapfunze ciani na nkhani ya Sauli?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga 1 Samuweri 9:15-21 na 10:17-27.

  Kodi mkhalidwe wakubzicepsa wa Sauli, udamuthandiza tani kutcenkha kucita cakuipa, pomwe wanthu winango wadalalewa naye mwakunyoza? (1 Samuweri 9:21; 10:21, 22, 27; Mimwani 17:27)

 2. Lewenga 1 Samuweri 13:5-14.

  Kodi Sauli adaphonya ciani ku Giligala? (1 Samuweri 10:8; 13:8, 9, 13)

 3. Lewenga 1 Samuweri 15:1-35.

  1. Kodi Sauli adaphonya tani kwene-kwene pa nkhani ya Agagi, mambo wa Amaleki? (1 Samuweri 15:2, 3, 8, 9, 22)

  2. Kodi Sauli adayezera tani kupereka mathangwe ya bzakucita bzace, acigwinyizira mulandu kwa wanzace? (1 Samuweri 15:24)

  3. Kodi nsiku zino tikambapasidwa malango, bzin’funika timbakumbukire cenjezo liponi? (1 Samuweri 15:19-21; Psalymo 141:5; Mimwani 9:8, 9; 11:2)

Nkhani 57

Mulungu Asankhula Davide

 1. Kodi mulumbwana ali pa cithunzi-thunziyu dzina lace mbani, ndipo tin’dziwa tani kuti iye ngwakulimba mtima?

 2. Kodi Davide akhakhala kuponi? Ndipo kodi babace na yavu wace, wakhacemeredwa mbani?

 3. Thangwe ranyi Yahova adauza Samuweri kuti ayende ku mui kwa Djese ku Beremu?

 4. N’ciani cidacitika pomwe Djese adacemeresa wana wace anomwe kuna Samuweri?

 5. Pomwe Davide adacemeresedwa, Yahova adauza ciani Samuweri?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga 1 Samuweri 17:34, 35.

  Kodi bzakucitikabzi, bzimbatsimikiza tani kuti Davide akhali wakulimba mtima na kuti akhakhulupira Yahova? (1 Samuweri 17:37)

 2. Lewenga 1 Samuweri 16:1-14.

  1. Kodi mafala ya Yahova ya pa 1 Samuweri 16:7, yambatithandiza tani kusaya kumbapambula wanthu na kutcenkha kusankhula wanthu thangwe ra mawonekedwe yawo? (Mabasa 10:34, 35; 1 Timotio 2:4)

  2. Kodi bzomwe bzidacitikira Sauli, bzimbalatiza tani kuti Yahova akamucosera munthu mzimu wace wakucena, munthuyo angawandiridwe na mzimu wakuipa, ayai cikhumbo cakumbandofuna kucita bzakuipa? (1 Samuweri 16:14; Mateu 12:43-45; Wagalata 5:16)

Nkhani 58

Davide na Goliyati

 1. Kodi Goliyati akhaputa anyankhondo wa Jirayeri kuti wacite ciani?

 2. Kodi Goliyati akhadakula tani, ndipo n’ciani comwe Mambo Sauli adapicira kubaira munthu wakudzapha Golitatiyo?

 3. Kodi Davide adalewa ciani pomwe Sauli adamuuza kuti angamenyane lini na Goliyati thangwe ra kukhala mulumbwana?

 4. Pakutawira Goliyati, kodi Davide adalatiza tani kuti iye akhakhulupira Yahova?

 5. Ninga momwe unkuwonera pa cithunzi-thunzipa, kodi Davide adapha Goliyati na ciani? Kodi Wafilisiti wadacitanyi bzitacitika bzimwebzo?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga 1 Samuweri 17:1-54.

  1. Kodi cinsinsi ca Davide kusaya mantha cikhali ciani? Ndipo tingatewezere tani kulimba mtima kwaceko? (1 Samuweri 17:37, 45; Wayefezo 6:10, 11)

  2. Thangwe ranyi Wakristau wan’funika kutcenkha  mzimu wa mapici ninga wa Goliyati, wakakhala wankucita masenzeko? (1 Samuweri 17:8; Wagalata 5:26; 1 Timotio 4:8)

  3. Kodi mafala ya Davide yambalatiza tani kuti iye akhakhulupira kuti Mulungu angadamuthandiza? (1 Samuweri 17:45-47; 2 Nkhani 20:15)

  4. Kuposa kundofokotoza bza nkhondo ya pakati pa mathimu mawiri ya anyankhondo wakuwengana, kodi nkhaniyi imbalatiza tani kuti nkhondoyo ikhali maka-maka ya mirungu yakunama na Mulungu wacadidi, Yahova? (1 Samuweri 17:43, 46, 47)

  5. Kodi anyakudzozedwa womwe wakali pansi pano, wambatewezera tani Davide pa nkhani yakukhulupira Yahova? (1 Samuweri 17:37; Jeremiya 1:17-19; Cibvumbulutso 12:17)

Nkhani 59

Thangwe Ranyi Davide An’funika Kuthawa

 1. Thangwe ranyi Sauli akhacitira nsanje Davide, tsono kodi iye akhadasiyana tani na mwana wace Jonatani?

 2. N’ciani cidacitika nsiku inango pomwe Davide akhaimbira zeze Sauli?

 3. Kodi Sauli adauza Davide kuti acite ciani anati kutenga Mikala mwana wacikazi wa Sauliyo kuti akhale mkazace, ndipo thangwe ranyi adalewa tenepoyo?

 4. Pomwe Davide akhaimbira Sauli zeze wace kacitatu, n’ciani cidacitika ninga momwe bzinkulatizidwa pa cithunzi-thunzipa?

 5. Kodi Mikala adathandiza tani kupulumusa moyo wa Davide, ndipo Davide adafunika kucita ciani m’magole manomwe?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga 1 Samuweri 18:1-30.

  1. Kodi lufoyi lakukhwima lomwe Jonatani akhanalo kwa Davide likhaimira tani lufoyi pakati pa wa “mabira yanango” na wa “kathimu ka mabira”? (1 Samuweri 18:1; Juwau 10:16; Luka 12:32; Zakariya 8:23)

  2. Pakukumbukira kuti Jonatani ndiye angadadzapita m’mbuto mwa Sauli, kodi mafala ya pa 1 Samuweri 18:4 yambalatiza tani kuti Jonatani adabvuma kubziikha pansi pa munthu omwe akhadasankhulidwa kukhala mambo?

  3. Kodi bzomwe bzidacitikira Sauli bzimbalatiza tani kuti nsanje ingatsogolere munthu kucita cakuipa cikulisa, ndipo tinkucenjezedwa ciani na bzimwebzo? (1 Samuweri 18:7-9, 25; Tiyago 3:14-16)

 2. Lewenga 1 Samuweri 19:1-17.

  Kodi Jonatani adaikha tani moyo wace pa ngozi pomwe iye adalewa mafala ya pa 1Samuweri 19:4, 5?

Nkhani 60

Abigayeli na Davide

 1. Pa cithunzi-thunzipa, mbani mkazi ankubwera kudzagumana na Davideyu, ndipo akhali munthu wanyi?

 2. Kodi Nabali akhali mbani?

 3. Thangwe ranyi Davide adatumiza wanthu wace kuti wakakumbire thandizo Nabali?

 4. Kodi Nabali adalewa ciani kwa wanthu wa Davide, ndipo kodi Davideyo adacita ciani?

 5. Kodi Abigayeli adalatiza tani kuti akhali mkazi wa nzeru?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga 1 Samuweri 22:1-4.

  Kodi banja la Davide lidapereka ciratizo cabwino ciponi pa nkhani yakufunika kumbathandizana pakati pa ubale bwathu Bwacikristau? (Mimwani 17:17; 1 Watesalonika 5:14)

 2. Lewenga 1 Samuweri 25:1-43.

  1. Thangwe ranyi Nabali ambalewedwa na mafala yakuipa kwene-kwene? (1 Samuweri 25:2-5, 10, 14, 21, 25)

  2. Kodi akazi Wacikristau wangapfunzenyi lero na ciratizo ca Abigayeli? (1 Samuweri 25:32, 33; Mimwani 31:26; Wayefezo 5:24)

  3. Kodi Abigayeli adaphingiza Davide kucita bzinthu bziwiri bziponi bzakuipa? (1 Samuweri 25:31, 33; Waroma 12:19; Wayefezo 4:26)

  4. Kodi momwe Davide adacitira pa mafala ya Abigayeli bzingathandize tani amuna wa lero kuwona akazi momwe Yahova ambawawonera? (Mabasa 21:8, 9; Waroma 2:11; 1 Pedru 3:7)

Nkhani 61

Davide Akukhala Mambo

 1. Kodi Davide na Abisai wadacita ciani pomwe Sauli akhagona mu msasa wace?

 2. Kodi Davide adabvunza ciani Sauli?

 3. Pomwe Sauli adayenda, n’kuponi komwe Davide adayendambo?

 4. N’ciani cidasunamisa kwene-kwene Davide mwakuti adacita kunembera nyimbo yakudekeza?

 5. Kodi Davide akhana magole mangasi yakubadwa pomwe adaikhidwa mambo ku Hebroni, ndipo kodi wana wace wacimuna wakhacemeredwa mbani?

 6. Kodi patsogolo pace Davide adadzatonga kuponi?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga 1 Samuweri 26:1-25.

  1. Kodi mafala ya Davide ya pa 1 Samuweri 26:11, yambalatiza tani makumbukidwe ya Davideyo pa nkhani ya kakonzedwe ka bzinthu ka Mulungu? (Psalymo 37:7; Waroma 13:2)

  2. Penu tikuyesa-yesa kukomera mtima munthu mwa lufoyi tsono munthuyo ankutenda lini bzomwe tinkumucitirabzo, kodi mafala ya Davide ya pa 1 Samuweri 26:23, yangatithandize tani kupitiriza kukhala na makumbukidwe yabwino? (1 Wamambo 8:32; Psalymo 18:20)

 2. Lewenga 2 Samuweri 1:26.

  Kodi Wakristau nsiku zino wangakhale tani na “lufoyi lacadidi” ninga la Davide na Jonatani? (1 Pedru 4:8; Wakolose 3:14; 1 Juwau 4:12)

 3.   Lewenga 2 Samuweri 5:1-10.

  1. odi Davide adatonga magole mangasi, ndipo magole yamweyo yadagawidwa tani? (2 Samuweri 5:4, 5)

  2. Thangwe ranyi Davide akhana mbiri, ndipo kodi bzimwebzo bzin’funika kutikumbusa ciani nsiku zino? (2 Samuweri 5:10; 1 Samuweri 16:13; 1 Wakolinto 1:31; Wafiripo 4:13)

Nkhani 62

Mabvuto M’nyumba mwa Davide

 1. Na thandizo la Yahova, n’ciani pakumalizira cidadzacitikira dziko la Kanani?

 2. N’ciani cidacitika usiku bunango pomwe Davide akhali mu nsanza ya nyumba yace?

 3. Thangwe ranyi Yahova adakalipa kwene-kwene na Davide?

 4. Ninga momwe unkuwonera pa cithunzi-thunzipa, mbani omwe Yahova adatumiza kuti adzauze Davide bza kuphonya kwace, ndipo kodi munthu umweyu adalewa kuti n’ciani cingadacitikira Davideyo?

 5. Kodi Davide adagumana mabvuto yaponi?

 6. Mbani adadzakhala mambo, m’mbuto mwa Davide?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga 2 Samuweri 11:1-27.

  1. Kodi kucita nyongo pa basa la Yahova kungatikhotcerere tani?

  2. N’ciani cidakwewa Davide kucita cakuipa, ndipo kodi bzimwebzo bzinkucenjeza ciani atumiki wa Yahova nsiku zino? (2 Samuweri 11:2; Mateu 5:27-29; 1 Wakolinto 10:12; Tiyago 1:14, 15)

 2. Lewenga 2 Samuweri 12:1-18.

  1. Kodi akulu m’gwere na wabereki, wangapfunze ciani na momwe Natani adalalewera na Davide pakupereka malango? (2 Samuweri 12:1-4; Mimwani 12:18; Mateu 13:34)

  2. Thangwe ranyi Yahova adabvera nsisi Davide? (2 Samuweri 12:13; Psalymo 32:5; 2 Wakolinto 7:9, 10)

Nkhani 63

Salomau, Mambo wa Nzeru

 1. N’ciani comwe Yahova adabvunza Salomau, ndipo kodi iye adatawira tani?

 2. Kodi Yahova adapicira kupasa ciani Salomau pakukomedwa na bzomwe iye adamukumbira?

 3. Kodi akazi awiri wadabwera na mulandu wanyi kwa Salomau?

 4. Ninga momwe unkuwonera pa cithunzi-thunzipa, kodi Salomau adaitonga tani nkhaniyo?

 5. Kodi utongi bwa Salomau budandendemerana na bwa yani, ndipo thangwe ranyi?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga 1 Wamambo 3:3-28.

  1. Kodi amuna wa udindo m’gulu la Mulungu lero, wangapfunze ciani na mafala ya Salomau yakucokera pansi pa mtima ya pa 1 Wamambo 3:7? (Psalymo 119:105; Mimwani 3:5, 6)

  2. Kodi bzomwe Salomau adakumbira bzimbatilatiza ciani pa nkhani ya bzomwe tingapembe kwa Yahova? (1 Wamambo 3:9, 11; Mimwani 30:8, 9; 1 Juwau 5:14)

  3. Kodi momwe Salomau adatongera nkhani ya akazi awiri wale bzimbatipasa cikhulupiro canyi bza umambo bwakutsogolo bwa Salomau Mkulu, Jezu Kristu? (1 Wamambo 3:28; Zaiya 9:6, 7; 11:2-4)

 2. Lewenga 1 Wamambo 4:29-34.

  1. Kodi Yahova adatawira tani mkumbiro wa Salomau wakufuna kukhala na mtima wakubvera? (1 Wamambo 4:29)

  2. Pakuwona nyongo yomwe wanthu wakhacita pakudzabva nzeru ya Salomau, bzin’funika tikhale na mkhalidwe yaponi pa nkhani yakupfunza Fala la Mulungu? (1 Wamambo 4:29, 34; Juwau 17:3; 2 Timotio 3:16)

Nkhani 64

Salomau Akumanga Tempwlo

 1. Kodi Salomau adamala magole mangasi pakumanga tempwlo ya Yahova, ndipo thangwe ranyi idadzonga kobiri zizinji?

 2. Kodi tempwloyo ikhana bzipinda bzingasi bzikulu-bzikulu mkati mwacemo, ndipo n’ciani cidaikhidwa m’cipinda ca mkatiretu?

 3. Pomwe tempwlo ire idamala, Salomau adalewa ciani mu mpembo wace?

 4. Kodi Yahova adalatiza tani kukomedwa na mpembo wa Salomau?

 5. Kodi akazi wa Salomau wadamucitisa ciani, ndipo bzidamumalira tani?

 6. Thangwe ranyi Yahova adakalipa na Salomau, ndipo n’ciani comwe Yahova adamuuza?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga 1 Nkhani 28:9, 10.

  Mwakubverana na mafala ya Davide pa 1 Nkhani 28:9, 10, bzin’funika timbatsungire kucita ciani pa moyo wathu wa nsiku na nsiku? (Psalymo 19:14; Wafiripo 4:8, 9)

 2. Lewenga 2 Nkhani 6:12-21, 32-42.

  1. Kodi Salomau adalatiza tani kuti Mulungu Mkululetu angakwane lini m’nyumba yakumangidwa na munthu? (2 Nkhani 6:18; Mabasa 17:24, 25)

  2. Kodi mafala ya Salomau ya pa 2 Nkhani 6:32, 33, yambalatiza ciani bza Yahova? (Mabasa 10:34, 35; Wagalata 2:6)

 3. Lewenga 2 Nkhani 7:1-5.

  Wana wa Jirayeri wadatokonyedwa mitima, wacitumbiza Yahova pakuwona mbiri yace. Kodi ifepanombo nsiku zino bzin’funika timbatokonyedwe tani tikambawona momwe Yahova ankusimbira wanthu wace? (2 Nkhani 7:3; Psalymo 22:22; 34:1; 96:2)

 4. Lewenga 1 Wamambo 11:9-13.

  Kodi moyo wa Salomau umbalatiza tani bza kufunika kukhala wakukhulupirika mpaka ku phampha? (1 Wamambo 11:4, 9; Mateu 10:22; Cibvumbulutso 2:10)

 Nkhani 65

Umambo Bukugawidwa

 1. Kodi wanthu ali pa cithunzi-thunzipa madzina yawo mbani, ndipo wakhali yani?

 2. Kodi Aija adacitanyi na mkanjo omwe akhadaubvala, ndipo bzikhathandauza ciani?

 3. N’ciani comwe Salomau adayezera kucita na Jerobuwamu?

 4. Thangwe ranyi wanthu wadaikha Jerobuwamu kukhala mambo wa madzinza khumi?

 5. Thangwe ranyi Jerobuwamu adakonza tu mphulu tuwiri twa oro, ndipo n’ciani cidadzacitika m’dzikomo kutsogolo kwace?

 6. N’ciani cidacitikira umambo bwa madzinza mawiri pabodzi na tempwlo ya Yahova ku Jeruzalemu?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewengani 1 Wamambo 11:26-43.

  Kodi Jerobuwamu akhali munthu wa mkhalidwe uponi, ndipo n’ciani comwe Yahova adamupicira penu iye angadasunga bzakutonga bza Mulungu? (1 Wamambo 11:28, 38)

 2. Lewenga 1 Wamambo 12:1-33.

  1. Kodi wabereki na akulu m’gwere, wangapfunze ciani na ciratizo cakuipa ca Robuwamu pa nkhani yakusaya kuphatisa basa bwino udindo bwawo? (1 Wamambo 12:13; Mpalizi 7:7; 1 Pedru 5:2, 3)

  2. Kodi atswaka lero wan’funika kulinga mbani kuti awatsogolere wakafuna kucita bzakusankhula pa moyo wawo? (1 Wamambo 12:6, 7; Mimwani 1:8, 9; 2 Timotio 3:16, 17; Wahebereu 13:7)

  3. N’ciani cidacitisa Jerobuwamu kukonzesa mbuto ziwiri zakumbanamatira tu mphulu, ndipo kodi bzimwebzo bzidalatiza tani kusaya cikhulupiro kwace kuna Yahova? (1 Wamambo 11:37; 12:26-28)

  4. Mbani adacitisa kuti wanthu wa mu umambo bwa madzinza khumi wapandukire kunamata kwacadidi? (1 Wamambo 12:32, 33)

Nkhani 66

Jazabeli—Mkazi Wakuipa wa Mambo

 1. Kodi Jazabeli akhali mbani?

 2. Thangwe ranyi Mambo Akabe akhadasunama nsiku inango?

 3. Kodi Jazabeli adacita ciani kuti atenge munda wa mpesa wa Nabote acipasa bayace Akabe?

 4. Thangwe ranyi Yahova adatumiza munthu kuti akapase nyathwa Jazabeliyo?

 5. Ninga momwe unkuwonera pa cithunzi-thunzipa, n’ciani cidacitika pomwe Jehu adafika ku mui kwa Jazabeli?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga 1 Wamambo 16:29-33 na 18:3, 4.

  Kodi mkhalidwe wa Jirayeri ukhadaipa tani mu utongi bwa Mambo Akabe? (1 Wamambo 14:9)

 2. Lewenga 1 Wamambo 21:1-16.

  1. Kodi Nabote adalatiza tani kulimba mtima na kukhulupirika kwa Yahova? (1 Wamambo 21:1-3; Mwambo 25:23-28)

  2. Bzomwe bzidacitika na Akabe, bzingatipfunze ciani pa nkhani yakupwetekedwa mtima? (1 Wamambo 21:4; Waroma 5:3-5)

 3. Lewenga 2 Wamambo 9:30-37.

  Tingapfunze ciani na nyongo ya Jehu pakucita kufuna kwa Yahova? (2 Wamambo 9:4-10; 2 Wakolinto 9:1, 2; 2 Timotio 4:2)

Nkhani 67

Jehosafati Akukhulupira Yahova

 1. Kodi Jehosafati akhali mbani, ndipo adakhala mu nthawe iponi?

 2. Thangwe ranyi Wajirayeri wadabva mantha, ndipo n’ciani comwe wazinji wa iwo wadacita?

 3. Kodi pomwe Jehosafati adapemba, Yahova adamutawira tani?

 4. Kodi Yahova adacitisa ciani pomwe nkhondoyo ikhanati kuyamba?

 5. Kodi tingapfunze ciani na Jehosafati?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga 2 Nkhani 20:1-30.

  1. Kodi Jehosafati adalatiza tani bzomwe atumiki wakukhulupirika wa Yahova wan’funika kucita wakawonekeredwa na bzinthu bzakupasa mantha? (2 Nkhani 20:12; Psalymo 25:15; 62:1)

  2. Pakuti Yahova ambaphatisa basa nthawe zense njira yakulalewera na wanthu wace, kodi njiponi njirayo nsiku zino? (2 Nkhani 20:14, 15; Mateu 24:45-47; Juwau 15:15)

  3. Ikadzayamba “nkhondo ya nsiku ikulu ya Mulungu Wamphanvu zense, kodi mkhalidwe wathu un’dzandendemerana tani na wa Jehosafati? (2 Nkhani 20:15, 17; 32:8; Cibvumbulutso 16:14, 16)

  4. Pakutewezera Walevita, kodi wapainiya na mamisiyonariyo wangathandize tani lero pa basa lakupalizira la pa dziko lense? (2 Nkhani 20:19, 21; Waroma 10:13-15; 2 Timotio 4:2)

Nkhani 68

Alumbwana Awiri Wakukhala Pomwe na Moyo

 1. Kodi mbani wanthu atatuwa pa cithunzi-thunzipa? Ndipo n’ciani cikhadacitikira ka mwanaka?

 2. Kodi Eliya adapembera ciani mwanayu? Kodi n’ciani cidacitika patsogolo pace?

 3. Kodi mthandizi wa Eliya akhacemeredwa yani?

 4. Thangwe ranyi Eliya adacemeredwa ku mui kwa mkazi wa ku Sunemu?

 5. Kodi Elizeu adacita ciani? Ndipo n’ciani cidacitika na mwana wakufayo?

 6. Kodi Yahova ana mphanvu yakucita ciani, ninga momwe bzidalatizidwa mwa Eliya na Elizeu?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga 1 Nkhani 17:8-24.

  1. Kodi cikhulupiro na kubvera kwa Eliya kudayezedwa tani? (1 Nkhani 17:9; 19:1-4, 10)

  2. Thangwe ranyi cikhulupiro ca mkazi mansiwa wa  ku Zarefa n’cakupasa cidwi? (1 Wamambo 17:12-16; Luka 4:25, 26)

  3. Kodi bzomwe bzidacitikira mkazi mansiwa wa ku Zarefa bzimbalatiza tani kuti njacadidi mafala ya Jezu yakunembedwa pa Mateu 10:41, 42? (1 Wamambo 17:10-12, 17, 23, 24)

 2. Lewenga 2 Wamambo 4:8-37.

  1. Kodi mkazi wa ku Sunemu akutipfunzisa ciani pa nkhani yakumbatambira alendo? (2 Wamambo 4:8; Luka 6:38; Waroma 12:13; 1 Juwau 3:17)

  2. Kodi tingawakomere tani mtima atumiki wa Mulungu nsiku zino? (Mabasa 20:35; 28:1, 2; Wagalata 6:9, 10; Wahebereu 6:10)

Nkhani 69

Mtsikana Ankuthandiza Munthu Wamphanvu

 1. Pa cithunzi-thunzipa, kodi ka mtsikanaka kankuuza ciani mkaziyu?

 2. Mbani mkazi ali pa cithunzi-thunzici, ndipo kodi ka mtsikanaka kankucitanyi m’nyumba mwa mkaziyu?

 3. Kodi Eliya adatuma mtumiki wace kuti akauze ciani Naamani, ndipo thangwe ranyi Naamani adakalipa?

 4. N’ciani cidacitika pomwe Naamani adatetekera mtumiki wace?

 5. Thangwe ranyi Eliya adalamba kutambira mphaso ya Naamani? Tsono kodi Gehazi adacitanyi?

 6. N’ciani cidacitikira Gehazi, ndipo tingapfunze ciani na bzimwebzo?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga 2 Wamambo 5:1-27.

  1. Kodi ciratizo cabwino ca ka mtsikana ka ku Jirayeri, cingalimbise tani atswaka wa lero? (2 Wamambo 5:3; Psalymo 8:2; 148:12, 13)

  2. Thangwe ranyi bzin’funika timbakumbukire Naamani tikambatambira malango yakucokera m’Bibliya? (2 Wamambo 5:15; Wahebereu 12:5, 6; Tiyago 4:6)

  3. Tingapfunze ciani pakusiyanisa bzomwe adacita Eliya na bzomwe adacita Gehazi? (2 Wamambo 5:9, 10, 14-16, 20; Mateu 10:8; Mabasa 5:1-5; 2 Wakolinto 2:17)

Nkhani 70

Djona na Cinsomba Cikulu

 1. Kodi Djona akhali mbani, ndipo n’ciani comwe Yahova adamuuza kuti acite?

 2. Kodi Djona adacitanyi thangwe ra kusaya kufuna kuyenda komwe Yahova adamuuza?

 3. Kodi Djona adawauza ciani amalinyero kuti conzi cire ciime?

 4. Ninga momwe unkuwonera pa cithunzi-thunzipa, n’ciani cidacitika pomwe Djona adamira m’madzi mule?

 5. Kodi Djona adakhala nsiku zingasi m’mimba mwa cinsomba cire? Kodi iye adacitanyi m’mwemo?

 6. Pomwe Djona adapsipidwa na Cinsomba cire, n’kuponi komwe iye adayenda? Kodi bzin’kutipfunzisa ciani bzimwebzi?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Djona 1:1-17.

  Kodi Djona akhaliwona tani basa lace lakukapalizira wanthu wa ku Ninive? (Djona 1:2, 3; Mimwani 3:7; Mpalizi 8:12)

 2. Lewenga Djona 2:1, 2, 10.

  Kodi bzomwe bzidacitikira Djona bzimbatitsimikiza tani kuti Yahova an’dzatawira mipembo yathu? (Psalymo 22:24; 34:6; 1 Juwau 5:14)

 3. Lewenga Djona 3:1-10.

  1. Timbalimbisidwa tani pakudziwa kuti Yahova adapitiriza kuphatisa basa Djona napo kuti pakuyamba iye adataza kuteweza utumiki bwace? Psalymo 103:14; 1 Pedru 5:10)

  2. Kodi bzomwe bzidacitikira Djona na wanthu wa ku Ninive, bzimbatipfunzisa ciani pa nkhani yakusaya kuyeruziratu wanthu wa mu gawo lathu? (Djona 3:6-9; Mpalizi 11:6; Mabasa 13:48)

Nkhani 71

Mulungu Akupicira Paraizo

 1. Kodi Zaiya akhali mban? Adakhala kuponi? Ndipo kodi Yahova adamulatiza ciani?

 2. Kodi fala lakuti “paraizo” limbathandauzanyi, ndipo limbakukumbusa ciani?

 3. Kodi Yahova adauza Zaiya kuti anembe ciani bza paraizo mupsayo?

 4. Thangwe ranyi Adamu na Eva wadaluza mui wawo wakudeka ule?

 5. Kodi Yahova akupicira ciani kwa wale womwe wambamufuna?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Zaiya 11:6-9.

  1. Kodi fala la Mulungu limbapereka cithunzi-thunzi canyi bza mtendere wakudzawoneka pakati pa bzirombo na wanthu mu dziko lipsa? (Psalymo 148:10, 13; Zaiya 65:25; Ezekiyeri 34:25)

  2. Kodi mafala ya Zaiya yankukwanisika tani mwa uzimu pakati pa wanthu wa Yahova nsiku zino? (Waroma 12:2; Wayefezo 4:23, 24)

  3. Mbani an’themera kupasidwa mbiri pa kucinja kwa mkhalidwe wa wanthu m’dziko lino na mu dziko lipsa? (Zaiya 48:17, 18; Wagalata 5:22, 23; Wafiripo 4:7)

 2. Lewenga Cibvumbulutso 21:3, 4

  1. Kodi Bibliya limbalatiza tani kuti Mulungu an’dzakhala na wanthu sikuti mwakukhaladi nawo pa dziko pano, koma mwakundoimira? (Mwambo 26:11, 12; 2 Nkhani 6:18; Zaiya 66:1; Cibvumbulutso 21:2, 3, 22-24)

  2. Kodi ni misozi na kuwawidwa kwa mtundu wanyi komwe kun’dzacosedwa? (Luka 8:49-52; Waroma 8:21, 22; Cibvumbulutso 21:4)

 Nkhani 72

Mulungu Akuthandiza Mambo Ezekiya

 1. Mbani munthu ali pa cithunzi-thunzipa, ndipo thangwe ranyi iye ali m’mabvuto makulu?

 2. Njanyi matsambaya yomwe Ezekiya ayaikha pa maso pa Mulungu? Kodi Ezekiyayu ankulewanyi mu mpemboyo?

 3. Kodi Ezekiya akhali mambo wa mtundu wanyi? Kodi Yahova adamutumizira mafala yanyi mwa mpolofeta Zaiya?

 4. N’ciani comwe anjo wa Yahova adacitira Wasiriya, ninga momwe bzinkulatizidwa pa cithunzi-thunzipa?

 5. Napo umambo bwa madzinza mawiri ukhali mwa mtendere wa ka nthawe, n’ciani cidacitika pomwe adafa Ezekiya?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga 2 Wamambo 18:1-36.

  1. Kodi Rabisake, muimikiri wa Wasiriya, adalinga tani kutepesa cikhulupiro ca Wajirayeri? (2 Wamambo 18:19, 21; Kufuluka 5:2; Psalymo 64:3)

  2. Pakulimbana na anyakutizunza, kodi Mboni za Yahovafe timbatewezera tani Ezekiya? (2 Wamambo 18:36; Psalymo 39:1; Mimwani 26:4; 2 Timotio 2:24)

 2. Lewenga 2 Wamambo 19:1-37.

  1. Kodi wanthu wa Yahova wa nsiku zino, wangamutewezere tani Ezekiya mu nthawe za bzineso? (2 Wamambo 19:1, 2; Mimwani 3:5, 6; Wahebereu 10:24, 25;Tiyago 5:14, 15)

  2. Kodi Mambo Senakeribe adakundidwa tani patatu, ndipo ambaimira polofesiya iponi? (2 Wamambo 19:32, 35, 37; Cibvumbulutso 20:2, 3)

 3. Lewenga 2 Wamambo 21:1-6, 16.

  Tingalewerenyi kuti Manase akhali mambo wakuipiratu pa wamambo wense womwe wadatonga mu Jeruzalemu? (2 Nkhani 33:4-6, 9)

Nkhani 73

Mambo Wabwino Wakumalizira mu Jirayeri

 1. Kodi Djosiya akhana magole mangasi yakubadwa pomwe adakhala mambo? Kodi iye adayamba kucita ciani atatonga magole manomwe?

 2. Kodi Djosiya ankucita ciani pa cithunci-thunzi cakuyambaci?

 3. Kodi mkulu wa ansembe adagumana ciani pomwe wanthu wakhakonza-konza tempwlo?

 4. Thangwe ranyi Djosiya adang’amba bzakubvala bzace?

 5. Kodi mpolofeta-mkazi Ulida, adatumiza mafala yaponi ya Yahova kuna Djosiya?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga 2 Nkhani 34:1-28.

  1. Kodi Djosiya adapereka ciratizo ciponi kwa wale womwe wadabonera ali wana? (2 Nkhani 33:21-25; 34:1, 2; Psalymo 27:10)

  2. Kodi Djosiya adacita bzinthu bziponi pakufuna kuyendesa kutsogolo kunamata kwacadidi m’magole ya 8, 12 na 18 ninga mambo? (2 Nkhani 34:3, 8)

  3. Tingapfunze ciani na Mambo Djosiya pabodzi na Hilikiya, Mkulu wa Ansembe pa nkhani ya kusamalira mbuto zathu zakunamtira? (2 Nkhani 34:9-13; Mimwani 11:14; 1 Wakolinto 10:31)

Nkhani 74

Mwamuna Wakusaya Mantha

 1. Kodi mulumbwana ali pa cithunzi-thunziyu mbani?

 2. Kodi Jeremiya akhakumbukira ciani bzakukhala mpolofeta, tsono Yahova adamuuza ciani?

 3. Kodi Jeremiya khambauza wanthu wale mafala yaponi?

 4. Kodi wansembe wadayezera tani kusiisa Jeremiya kupalizira, tsono iye adalatiza tani kuti akhalibe mantha?

 5. N’ciani cidacitika pomwe Wajirayeri walibe kucinja njira zawo zakuipa zire?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Jeremiya 1:1-8.

  1. N’ciani cimbathemesa munthu kucita basa la Yahova ninga momwe bzimbalatizidwa na bzomwe bzidacitikira Jeremiya? (2 Wakolinto 3:5, 6)

  2. Kodi ciratizo ca Jeremiya cimbalimbisa tani Wakristau atswaka nsiku zino? (Mpalizi 12:1; 1 Timotio 4:12)

 2. Lewenga Jeremiya 10:1-5.

  Kodi Jeremiya adaphatisa basa there liponi pakufuna kulatiza kuti n’kutaya nthawe kukhulupira bzifanikiso? (Jeremiya 10:5; Zaiya 46:7; Habakuke 2:19)

 3. Lewenga Jeremiya 26:1-16.

  1. Pakupereka nkhani yakucenjeza wantu nsiku zino, kodi anyakudzozedwa womwe wakali pansi pano, wambabvera tani cakutonga ca Yahova kwa Jeremiya cakuti “leka kusiya fala na libodzilo”? (Jeremiya 26:2; Bzakutonga 4:2; Mabasa 20:27)

  2. Kodi Jeremiya adapereka ciratizo cabwino ciponi kwa Mboni za Yahova lero pakudziwisa cenjezo la Yahova kwa mitundu? (Jeremiya 26:8, 12, 14, 15; 2 Timotio 4:1-5)

 4. Lewenga 2 Wamambo 24:1-17.

  Pakuti Wajuda walibe kukhulupirika kwa Yahova, kodi wadacitikiridwa cinthu canyi cakupasa nsisi? (2 Nkhani 24:2-4, 14)

Nkhani 75

Alumbwana Anai ku Babulo

 1. Mbani alumbwana anaiwa pa cithunci-thuncipa? Kodi thangwe ranyi wali ku Babuloku?

 2. Kodi Nabukadinazori adalinganiza kucita ciani na alumbwana anaiwa? Ndipo kodi iye adatonganyi kwa atumiki wace?

 3. Kodi Danyeri adakumbira ciani pa nkhani ya bzakudya na bzakumwa bza iye na axamwali wace atatu wale?

 4. Watadya bzakumera m’munda mu nsiku khumi, kodi Danyeri na axamwali wace atatu wale, wakhawoneka tani pakundendemeza na alumbwana winango?

 5.   Kodi Danyeri na axamwali wace atatu wale wadadzafika tani pakudzakhala m’nyumba mwa mambo? Kodi iwo wakhadasiyana tani na wansembe na adziwi?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Danyeri 1:1-21.

  1. Bzimbafunika kucita nyongo iponi tikafuna kudimbirira pa mipumpso na kulimbana na kutepa kwathu? (Danyeri 1:8; Ciyambo 39:7, 10; Wagalata 6:9)

  2. Kodi atswaka wa lero wanganyengeke tani ayai wangakakamizidwe tani kucita bzinthu bzomwe kwa winango bzingawoneke kukhala bzakukoma ninga “bzakudya bza mambo”? (Danyeri 1:8; Mimwani 20:1; 2 Wakolinto 6:17–7:1)

  3. Kodi nkhani ya m’Bibliya yakulewa bza alumbwana anai Waciheberiwa, ingatithandize kuzindikira ciani pa nkhani yakulewa bza nzeru za ku dziko? (Danyeri 1:20; Zaiya 54:13; 1 Wakolinto 3:18-20)

Nkhani 76

Jeruzalemu Ankupfudzidwa

 1. N’ciani cinkucitikira Jeruzalemu na Wajirayeri pa cithunzi-thunzipa?

 2. Kodi Ezekiyeri akhali mbani, ndipo Yahova adamuwonesa bzinthu bzakuipa bziponi?

 3. Pakuti Wajirayeri walibe kulemekeza Yahova, n’ciani comwe iye adapicira?

 4. Kodi Mambo Nabukadinazori adacita ciani pomwe Wajirayeri wadamupandukira?

 5. Thangwe ranyi Yahova adalekerera kuti Wajirayeri wapfudzidwe?

 6. Kodi bzidakwanisika tani kuti dziko la Jirayeri likhale lakusaya wanthu, ndipo bzidatenga magole mangasi?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga 2 Wamambo 25:1-26.

  1. Kodi Zedekiya akhali mbani? N’ciani cidamucitikira? Ndipo kodi bzimwebzo bzidateweza tani polofesiya ya m’Bibliya? (2 Wamambo 25:5-7; Ezekiyeri 12:13-15)

  2. Kodi Yahova adawona kuti mbani omwe akhadacitisa Wajirayeri kukhala wakusaya kukhulupirika? (2 Wamambo 25:9, 11, 12, 18, 19; 2 Nkhani 36:14, 17)

 2. Lewenga Ezekiyeri 8:1-18.

  Kodi bzipembedzo bzacikristau bzimbatewezera tani Wajirayeri wakupanduka womwe wakhanamata dzuwa? (Ezekiyeri 8:16; Zaiya 5:20, 21; Juwau 3:19-21; 2 Timotio 4:3)

Nkhani 77

Iwo Wangadagodamira Lini

 1. Kodi Nabukadinazori, mambo wa ku Babulo, adatonga ciani kwa wanthu?

 2. Thangwe ranyi axamwali atatu wa Danyeri wankugodamira lini cifanikiso ca oro?

 3. Pomwe Nabukadinazori adapasa Wahebereu atatu wale mpata munango wakugodamira cifanikisoco, kodi iwo wadalatiza tani cikhulupiro cawo kwa Yahova?

 4. N’ciani comwe Nabukadinazori adauza wanthu wace kuti wacitire Sadraki, Mesaki na Abedinego?

 5. N’ciani comwe Nabukadinazori adawona pomwe iye adanyang’anisa mu mthano mule?

 6. Thangwe ranyi mambo ule adatumbiza Mulungu wa Sadraki, Mesaki na Abedinego? Kodi iwo wadatipasa ciratizo canyi?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Danyeri 3:1-30.

  1. Kodi atumiki wense wa Mulungu wan’funika kutewezera tani mkhalidwe wakulatizidwa na atswaka Waciheberi atatu wale wakagumana mayezo m’cikhulupiro cawo? (Danyeri 3:17, 18; Mateu 10:28; Waroma 14:7, 8)

  2. Kodi Yahova adapfunzisa ciani Nabukadinazori? (Danyeri 3:28, 29; 4:34, 35)

Nkhani 78

Boko Linkunemba pa Parede

 1. N’ciani cidacitika pomwe mambo wa ku Babulo adakhala na madyo makulu, aciphatisa basa makopo na mbale zakutengedwa mu tempwlo ya Yahova ku Jeruzalemu?

 2. Kodi Belisazari adalewa ciani kwa adziwi wace, tsono n’ciani comwe iwo wadataza kucita?

 3. Kodi mai wa mambo ule adamuuza kuti acite ciani?

 4. Mwakubverana na bzomwe Danyeri adauza mambo, thangwe ranyi Mulungu adatumiza boko kuti lidzanembe pa parede?

 5. Kodi Danyeri adafokotoza tani thandauzo la mafala yakunembedwa pa paredepo?

 6. N’ciani cidacitika pomwe Danyeri akhalalewa?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Danyeri 5:1-31.

  1. Siyanisa mantha ya umulungu na mantha yomwe Belisazari adabva pomwe iye adawona mafala yakunembedwa pa parede pale. (Danyeri 5:6, 7; Psalymo 19:9; Waroma 8:35-39)

  2. Kodi Danyeri adalatiza tani kulimba mtima kukulu pomwe adalalewa na Belisazari na akulu-akulu wa mu umambo bwace? (Danyeri 5:17, 18, 22, 26-28; Mabasa 4:29)

  3. Kodi Danyeri kapitulo 5, imbalatiza tani kuti Yahova ana mphanvu yakutonga pa dziko lense? (Danyeri 4:17, 25; 5:21)

Nkhani 79

Danyeri m’Dindi mwa Mphondolo

 1. Kodi Dariyo akhali mbani, ndipo kodi iye akhamuwona tani Danyeri?

 2. Kodi womwe wakhana nsanje na Danyeri adauza Dariyo kuti acite ciani?

 3. Kodi Danyeri adacitanyi atabva bza cakutonga cipsaco?

 4. Thangwe ranyi Dariyo adasunama, acitaza kugona, ndipo n’ciani comwe iye adacita mangwana yace ku macibese?

 5.   Kodi Danyeri adamutawira tani Dariyo?

 6. N’ciani cidacitikira wanthu womwe wadayeza kupha Danyeri? Ndipo kodi Dariyo adanembera ciani wanthu wense wa mu umambo bwace?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Danyeri 6:1-28.

  1. Kodi bzomwe Danyeri adacitiridwa, bzimbatikumbusa ciani pa bzomwe anyakutizunza wambacita kufuna kuyeza kuimisa basa la Mboni za Yahova nsiku zino? (Danyeri 6:7; Psalymo 94:20; Zaiya 10:1; Waroma 8:31)

  2. Kodi atumiki wa Yahova wa lero, wangamutewezere tani Danyeri pa nkhani yakukhala wakumbabvera “mphanvu za utongi bwa wanthu”? (Danyeri 6:5, 10; Waroma 13:1; Mabasa 5:29)

  3. Tingatewezere tani ciratizo ca Danyeri cakumbatumikira Yahova “mwakusaya kulekeza”? (Danyeri 6:16, 20; Wafiripo 3:16; Cibvumbulutso 7:15)

Nkhani 80

Wanthu wa Mulungu Wankucoka ku Babulo

 1. Kodi Wajirayeriwa wankuyenda kuponi ninga momwe bzinkulatizidwa pa cithunzi-thunzipa?

 2. Kodi Siro adateweza tani polofesiya ya Yahova yakulewedwa na Zaiya?

 3. Kodi Siro adalewa ciani kwa Wajirayeri womwe wangadabwerera lini ku Jeruzalemu?

 4. Kodi Siro adawapasa ciani wanthu wale kuti wabwerere nabzo ku Jeruzalemu?

 5. Kodi Wajirayeriwo wadatenga minyezi mingasi kuti wafike ku Jeruzalemu?

 6. Kodi yakhadapita magole mangasi kutomera pomwe dzikolo lidakhala lakusairatu na munthuyo?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Zaiya 44:28 na 45:1-4.

  1. Kodi Yahova adatsimikiza tani kutewezeka kwa polofesiya yakulewa bza Siro? (Zaiya 55:10, 11; Waroma 4:17)

  2. Kodi polofesiya ya Zaiya yakulewa bza Siro imbalatiza tani kuti Yahova ambakwanisa kuleweratu bzakutsogolo? (Zaiya 42:9; 45:21; 46:10, 11; 2 Pedru 1:20)

 2. Lewenga Ezara 1:1-11.

  Pakutewezera wale womwe wangadakwanisa lini kubwerera ku Jeruzalemu, kodi ifepano lero ‘tingalimbise tani manja’ ya womwe wangakwanise kucita utumiki bwa nthawe zense? (Ezara 1:4, 6; Waroma 12:13; Wakolose 4:12)

Nkhani 81

Wankukhulupira Thandizo la Mulungu

 1. Kodi ni wanthu wangasi womwe wadacita ulendo bwa ku Babulo mpaka ku Jeruzalemu, tsono kodi iwo wadacita ciani pomwe wadafika?

 2. Kodi Wajirayeri wadatoma kumanga ciani pomwe wadafika, tsono n’ciani comwe anyamadulanthaka wawo wadacita?

 3. Kodi Hagai na Zakariya wakhali mbani? Ndipo n’ciani comwe iwo wadauza wanthuwo?

 4. Thangwe ranyi Tatenai adatumiza tsamba ku Babulo? Ndipo adatawiridwa tani?

 5. Kodi Ezara adacitanyi pomwe adabva bza kufunika kwa kukonza-kukonza tempwlo ya Mulungu?

 6. Kodi Ezara akhapembera ciani pa cithunzi-thunzipa? Kodi mpemboyo udatawiridwa tani? Ndipo kodi bzimwebzi bzinkutipfunzisa ciani?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Ezara 3:1-13.

  Kodi ticigumanika m’gawo lomwe liribe gwere la wanthu wa Mulungu, bzin’funika timbapitirize kucita ciani? (Ezara 3:3, 6; Mabasa 17:16, 17; Wahebereu 13:15)

 2. Lewenga Ezara 4:1-7.

  Kodi Zorobabeli adapereka ciratizo canyi kwa wanthu wa Yahova pa nkhani yakucita ciphatano na magereja manango? (Kufuluka 34:12; 1 Wakolinto 15:33; 2 Wakolinto 6:14-17)

 3. Lewenga Ezara 5:1-5, 17 na 6:1-22.

  1. Thangwe ranyi anyakutsutsa wadatazira kuimisa basa lakumanga tempwlo? (Ezara 5:5; Zaiya 54:17)

  2. Kodi bzomwe wadacita akulu-akulu wa Wajuda, bzimbalimbisa tani akulu Wacikristau kumbalinga utsogoleri bwa Yahova wakambatsutsidwa? (Ezara 6:14; Psalymo 32:8; Waroma 8:31; Tiyago 1:5)

 4. Lewenga Ezara 8:21-23, 28-36.

  Pomwe tikanati kucita cinthu, kodi ciratizo ciponi cabwino ca Ezara bzin’funika titewezere? (Ezara 8:23; Psalymo 127:1; Mimwani 10:22; Tiyago 4:13-15)

Nkhani 82

Mordekai na Esteri

 1. Kodi Mordekai na Esteri wakhali mbani?

 2. Thangwe ranyi Mambo Asuwero adafuna mkazi munango, ndipo mbani omwe iye adasankhula?

 3. Kodi Hamani akhali mbani? Ndipo n’ciani cidamukalipisa kwene-kwene?

 4. Kodi kudanembedwa cakutonga canyi? Ndipo n’ciani comwe Esteri adacita atadziwisidwa nkhaniyo na Mordekai?

 5. N’ciani cidacitikira Hamani? N’ciani cidacitikirambo Mordekai?

 6. Kodi Wajirayeri wale wadapulumusidwa tani kwa anyamadulanthaka wawo?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Esteri 2:12-18.

  Kodi Esteri adalatiza tani kufunika kwa kukhala na ‘mzimu wakufewa na wakuderekha’? (Esteri 2:15; 1 Pedru 3:1-5)

 2. Lewenga Esteri 4:1-17.

  Mwakundendemera na momwe Esteri adapasidwira mpata wakucita cinthu pakuthandiza kunamata kwa kwacadidi, kodi ifepano nsiku zino timbapasidwa mipata iponi yakulatiza kubzipereka na kukhulupirika kwathu kwa Yahova? (Esteri 4:13, 14; Mateu 5:14-16; 24:14)

 3.   Lewenga Esteri 7:1-6.

  Kodi wazinji wa wanthu wa Mulungu lero, wambabvuma tani kuzunzidwambo, ninga momwe Esteri adacitira? (Esteri 7:4; Mateu 10:16-22; 1 Pedru 2:12)

Nkhani 83

Litsito la Jeruzalemu

 1. Kodi Wajirayeri wakhabzibva tani pomwe wakhalibe litsito lakuzungulira mzinda wa Jeruzalemu?

 2. Kodi Nehemiya akhali mbani?

 3. Kodi Nehemiya akhacita basa lanyi? Ndipo thangwe ranyi basalo likhali lakufunika kwene-kwene?

 4. Nkhani yanyi idasunamisa Nehemiya, ndipo n’ciani comwe iye adacita?

 5. Kodi Mambo Artaxerxe adakomera tani mtima Nehemiya?

 6. Kodi Nehemiya adacita makonzedwe yanyi pa basa lakumanga lire kuti anyamadulanthaka wa Wajirayeri waleke kuwaimisa?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Nehemiya 1:4-6 na 2:1-20.

  Kodi Nehemiya adalinga tani utsogoleri bwa Yahova? (Nehemiya 2:4, 5; Waroma 12:12; 1 Pedru 4:7)

 2. Lewenga Nehemiya 3:3-5.

  Kodi akulu na atumiki wakuthandiza wangapfunze ciani na kusiyana pakati pa Watekoita na ‘Anyakulemekezeka wawo’? (Nehemiya 3:5, 27; 2 Watesalonika 3:7-10; 1 Pedru 5:5)

 3. Lewenga Nehemiya 4:1-23.

  1. N’ciani cidalimbisa Wajirayeri kupitiriza kumanga napo wakhapasidwa mantha na anyakutsutsa? (Nehemiya 4:6, 8, 9; Psalymo 50:15; Zaiya 65:13, 14)

  2. Kodi ciratizo ca Wajirayeri wale cingatilimbise tani lero?

 4. Lewenga Nehemiya 6:15.

  Kudziwa kuti litsito la Jeruzalemu lidamala kuimisidwa mkati mwa minyezi miwiri yokha, bzimbalatiza ciani bza mphanvu ya cikhulupiro? (Psalymo 56:3, 4; Mateu 17:20; 19:26)

Nkhani 84

Anjo Ankuzungira Mariya

 1. Mbani mkazi ali pa cinthunzi-thunziyu?

 2. N’ciani comwe Gabriyeli adauza Mariya?

 3. Kodi Gabriyeli adafokotozera tani Mariya kuti iye angadakhala na mwana napo akhanati kukhala na mwamuna?

 4. N’ciani cidacitika pomwe Mariya adakazungira m’bale wace Elizabeti?

 5. Kodi Zuze adakumbuka kucita ciani pomwe adadziwa kuti Mariya akhana pathupi, tsono thangwe ranyi iye adadzacinja bzomwe akhafuna kucitabzo?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Luka 1:26-56.

  1. Mariya akhana cakuipa cakucokera kwa Adamu. Tsono kodi Luka 1:35, imbalatiza tani kuti mwana omwe akhali m’mimba mwacemo alibe kutambira cakuipaco? (Hagai 2:11-13; Juwau 6:69; Wahebereu 7:26; 10:5)

  2. Kodi Jezu adalamekezedwa tani napo pomwe akhanati kubadwa? (Luka 1:41-43)

  3. Kodi Mariya adapereka ciratizo cabwino ciponi kwa Wakristau wa lero womwe wambatambira udindo bwakupambulika? (Luka 1:38, 46-49; 17:10; Mimwani 11:2)

 2. Lewenga Mateu 1:18-25.

  Napo Jezu alibedi kupasidwa dzina lakuti Emanuweri, kodi mabasa yace ninga munthu pansi pano yadateweza tani thandauzo la dzinalo? (Mateu 1:22, 23; Juwau 14:8-10; Wahebereu 1:1-3)

Nkhani 85

Jezu Ankubadwa m’Thanga

 1. Mbani tcece liri pa cithunzi-thunzili, ndipo kodi Mariya ankuligonesa mu ciani?

 2. Thangwe ranyi Jezu adabadwa m’thanga mwa bzifuwobzi?

 3. Pa cithunzi-thunzipa, mbani wankupita m’thangamu, ndipo n’ciani comwe anjo adawauza?

 4. Thangwe ranyi Jezu ngwakupambulika?

 5. Thangwe ranyi Jezu angacemeredwe Mwana wa Mulungu?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Luka 2:1-20.

  1. Kodi Sezare Augusto adakhala na mbali yanyi yakutewezeka kwa polofesiya yakulewa bza kubadwa kwa Jezu? (Luka 2:1-4; Mikeya 5:2)

  2. Kodi munthu angacite tani mbali ya wale womwe wambalewedwa kukhala ‘wanthu womwe Mulungu ambawafuna’? (Luka 2:14; Mateu 16:24; Juwau 17:3; Mabasa 3:19; Wahebereu 11:6)

  3. Penu abusa wakubzicepsa wa ku Judeya wadakhala na thangwe lakukondwera na kubadwa kwa Mpulumusi, kodi ife atumiki wa Mulungu wa lero tina mathangwe makulu maponi yakukondwera? (Luka 2:10, 11; Wayefezo 3:8, 9; Cibvumbulutso 11:15; 14:6)

Nkhani 86

Amuna Wakutsogoledwa na Nyenyezi

 1. Mbani amuna wali pa cithunzi-thunzipa? Thangwe ranyi m’bodzi wawo ankulata nyenyezi inkuyetimayi?

 2. Thangwe ranyi Mambo Herode adaipidwa, ndipo adacitanyi?

 3. Kodi nyenyezi yakuyetima ire idatsogolera kuponi amuna wale, tsono thangwe ranyi iwo wadabwerera ku dziko lawo na njira inango?

 4. Kodi Herode adatonga ciani? Thangwe ranyi?

 5. Kodi Yahova adauza Zuze kuti acite ciani?

 6. Mbani adayetimisa nyenyezi ire? Thangwe ranyi?

Mbvunzo wakuthumizira:

 1. Lewenga Mateu 2:1-23.

  Kodi Jezu akhakhala kuponi ndipo akhana magole mangasi pomwe anyakupfunza nyenyezi wale wadamugumana? (Mateu 2:1, 11, 16)

Nkhani 87

Mulumbwana Jezu mu Tempwlo

 1. Kodi Jezu akhana magole mangasi pa cithunzi-thunzipa, ndipo akhali kuponi?

 2. Kodi Zuze akhacita ciani na banja lace gole liri-lense?

 3. Watafamba nsiku ibodzi ya ulendo bwa ku mui, thangwe ranyi Zuze na Mariya wadabwerera pomwe ku Jeruzalemu?

 4. N’kuponi komwe Zuze na Mariya wadagumana Jezu, ndipo thangwe ranyi wanthuwo wakhadabwa?

 5. N’ciani comwe Jezu adatawira kwa mai wace, Mariya?

 6. Tingakhale tani ninga Jezu pa nkhani yakupfunza bza Mulungu?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Luka 2:41-52.

  1. Napo Cakutonga cikhalewa kuti amuna wokha ndiwo wakhafunika kumbakawonekera pa bzikondweso bza pa gole, kodi banja la Zuze na Mariya limbapereka ciratizo ciponi kwa wabereki nsiku zino? (Luka 2:41; Bzakutonga 16:16; 31:12; Mimwani 22:6)

  2. Kodi Jezu adapereka ciratizo cabwino ciponi kwa atswaka wa lero pa nkhani yakumbabvera wabereki wawo? (Luka 2:51; Bzakutonga 5:16; Mimwani 23:22; Wakolose 3:20)

 2. Lewenga Mateu 13:53-56.

  Njaponi madzina ya abale wacadidi wa Jezu yakulewedwa m’Bibliya, ndipo kodi awiri wa iwo wadadzaphatisidwa tani basa m’gwere Lacikristau kutsogolo kwace? (Mateu 13:55; Mabasa 12:17; 15:6, 13; 21:18; Wagalata 1:19; Tiyago 1:1; Juda 1)

Nkhani 88

Juwau Ankubatiza Jezu

 1. Mbani amuna awiriwa pa cithunzi-thunzipa?

 2. Kodi munthu ambabatizidwa tani?

 3. Kodi Juwau akhambabatiza yani maka-maka?

 4. Kodi Jezu adakumbira kuti Juwau amubatize pa thangwe liponi lakupambulika?

 5. Kodi Mulungu adalatiza tani kukomedwa na kubatizidwa kwa Jezu?

 6. N’ciani cidacitika pomwe Jezu adakakhala yekha-yekha mu nsiku 40?

 7. Mbani wakhali anyakupfunza ayai ateweri wakutoma wa Jezu? N’ciponi cakudabwisa cace cakutoma?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Mateu 3:13-17.

  Kodi Jezu adalatiza tani njira yomwe anyakupfunza wace wangadabatizidwira? (Psalymo 40:7, 8; Mateu 28:19, 20; Luka 3:21, 22)

 2. Lewenga Mateu 4:1-11.

  Jezu adaphatisa basa Bibliya mwa luso. Kodi bzimwebzi bzimbatilimbisa tani kupfunza Bibliyalo mwakukhazikika? (Mateu 4:5-7; 2 Pedru 3:17, 18; 1 Juwau 4:1)

 3. Lewenga Juwau 1:29-51.

  Kodi Juwau Mbatizi adauza anyakupfunza wace kuti wayende kwa mbani? Kodi tingamutewezere tani iye lero? (Juwau 1:29, 35, 36; 3:30; Mateu 23:10)

 4. Lewenga Juwau 2:1-12.

  Kodi cakudabwisa cakutoma ca Jezu, cidalatiza tani kuti Yahova ambamana lini atumiki wace cinthu ciri-cense cabwino? (Juwau 2:9, 10; Psalymo 84:11; Tiyago 1:17)

Nkhani 89

Jezu Ankucenesa Tempwlo

 1. Thangwe ranyi bzifuwobzi bzinkugulisidwa mu tempwlomu?

 2. N’ciani cidakalipisa Jezu?

 3. Ninga momwe unkuwonera pa cithunzi-thunzipa, n’ciani comwe Jezu adacita? Ndipo adalewanyi iye kwa wanthu womwe wakhagulisa nkhangaiwa?

 4. Pomwe ateweri wa Jezu wadawona bzomwe iye akhacita, n’ciani comwe iwo wadakumbukira?

 5. Kodi Jezu adapita na ku gawo liponi pa ulendo bwace bwakubwerera ku Galileya?

Mbvunzo wakuthumizira:

 1. Lewenga Juwau 2:13-25.

  Pakuwona momwe Jezu adakalipira na wanthu womwe wakhambacinja kobiri m’tempwlo mule, kodi bzin’funika timbaiwone tani nkhani yakumbacita bzinthu bza malonda m’Nyumba ya Umambo? (Juwau 2:15, 16; 1 Wakolinto 10:24, 31-33)

Nkhani 90

Na Mkazi pa Mcera

 1. Thangwe ranyi Jezu adaima pa mcera ku Samariya, ndipo n’ciani comwe adauza mkaziyo pamwepo?

 2. Thangwe ranyi mkaziyo adadabwa naye? N’ciani comwe Jezu adamuuza, ndipo thangwe ranyi?

 3. Kodi mkazi ule akhakumbuka kuti Jezu akhalewa bza madzi yanyi, tsono kodi madziyo yakhathandauza ciani maka-maka?

 4. Thangwe ranyi mkaziyo adadabwa pakuwona kuti Jezu akhadziwa bza iye? Ndipo kodi adazidziwa tani iye nkhanizo?

 5. Tingapfunze ciani na nkhani ya mkazi ule pa mcerapo?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Juwau 4:5-43.

  1. Pakufuna kutewezera ciratizo ca Jezu, bzin’funika tilatize mkhalidwe uponi kwa wanthu womwe tidasiyana nawo mtundu ayai cikhalidwe? (Juwau 4:9; 1 Wakolinto 9:22; 1 Timotio 2:3, 4; Tito 2:11)

  2. Kodi munthu akakhala nyakupfunza wa Jezu, ambakhala na phindu lanyi mwa uzimu? (Juwau 4:14; Zaiya 58:11; 2 Wakolinto 4:16)

  3. Tingalatize tani kutenda kwathu ninga mkazi Msamariya ule, omwe adafunisisa kuuza wanzace bzomwe akhadapfunzisidwa? (Juwau 4:7, 28; Mateu 6:33; Luka 10:40-42)

 Nkhani 91

Jezu Ankupfunzisa pa Phiri

 1. Ninga momwe unkuwonera pa cithunzi-thunzipa, kodi Jezu akhapfunzisira kuponi? Mbani wadakhala pafupi nayewa?

 2. Njaponi madzina ya wapostolo 12?

 3. Kodi Umambo bomwe Jezu akhabupalizira n’ciani?

 4. Kodi Jezu adapfunzisa wanthu wale kumbapemba tani?

 5. Kodi Jezu adalewa ciani kwa wanthu wale pa nkhani yakumbasamalirana?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Mateu 5:1-12.

  Tingalatize kuti timbazindikira kusaya kwathu mwa uzimu mwa njira ziponi? (Mateu 5:3; Waroma 10:13-15; 1 Timotio 4:13, 15, 16)

 2. Lewenga Mateu 5:21-26.

  Kodi mafala ya Mateu 5:23, 24, yambatsimikiza tani kuti mbverano wathu na abale wathu umbatokonya uxamwali bwathu na Yahova? (Mateu 6:14, 15; Psalymo 133:1; Wakolose 3:13; 1 Juwau 4:20)

 3. Lewenga Mateu 6:1-8.

  Kodi Wakristau wan’funika kutcenkha makhalidwe yaponi yakulatizidwa na munthu wakubziyesa wakulungama m’maso mwace? (Luka 18:11, 12; 1 Wakolinto 4:6, 7; 2 Wakolinto 9:7)

 4. Lewenga Mateu 6:25-34.

  Kodi Jezu adapfunzisa ciani pa nkhani akukhulupira kuti Yahova an’dzasamalira bzakufuna bzathu bza kuthupi? (Kufuluka 16:4; Psalymo 37:25; Wafiripo 4:6)

 5. Lewenga Mateu 7:1-11.

  Kodi there la pa Mateu 7:5, limbatipfunzisa ciani? (Mimwani 26:12; Waroma 2:1; 14:10; Tiyago 4:11, 12)

Nkhani 92

Jezu Ankulamusa Anyakufa

 1. Kodi mbani baba wa ka mtsikana kali pa cithunzi-thunzipa? Thangwe ranyi iye na mkazace wakhana thupo kwene-kwene?

 2. Kodi Jairo adacitanyi pomwe adagumana Jezu?

 3. N’ciani cidacitika pomwe Jezu akhayenda ku mui kwa Jairo, ndipo kodi Jairoyo adadziwisidwa ciani akali mu njira?

 4. Thangwe ranyi wanthu womwe wakhali m’nyumba mwa Jairo wadaseka Jezu?

 5. Atamala kutenga wapostolo atatu pabodzi na wabereki wa ka mtsikana kale waciyenda m’cipinda ca ka mtsikanako, n’ciani comwe Jezu adacita?

 6. Mbani munango omwe Jezu adamulamusa ku infa? Kodi bzimwebzo bzimbalatizanyi?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Luka 8:40-56.

  Kodi Jezu adalatiza tani nsisi na kuzindikira kuna mkazi omwe akhana matenda yakumbataya mulopa? Kodi akulu Wacikristau wangapfunzenyi lero na bzimwebzi? (Luka 8:43, 44, 47, 48; Mwambo 15:25-27; Mateu 9:12, 13; Wakolose 3:12-14)

 2. Lewenga Luka 7:11-17.

  Thangwe ranyi wanthu womwe wadasaikidwa, wangatsangalazidwe pakulu na bzomwe Jezu adatawira kwa mkazi mansiwa wa ku Naini? (Luka 7:13; 2 Wakolinto 1:3, 4; Wahebereu 4:15)

 3. Lewenga Juwau 11:17-44.

  Kodi Jezu adalatiza tani kuti mpsakubveka kulira tikasaikidwa? (Juwau 11:33-36, 38; 2 Samuweri 18:33; 19:1-4)

Nkhani 93

Jezu Ankudyesa Wanthu Wazijisa

 1. N’ciponi cinthu cakuipa comwe cidacitikira Juwau M’batizi? Kodi Jezu adabva tani na bzimwebzo?

 2. Kodi Jezu adadyesa tani mathimu ya wanthu womwe wakhamutewera?Kodi cakudya comwe cidasalaco, cikhadawanda tani?

 3. Thangwe ranyi anyakupfunza wakhabva mantha pakati pa usiku, ndipo n’ciani cidacitikira Pedru?

 4. Kodi Jezu adadyesa tani kaciwiri bzulu bzizinjisa bza wanthu?

 5. Thangwe ranyi bzin’dzadeka Jezu akadzatonga pansi pano ninga Mambo wa Mulungu?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Mateu 14:1-32.

  1. Nkhani ya pa Mateu 14:23-32, imbatizimbulira ciani bza unthu bwa Pedru?

  2. Kodi Bibliya limbalatiza tani kuti Pedro adakhwimisa makumbukidwe yace, ndipo adadzasiya kumbacita bzinthu mwakupupuluma? (Mateu 14:27-30; Juwau 18:10; 21:7; Mabasa 2:14, 37-40; 1 Pedru 5:6, 10)

 2. Lewenga Mateu 15:29-38.

  Kodi Jezu adalatiza tani ulemu pa bzinthu bzakucokera kwa Babace? (Mateu 15:37; Juwau 6:12; Wakolose 3:15)

 3. Lewenga Juwau 6:1-21.

  Kodi Wakristau wangamutewezere tani Jezu pa nkhani yakumbalemekeza boma? (Juwau 6:15; Mateu 22:21; Waroma 12:2; 13:1-4)

Nkhani 94

Iye Ambafuna Wana

 1. Kodi wapostolo wakhakalipizana ciani mu njira?

 2. Thangwe ranyi Jezu adacemera ka mwana, acikaikha pakati pa wapostolo wace?

 3. Kodi wapostolo wale wakhafunika kupfunza kukhala ninga wana m’njira iponi?

 4. Kodi minyezi ming’ono-ng’ono patsogolo pace, Jezu adalatiza tani kuti iye akhafuna wana?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Mateu 18:1-4.

  Thangwe ranyi Jezu akhaphatisa basa mathere pa kupfunzisa? (Mateu 13:34, 36; Marko 4:33, 34)

 2. Lewenga Mateu 19:13-15.

  Njaponi makhalidwe ya wana ang’ono yomwe bzin’funika titewezere kuti tidzasimbidwe na Umambo bwa Mulungu? (Psalymo 25:9; 138:6; 1 Wakolinto 14:20)

 3.   Lewenga Marko 9:33-37.

  Kodi Jezu adapfunzisa ciani anyakupfunza wace pa nkhani yakufuna kukhala pa mbuto yakutoma? (Marko 9:35; Mateu 20:25, 26; Wagalata 6:3; Wafiripo 2:5-8)

 4. Lewenga Marko 10:13-16.

  Kodi Jezu akhali tani wakufikirika, ndipo kodi akulu m’gwere wangamutewezere tani? (Marko 6:30-34; Wafiripo 2:1-4; 1 Timotio 4:12)

Nkhani 95

Momwe Jezu Akhapfunzisira

 1. Kodi munthu munango adabvunza ciani Jezu, ndipo thangwe ranyi?

 2. Kodi nthawe zinango Jezu akhaphatisa basa ciani pakupfunzisa? Kodi tapfunza kale ciani bza Wajuda na Wasamariya?

 3. Pa ka nkhani komwe Jezu adafokotoza, n’ciani cidacitikira Mjuda munango omwe akhacita ulendo bwakuyenda ku Jeriko?

 4. N’ciani cidacitika pomwe wansembe Mjuda na Mlevita wadapita na pa mseupo?

 5. Pa cithunzi-thunzipa, mbani ankuthandiza Mjuda wakupwetekekayo?

 6. Atamala Jezu kufokotoza nkhaniyo, n’ciani comwe iye adabvunza, ndipo kodi munthuyo adatawira tani?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Luka 10:25-37.

  1. Kuposa mwakundotawiriratu, kodi Jezu adathandiza tani munthu wakudziwisisa Cakutonga ule kukumbuka pa nkhaniyo? (Luka 10:26; Mateu 16:13-16)

  2. Kodi jezu adaphatisa tani basa mathere kuti amalise tsankhulo pakati pa abveseri wace? (Luka 10:36, 37; 18:9-14; Tito 1:9)

Nkhani 96

Jezu Ankupoza Atenda

 1. Kodi Jezu adacita ciani pakati pa ulendo?

 2. Yatapita magole matatu yakubatizidwa kwa Jezu, n’ciani comwe iye adauza wapostolo wace?

 3. Mbani wanthu wali pa cithunzi-thunziwa, ndipo n’ciani comwe Jezu adacitira mkaziyu?

 4. Thangwe ranyi mtawiro wa Jezu udanyazisa atsogoleri wa bzipembedzo wakuipidwa wale?

 5. Pomwe Jezu na wapostolo wace wakhali pafupi na Jeriko, n’ciani comwe Jezu adacitira azimola awiri womwe wakhamudandaulira?

 6. Thangwe ranyi Jezu adacita bzakudabwisa?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Mateu 15:30, 31.

  Kodi mphanvu ya Yahova idalatizidwa tani na Jezu m’njira yabwino? Kodi bzimwebzi bzin’funika kutithandiza tani kubvesesa bzomwe Yahova ankupicira kudzacita mu dziko lipsa? (Psalymo 37:29; Zaiya 33:24)

 2. Lewenga Luka 13:10-17.

  Kodi nfundo yakuti Jezu adacita bzakudabwisa bzinango pa Sabudu, imbalatiza ciani bza kupuma komwe kun’dzabwereseredwa kwa wanthu mu nthawe ya Utongi bwace bwa magole 1,000? (Luka 13:10-13; Psalymo 46:9; Mateu 12:8; Wakolose 2:16, 17; Cibvumbulutso 21:1-4)

 3. Lewenga Mateu 20:29-34.

  Kodi nkhaniyi imbalatiza tani kuti Jezu akhabziyesa lini wakuwandiridwa na basa kwene-kwene kuti athandize wanthu? Kodi ifepano tingapfunzenyi na bzimwebzi? (Bzakutonga 15:7; Tiyago 2:15, 16; 1 Juwau 3:17)

Nkhani 97

Jezu Akubwera Ninga Mambo

 1. Pomwe Jezu adafika pa ka mudzi kanango pafupi na Jeruzalemu, n’ciani comwe iye adauza anyakupfunza wace?

 2. Ninga momwe unkuwonera pa cithunzi-thunzipa, n’ciani cidacitika pomwe Jezu adafika pafupi na mzinda wa Jeruzalemu?

 3. Kodi wana wadacitanyi pomwe wadawona Jezu ankuciza wanthu womwe wakhali azimola na anyakupunduka?

 4. Kodi Jezu adalewa ciani kwa wansembe wakukalipa wale?

 5. Tingakhalembo tani ninga wana womwe wadatumbiza Jezu?

 6. N’ciani comwe anyakupfunza wale wakhafuna kudziwa?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Mateu 21:1-17.

  1. Kodi kupita kwa Jezu mu Jeruzalemu ninga Mambo kudasiyana tani na kupita kwa watongi wa mu nthawe za Waroma? (Mateu 21:4, 5; Zakariya 9:9; Wafiripo 2:5-8; Wakolose 2:15)

  2. Kodi wana wangapfunze ciani na alumbwana wa ku Jirayeri womwe wadabwerezera mafala ya pa Psalymo 118 pomwe Jezu akhapita mu tempwlo? (Mateu 21:9, 15; Psalymo 118:25, 26; 2 Timotio 3:15; 2 Pedru 3:18)

 2. Lewenga Juwau 12:12-16.

  Kodi mithambi ya kanjedza yomwe wanthu wadatandikira Jezu yimbaimira ciani? (Juwau 12:13; Wafiripo 2:10; Cibvumbulutso 7:9, 10)

Nkhani 98

Pa Phiri la Mioliva

 1. Kodi Jezu nguponi pa cithunzi-thunzipa, ndipo mbani anayewa?

 2. N’ciani comwe wansembe wadayeza kucitira Jezu mu tempwlo, ndipo n’ciani comwe iye adawauza?

 3. Kodi wapostolo wadabvunza ciani Jezu?

 4. Thangwe ranyi Jezu adauza wapostolo wace bzinthu bzinango bzomwe bzingadacitika pansi pano pomwe iye angadadzatonga ninga Mambo kudzulu?

 5. N’ciani comwe Jezu adalewa kuti cin’dzacitika pomwe an’dzakhala akanati kumalisa uipi bwense pansi pano?

 Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Mateu 23:1-39.

  1.      

  2. Kodi Wafariseu wadayeza kucitanyi kuti waphingize wanthu kukhala Wakristau? Kodi atsogoleri wa bzipembedzo wambacitambo tani bzibodzi-bodzibzo m’nsiku zathu zino? (Mateu 23:13; Luka 11:52; Juwau 9:22; 12:42; 1 Watesalonika 2:16)

 2. Lewenga Mateu 24:1-14.

  1. Kodi kufunika kwa kupirira kumbatsimikizidwa tani pa Mateu 24:13?

  2. Kodi fala lakuti “cimaliziro” pa Mateu 24:14 limbathandauzanyi? (Mateu 16:27; Waroma 14:10-12; 2 Wakolinto 5:10)

 3. Lewenga Marko 13:3-10.

  Mafala yaponi pa Marko 13:10 yambalatiza kufunika kwa kupalizira bzipsa bzabwino mwakanfulumize? Kodi mafala ya Jezuya yan’funika kutitokonya tani? (Waroma 13:11, 12; 1 Wakolinto 7:29-31; 2 Timotio 4:2)

Nkhani 99

Mu Cipinda ca Padzulu

 1. Ninga momwe bzinkulatizidwa pa cithunzi-thunzipa, thangwe ranyi Jezu ali m’cipinda ca padzuluci na anyakupfunza wace 12?

 2. Mbani munthu ankucokayu, ndipo kodi ankuyenda kacitanyi?

 3. Pomwe cilariro ca Paskwa cidamala, kodi Jezu adayambisa cilariro canyi cakupambulika?

 4. Kodi Paskwa ikhakumbusa cakucitika ciponi kwa Wajirayeri? Kodi cilariro cakupambulikaco cingadakumbusa ciani wateweri wa Jezu?

 5. Watamala kucita Cilariro ca Mbuya, kodi Jezu adauza ciani ateweri wace? Kodi iwo wadacitanyi?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Mateu 26:14-30.

  1. Kodi mafala ya Mateu 26:15, yambalatiza tani kuti Juda adaphindukira Jezu mwakucita kufuna?

  2. Kodi mulopa wakutaidwa wa Jezu umbaphata basa pa bzinthu bziwiri bziponi? (Mateu 26:27, 28; Jeremiya 31:31-33; Wayefezo 1:7; Wahebereu 9:19, 20)

 2. Lewenga Luka 22:1-39.

  Kodi Sathani adapita mu mtima mwa Juda mu njira iponi? (Luka 22:3; Juwau 13:2; Mabasa 1:24, 25)

 3. Lewenga Juwau 13:1-20.

  1.       

  2. Kodi Jezu adapereka pfunziro lanyi la mphanvu na bzomwe adacita? (Juwau 13:15; Mateu 23:11; 1 Pedru 2:21)

 4. Lewenga Juwau 17:1-26.

  Kodi Jezu adapemba kuti ateweri wace “wakhale m’bodzi” mu njira iponi? (Juwau 17:11, 21-23; Waroma 13:8; 14:19; Wakolose 3:14)

Nkhani 100

Jezu ku Zunde

 1. N’kuponi komwe Jezu adayenda na wapostolo wace watabula m’cipinda ca padzulu cire, ndipo n’ciani comwe iye adawauza kuti wacite?

 2. Pomwe Jezu adabwerera komwe kukhana wapostolo kule, adawagumana wankucitanyi, ndipo bzidacitika kangasi bzimwebzo?

 3. Mbani adabwera mu zundemo, ndipo n’ciani comwe Juda Sikaliyoti adacita, ninga momwe bzinkulatizidwa pa cithunzi-thunzici?

 4. Thangwe ranyi Juda adampsompsona Jezu, ndipo kodi Pedru adacita ciani?

 5. Kodi Jezu adauza ciani Pedru, tsono thangwe ranyi Jezu alibe kukumbira kuti Mulungu amutumizire wanjo?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Mateu 26:36-56.

  1. Thangwe ranyi momwe Jezu adaperekera malango kwa anyakupfunza wace ni ciratizo cabwino kwa akulu Wacikristau nsiku zino? (Mateu 20:25-28; 26:40, 41; Wagalata 5:17; Wayefezo 4:29, 31, 32)

  2. Kodi Jezu adaiwona tani nkhani yakumenya munthu mwanzako mwakuphatisa basa bzinthu bza nkhondo? (Mateu 26:52; Luka 6:27, 28; Juwau 18:36)

 2. Lewenga Luka 22:39-53.

  Pomwe anjo adabwerera Jezu m’zunde la Djetsemani kuti adzamulimbise, kodi bzimwebzo bzikhafuna kulatiza kuti cikhulupiro ca Jezu cikhadatepa? Fokotoza. (Luka 22:41-43; Zaiya 49:8; Mateu 4:10, 11; Wahebereu 5:7)

 3. Lewenga Juwau 18:1-12.

  Kodi Jezu adakhotcerera tani anyakupfunza wace kwa anyamadulanthaka? Kodi tingapfunzenyi na ciratizo caceco? (Juwau 10:11, 12; 18:1, 6-9; Wahebereu 13:6; Tiyago 2:25)

Nkhani 101

Jezu Akuphedwa

 1. Mbani maka-maka adacitisa kuti Jezu afe?

 2. Kodi wapostolo wadacitanyi pomwe Jezu adatengedwa aciyendesedwa kwa atsogoleri wa bzipembedzo?

 3. N’ciani cidacitika m’nyumba mwa Kaifasi, mkulu wa ansembe?

 4. Thangwe ranyi Pedru adayenda, acikalira mwakutsukwala?

 5. Pomwe Jezu adabwezedwa kwa Pirato, kodi akulu-akulu wa ansembe wakhakuwa, waciti ciani?

 6. N’ciani cidacitikira Jezu ku macibese-bese kwa Cixanu? Kodi iye adapicira ciani kwa munthu munango wakucita bzakuipa omwe akhadakhomereredwa pa muti ku mbali kwace?

 7. Kodi Paraizo omwe Jezu adaulewa, an’dzakhala kuponi?

 Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Mateu 26:57-75.

  Kodi wanthu wa m’bwalo likulu la Wajuda wadalatiza tani kuti wakhana mitima yakuipa? (Mateu 26:59, 67, 68)

 2. Lewenga Mateu 27:1-50.

  Tingalewe tani kuti kutsukwala kwa Juda kukhali lini kwacadidi? (Mateu 27:3, 4; Marko 3:29; 14:21; 2 Wakolinto 7:10, 11)

 3. Lewengani Luka 22:54-71.

  Tingapfunze ciani na kulamba kwa Pedru usiku bomwe Jezu adaphindukiridwa, acimangidwa? (Luka 22:60-62; Mateu 26:31-35; 1 Wakolinto 10:12)

 4. Lewenga Luka 23:1-49.

  Kodi Jezu adacita ciani na kusaya cirungamo komwe wadamucitira, ndipo tingapfunze ciani na bzimwebzo? (Luka 23:33, 34; Waroma 12:17-19; 1 Pedru 2:23)

 5. Lewenga Juwau 18:12-40.

  Napo Pedru adatepa mwa ka nthawe thangwe ra kugopa wanthu, iye adacinja, acikhala mpostolo wakucitisa cidwi kwene-kwene. Kodi nfundo imweyi unkulatiza ciani? (Juwau 18:25-27; 1 Wakolinto 4:2; 1 Pedru 3:14, 15; 5:8, 9)

 6. Lewenga Juwau 19:1-30.

  1. Kodi Jezu adalatiza tani kukhala wacikati-kati pa nkhani ya bzinthu bza kuthupi? (Juwau 2:1, 2, 9, 10; 19:23, 24; Mateu 6:31, 32; 8:20)

  2. Kodi mafala yomwe Jezu adayalewa pakufa, yadalatiza tani kuti iye adakunda pakukwizika utongi bwa Yahova? (Juwau 16:33; 19:30; 2 Pedru 3:14; 1 Juwau 5:4)

Nkhani 102

Jezu Ana Moyo

 1. Mbani mkazi ali pa cithunzi-thunziyu? Mbanimbo amuna awiriwa, ndipo wali kuponi?

 2. Thangwe ranyi Pirato adauza wansembe kuti watumize wacikunda kuti wakalindire nthutu ya Jezu?

 3. N’ciani comwe anjo adacita ku macibese-bese kwa nsiku yacitatu ya kufa kwa Jezu? Tsono kodi wansembe wale wadacita ciani?

 4. Thangwe ranyi akazi winango wadadabwa pomwe wadayenda kukazungira nthutu ya Jezu?

 5. Thangwe ranyi Pedru na Juwau wadathamanga kuyenda ku nthutu ya Jezu, ndipo n’ciani comwe iwo wadakagumana?

 6. N’ciani cidacitikira thupi la Jezu, tsono kodi iye akhacita ciani kuti abzilatize kwa anyakupfunza wace kuti akhana moyo?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Mateu 27:62-66 na 28:1-15.

  Pa nthawe yomwe Jezu adalamusidwa, kodi akulu-akulu wa ansembe, Wafarizeu na akulu winango wadaphonyera tani mzimu wakucena? (Mateu 12:24, 31, 32; 28:11-15)

 2. Lewenga Luka 24:1-12.

  Kodi nkhani ya kumuka kwa Jezu, imbalatiza tani kuti Yahova adawona akazi kukhala mboni zakukhulupirika? (Luka 24:4, 9, 10; Mateu 28:1-7)

 3. Lewenga Juwau 20:1-12.

  Kodi mafala ya pa Juwau 20:8, 9, yambatithandiza tani kuwona kufunika kwa kupirira penu tin’funa kubvesesa mwakukwana kutekwanisika kwa mapolofesiya ya m’Bibliya? (Mimwani 4:18; Mateu 17:22, 23; Luka 24:5-8; Juwau 16:12)

Nkhani 103

Mu cipinda Cakufungidwa

 1. Kodi Mariya adalewa ciani kwa mwamuna omwe akhayesa kukhala nyakusamalira zunde, tsono n’ciani cidacitisa kuti iye azindikire kuti akhali Jezu?

 2. N’ciani cidacitikira anyakupfunza awiri womwe wakhayenda ku mudzi wa Emausi?

 3. Pomwe anyakupfunza awiri wale wadauza wapostolo kuti akhadamuwona Jezu, n’ciponi cinthu cakudabwisa comwe cidacitika?

 4. Kodi Jezu adawonekera kangasi kwa ateweri wace?

 5. Kodi Thomasi adalewa ciani pomwe anyakupfunza wadamuuza kuti wakhadawona Mbuya, tsono n’ciani cidacitika nsiku zisere patsogolo pace?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Juwau 20:11-29.

  Pa Juwau 20:23, kodi Jezu akhalewa kuti wanthu wakhana mphanvu yakukhululukira bzakuipa bza munthu? Fokotoza. (Psalymo 49:2, 7; Zaiya 55:7; 1 Timotio 2:5, 6; 1 Juwau 2:1, 2)

 2. Lewenga Luke 24:13-43.

  Tingakonzekere tani mitima yathu kuti imbatambire cadidi ca m’Bibliya? (Luka 24:32, 33; Ezara 7:10; Mateu 5:3; Mabasa 16:14; Wahebereu 5:11-14)

Nkhani 104

Jezu Akubwerera Kudzulu

 1. Kodi mba anyakupfunza angasi wadawona Jezu pa nthawe ibodzi yokha, ndipo n’ciani comwe iye adawauza?

 2. Kodi Umambo bwa Mulungu n’ciani, ndipo kodi moyo un’dzakhala tani pansi pano pomwe Jezu an’dzatonga ninga Mambo pa magole 1,000?

 3. Kodi Jezu adawonekera kwa anyakupfunza wace m’nsiku zingasi, tsono tsapano ikhali nthawe kuti iye acite ciani?

 4. Akanati kuwasiya anyakupfunza wace, n’ciani comwe Jezu adauza?

 5. N’ciani cinkucitika pa cithunzi-thunzipa, ndipo kodi Jezu adabisidwa tani pa maso pa wanthu?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga 1 Wakolinto 15:3-8.

  Thangwe ranyi mpostolo Paulo angadalewa mwa kutsimikiza bza kumuka kwa Jezu? Kodi Wakristau wangalewembo ciani lero mwa kutsimikiza? (1 Wakolinto 15:4, 7, 8; Zaiya 2:2, 3; Mateu 24:14; 2 Timotio 3:1-5)

 2.   Lewenga Mabasa 1:1-11.

  Kodi basa lakupalizira lidamwazidwa mpaka paponi, ninga momwe bzidalewedweratu pa Mabasa 1:8? (Mabasa 6:7; 9:31; 11:19-21; Wakolose 1:23)

Nkhani 105

Wankudikhirira ku Jeruzalemu

 1. Ninga momwe bzinkulatizidwa pa cinthu-thunzipa, n’ciani cidacitikira ateweri wa Jezu pomwe wakhadikhirira ku Jeruzalemu?

 2. Kodi alendo womwe wakhazungira Jeruzalemu wadadabwisidwa tani?

 3. Kodi Pedru adafokotoza ciani kwa wanthu wale?

 4. Kodi wanthuwo wadabzibva tani watamala kutetekera Pedru, ndipo kodi iye adawauza kuti wacite ciani?

 5. Kodi mbanthu angasi womwe wadabatizidwa pa nsiku ya Pentekosite gole la 33 E.C.?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Mabasa 2:1-47.

  1. Kodi mafala ya Pedru ya pa Mabasa 2:23, 36, yambalatiza tani kuti mtundu wense wa Wajuda ukhana mulandu wa kufa kwa Jezu? (1 Watesalonika 2:14, 15)

  2. Kodi Pedru adatipasa ciratizo canyi pa nkhani yakumbafokotozerana bza m’Bibliya na wanthu? (Mabasa 2:16, 17, 29, 31, 36, 39; Wakolose 4:6)

  3. Kodi Pedru adaphatisa tani basa mfungulo wakutoma mwa ‘mifungulo ya mu umambo bwa kudzulu,’ yomwe Jezu akhadapicira kumupasa? (Mabasa 2:14, 22-24, 37, 38; Mateu 16:19)

Nkhani 106

Wankucosedwa M’kawoko

 1. N’ciani cidacitikira Pedru na Juwau nsiku inango ku maulo, pomwe iwo wakhayenda ku tempwlo?

 2. Kodi Pedru adauzanyi munthu nyakulemalayo, ndipo adamupasa ciani comwe cikhali cakufunika kwene-kwene kuposa kobiri?

 3. Thangwe ranyi atsogoleri wa bzipembedzo wadakalipa, ndipo n’ciani comwe iwo wadacita na Pedro na Juwau?

 4. Kodi Pedru adalewanyi kwa atsogoleri wa bzipembedzo wale, ndipo kodi iwo wadacenjeza ciani wapostolowo?

 5. Thangwe ranyi atsogoleri wa bzipembedzowo wakhana nsanje, tsono n’ciani cidacitika pomwe wapostolowo wadafungiridwa pomwe m’kawoko?

 6. Kodi wapostolowo wadatawira ciani pomwe wadacemeresedwa mu nyumba ya Sinedriyo?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Mabasa 3:1-10.

  Napo ifepano tiribe lero mphanvu yakucita bzakudabwisa, kodi mafala ya Pedru ya pa Mabasa 3:6, yangatithandize tani kutenda kufunika kwa bzipsa bza Umambo? (Juwau 17:3; 2 Wakolinto 5:18-20; Wafiripo 3:8)

 2. Lewenga Mabasa 4:1-31.

  Tikatsutsidwa mu utumiki, tingatewezere tani abale Wacikristau wa magole dzana yakutoma? (Mabasa 4:29, 31; Wayefezo 6:18-20; 1 Watesalonika 2:2)

 3. Lewenga Mabasa 5:17-42.

  Kodi wanthu winango womwe si Mboni, wakale na watsapano, wambalatiza tani kuti wambalibvesesa basa lathu lakupalizira? (Mabsa 5:34-39)

Nkhani 107

Sitefano Ankubomedwa

 1. Kodi Sitefano akhali mbani, ndipo kodi Mulungu adamuthandiza kucita ciani?

 2. Kodi Sitefano adalewa ciani bzomwe bzidakalipisa kwene-kwene atsogoleri wa bzipembedzo?

 3. Pomwe wanthuwo wadakwekweta Sitefano mpaka kunja kwa mzinda, n’ciani comwe iwo wadakamucita?

 4. Pa cithunzi-thunzipa, mbani mulumbwana adaima pafupi na mikanjoyi?

 5. Kodi Sitefano adapemba ciani kwa Yahova pomwe akhanati kufa?

 6. Pakufuna kutewezera Sitefano, tingacitenyi pomwe munthu waticitira cinthu cakuipa?

Mibvunzo yakuthumzira:

 1. Lewenga Mabasa 6:8-15.

  Kodi mpsiponi bzinthu bzacinyengo bzomwe atsogoleri wa bzipembedzo wambayeza kucita kuti waimise basa lakupalizira la Mboni za Yahova? (Mabasa 6:9, 11, 13)

 2. Lewenga Mabasa 7:1-60.

  1. N’ciani cidathandiza Sitefano kukhala mthandizi wabwino wa bzipsa bzabwino pomwe akhali mu Sinedriyo, ndipo kodi tingapfunze ciani na ciratizo cace? (Mabasa 7:51-53; Waroma 15:4; 2 Timotio 3:14-17; 1 Pedru 3:15)

  2. Kodi bzin’funika timbawawone tani anyakutsutsa basa lathu? (Mabasa 7:58-60; Mateu 5:44; Luka 23:33, 34)

Nkhani 108

Pa Mseu Wakuyenda ku Damasko

 1. Kodi pomwe Sitefano adamala kuphedwa, Saulo adacita ciani?

 2. Pomwe Sauli akhali pa ulendo bwace bwakuyenda ku Damasko, cidacitika cinthu canyi cakudabwisa?

 3. Kodi Jezu adauza Sauli kuti acite ciani?

 4. Kodi Jezu adapereka malango yanyi kwa Ananiya, ndipo kodi Sauli adakwanisa tani kuwona pomwe papsa?

 5. Kodi Saulo akhadziwika na dzina liponi? Kodi iye adaphatisidwa tani basa?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Mabasa 8:1-4.

  Kodi cizunzo cikulu comwe cidawonekera gwere la Wakristau lakundomala kumangidwa, cidathandiza  tani kumwaza cikhulupiro Cacikristau, ndipo kodi bzimbacitikambo tani mwakundendemerana nsiku zathu zino? (Mabasa 8:4; Zaiya 54:17)

 2. Lewenga Mabasa 9:1-20.

  Kodi Jezu adalewa kuti Paulo acite mabasa matatu maponi? (Mabasa 9:15; 13:5; 26:1; 27:24; Waroma 11:13)

 3. Lewenga Mabasa 22:6-16.

  Kodi tingakhale tani ninga Ananiya, ndipo thangwe ranyi bzimwebzo mpsakufunika? (Mabasa 22:12; 1 Timotio 3:7; 1 Pedru 1:14-16; 2:12)

 4. Lewenga Mabasa 26:8-20.

  Kodi kutendeuka kwa Saulo acikhala Mkristau, kumbalimbisa tani lero wale womwe akazawo ayai abayawo si Mkristau? (Mabasa 26:11; 1 Timotio 1:14-16; 2 Timotio 4:2; 1 Pedru 3:1-3)

Nkhani 109

Pedru Akuzungira Korneliyo

 1. Mbani mwamuna ankugodama pa cithunci-thuncipa?

 2. Kodi anjo munango adauza ciani Korneliyo?

 3. Kodi Mulungu adawonesa ciani Pedru pomwe iye akhali pa nsanza ya nyumba ya Simau ku Jope?

 4. Thangwe ranyi Pedru adauza Korneliyo kuti aleke kumugodamira na kumunamata?

 5. Thangwe ranyi anyakupfunza Wajuda womwe wakhana Pedru wadadabwa?

 6. Bzin’funika tipfunze cinthu ciponi cakufunika na cizungiro comwe Pedru adacitira Korneliyo?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Mabasa 10:1-48.

  Kodi mafala ya Pedru ya pa Mabasa 10:42, yambalatiza ciani bza basa lakupalizira bzipsa bzabwino bza Umambo? (Mateu 28:19; Marko 13:10; Mabasa 1:8)

 2. Lewenga Mabasa 11:1-18.

  Kodi Pedru adalatiza mtima wanyi pomwe adazindikira bzomwe Yahova akhafuna na wanthu wa mitundu, ndipo tingamutewezere tani? (Mabasa 11:17, 18; 2 Wakolinto 10:5; Wayefezo 5:17)

Nkhani 110

Timotio—Mthandizi Mupsa wa Paulo

 1. Mbani mulumbwana ali pa cithunzi-thunziyu, akhakhala kuponi, ndipo kodi mai wace na yavu wace wacikazi wakhacemeredwa mbani?

 2. Kodi Timotio adatawira tani pomwe Paulo adamubvunza penu akhafuna kuyenda na Sila na Paulo kuti wakapalizire wanthu wa kutali?

 3. N’kuponi komwe ateweri wa Jezu wadayamba kucemeredwa kuti Wakristau?

 4. Njiponi mizinda minango yomwe Paulo, Sila na Timotio wadayazungira watacoka ku Listra?

 5. Kodi Timotio adathandiza tani Paulo, ndipo kodi atswaka wangabzibvunze ciani lero?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Mabasa 9:19-30.

  Kodi mpostolo Paulo adacita tani bzinthu mwa nzeru pomwe adagumana na anyakutsutsa bzipsa bzabwino? (Mabasa 9:22-25, 29, 30; Mateu 10:16)

 2. Lewenga Mabasa 11:19-26.

  Kodi nkhani ya pa Mabasa 11:19-21, 26, imbalatiza tani kuti mzimu wa Yahova unkutsogolera basa lakupalizira?

 3. Lewenga Mabasa 13:13-16, 42-52.

  Kodi mafala ya pa Mabasa 13:51, 52, yambalatiza tani kuti anyakupfunza wale walibe kulekerera kuti cizunzo ciwataise mtima? (Mateu 10:14; Mabasa 18:6; 1 Pedru 4:14)

 4. Lewenga Mabasa 14:1-6, 19-28.

  Kodi mafala yakuti “wakhambawapereka kwa Yahova” yambatithandiza tani kusaya kukhala na thupo kwene-kwene tikambathandiza wanthu wapsa? (Mabasa 14:21-23; 20:32; Juwau 6:44)

 5. Lewenga Mabasa 16:1-5.

  Kodi kufunisisa kwa Timotio kuti agwatidwe khanda la cidzo cace, kudalatiza tani kufunika kwa kucita ‘bzinthu bzense thangwe ra bzipsa bzabwino’? (Mabasa 16:3; 1 Wakolinto 9:23; 1 Watesalonika 2:8)

 6. Lewenga Mabasa 18:1-11, 18-22.

  Kodi mafala ya pa Mabasa 18:9, 10, yambalatiza tani kuti Jezu akuthandiza pakutsogolera basa lakupalizira, ndipo kodi bzimwebzi bzimbatilimbisa tani nsiku zino? (Mateu 28:20)

Nkhani 111

Mulumbwana Omwe Adagona

 1. Pa cithunzi-thunzipa, mbani mulumbwana adagona pansiyu, ndipo n’ciani camucitikira?

 2. Kodi Paulo adacitanyi atawona kuti mulumbwanayo akhadafa?

 3. Kodi Paulo, Timotio na womwe wakhanawo pa ulendobo, wakhayenda kuponi, ndipo n’ciani cidawacitikira pomwe wadafika ku Mileto?

 4. Kodi mpolofeta Agabo adacenjeza ciani Paulo, ndipo kodi bzomwe mpolofetayo adalewa bzidadzacitikiratu tani ndendende?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Mabasa 20:7-38.

  1. Kodi tingakhale tani “wakucena pa mulopa wa wanthu wense,” mwakubverana na mafala ya Paulo ya pa Mabasa 20:26, 27? (Ezekiyeri 33:8; Mabasa 18:6, 7)

  2. Thangwe ranyi akulu m’gwere wan’funika “kuphatisisa fala lacikhulupiro” pomwe wankupfunzisa? (Mabasa 20:17, 29, 30; Tito 1:7-9; 2 Timotio 1:13)

 2. Lewenga Mabasa 26:24-32.

  Paulo akhali nzika Yaciroma. Kodi iye adaphatisa tani basa bzimwebzo kuti ateweze basa lakupalizira lomwe akhadapasidwa na Jezu? (Mabasa 9:15; 16:37, 38; 25:11, 12; 26:32; Luka 21:12, 13)

Nkhani 112

Ngalawa Idasweka pa Ntsuwa

 1. N’ciani cidacitika na ngalawa yomwe Paulo akhadapakira pomwe wakhapita pafupi na pa Ntsuwa ya ku Kreta?

 2.   Kodi Paulo adauza ciani womwe wakhali mu ngalawawo?

 3. Kodi ngalawayo idabaduka-baduka nanyi?

 4. Kodi mkulu wa anyankhondo omwe akhawanyang’anira, adapereka malango yanyi, ndipo mbangasi womwe wadafika pa gombe mwacisungiko?

 5. Kodi ntsuwayo ikhacemeredwa tani, ndipo n’ciani cidacitikira Paulo pomwe nyengo idadzakhala bwino?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Mabasa 27:1-44.

  Kodi cikhulupiro cathu mu nkhani za m’Bibliya cimbalimbisidwa tani tikambalewenga nkhani ya ulendo bwa Paulo bwakuyenda ku Roma? (Mabasa 27:16-19, 27-32; Luka 1:3; 2 Timotio 3:16, 17)

 2. Lewenga Mabasa 28:1-14.

  Wanthu wakusaya kunamata Mulungu wa ku Malta wadafunisisa kucitira Paulo na wanzace wakhanayewo, ‘kukoma mtima kwakusaya kucitika na winango.’ Tenepo, kodi Wakristau wan’funika kumbafunisisa kulatiza ciani ndipo maka-maka m’njira ziponi? (Mabasa 28:1, 2; Wahebereu 13:1, 2; 1 Pedru 4:9)

Nkhani 113

Paulo ku Roma

 1. Kodi Paulo akhapalizira yani pomwe akhali m’kawoko ku Roma?

 2. Pa cithunzi-thunzipa, mbani mulendo ali pa mezayu, ndipo ankucitira ciani Pauloyu?

 3. Kodi Epafrodito akhali mbani, ndipo n’ciani comwe iye adayenda naco pakubwerera ku Firipo?

 4. Thangwe ranyi Paulo adanembera tsamba Filemoni, xamwali wace wakuphatana naye?

 5. Kodi Paulo adacitanyi pomwe adatsudzulidwa, ndipo n’ciani cidadzamucitikira patsogolo pace?

 6. Mbani omwe Yahova adaphatisa basa kuti anembe mabukhu yakumalizira ya m’Bibliya, ndipo kodi bukhu la Cibvumbulutso limbalewa bza ciani?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Mabasa 28:16-31 na Wafiripo 1:13.

  Kodi Paulo adaphatisa tani basa nthawe yace m’kawoko, ku Roma, ndipo kodi cikhulupiro cace cakusaya kugwededzeka cidatokonya tani magwere Yacikristau? (Mabasa 28:23, 30; Wafiripo 1:14)

 2. Lewenga Wafiripo 2:19-30.

  Kodi Paulo adalewa mafala yanyi yakutenda Timotio na Epafrodito, ndipo kodi ifepano tingatewezere tani ciratizo ca Paulo? (Wafiripo 2:20, 22, 25, 29, 30; 1 Wakolinto 16:18; 1 Watesalonika 5:12, 13)

 3. Lewenga Filemoni 1-25.

  1. Kodi Paulo adalimbisa Filemoni kucita bzinthu bzakulongosoka pa thangwe liponi, ndipo kodi bzimwebzo bzingathandize tani akulu wa m’gwere nsiku zino? (Filemoni 9; 2 Wakolinto 8:8; Wagalata 5:13)

  2. Kodi mafala ya Paulo yakugumanika pa Filemoni 13, 14, yambalatiza tani kuti iye akhalemekeza cikumbu-mtima ca winango m’gwere? (1 Wakolinto 8:7, 13; 10:31-33)

 4. Lewenga 2 Timotio 4:7-9.

  Ninga mpostolo Paulo, kodi ifepano tingatsimikize tani kuti Yahova an’dzatibaira tikakhulupirika mpaka ku mamaliziro? (Mateu 24:13; Wahebereu 6:10)

Nkhani 114

Kumala kwa Uipi Bwense

 1. Thangwe ranyi Bibliya limbalewa bza mahaci kudzuluku?

 2. Kodi imbacemeredwa tani nkhondo ya Mulungu na wanthu wakuipa wa pansi pano. ndipo ndiponi thangwe la nkhondoyo?

 3. Mwakubverana na cithunzi-thunzici, mbani Omwe an’dzatsogolera nkhondoyo, thangwe ranyi iye adabvala korona, ndipo kodi mphanga yaceyi imbathandauza ciani?

 4. Tikakumbukira Nkhani 10, 15 na 33, kodi thangwe ranyi tin’funika lini kudabwa kuti Mulungu an’dzapfudza wanthu wakuipa?

 5. Kodi Nkhani 36 na 76, zimbalatiza tani kuti Mulungu an’dzapfudza wanthu wakuipa napo penu iwo wan’lewa kuti wambamunamata?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Cibvumbulutso 19:11-16.

  1. Kodi Bibliya limbalatiza tani mwa padeca kuti Jezu Kristu ndiye omwe adapakira pa haci ncena? (Cibvumbulutso 1:5; 3:14; 19:11; Zaiya 11:4)

  2. Kodi mulopa wakuwazika pa cakubvala ca Jezu umbatsimikiza tani kuti Jezuyo an’dzakundadi mwakukwana nkhondoyo? (Cibvumbulutso 14:18-20; 19:13)

  3. Kodi mbani womwe mwaciwonekere wali pakati pa anyankhondo womwe wankutewera Jezu pa haci wace ncena? (Cibvumbulutso 12:7; 19:14; Mateu 25:31, 32)

Nkhani 115

Paraizo Munango Pansi Pano

 1. Kodi Bibliya limbalatiza kuti tin’dzakhala na moyo wa mkhalidwe wanyi m’Paraizo pansi pano?

 2. Kodi Bibliya limbapicira ciani kwa wale womwe wan’dzakhala m’Paraizo?

 3. Kodi ni lini pomwe Jezu an’dzawonesesa kuti bzinthu bzabwinobzi bzicitike?

 4. Pomwe Jezu akhali pansi pano, kodi iye adacita ciani kufuna kulatiza bzomwe iye angadadzacita ninga Mambo wa Umambo bwa Mulungu?

 5. Kodi Jezu na wanzace wakutonga naye kudzuluku, wan’dzawonesesa ciani wakambadzatonga pansi pano?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Cibvumbulutso 5:9, 10.

  Thangwe ranyi tingakhulupire kuti womwe wan’dzatonga pansi pano mu Utongi bwa Magole 1.000 wan’dzakhala wamambo na wansembe wabwino na wa nsisi? (Wayefezo 4:20-24; 1 Pedru 1:7; 3:8; 5:6-10)

 2.   Lewenga Cibvumulutso 14:1-3.

  Kodi kunembedwa kwa dzina la Baba na la Mwana wa bira pa mikuma ya wanthu 144.000 kumbathandauza ciani? (1 Wakolinto 3:23; 2 Timotio 2:19; Cibvumbulutso 3:12)

Nkhani 116

Momwe Tingakhalire na Moyo Wakusaya Kumala

 1. Kodi bzin’funika tidziwe ciani tikafuna kukhala na moyo wakusaya kumala?

 2. Tingapfunze tani bza Yahova Mulungu na Jezu, ninga momwe bzinkulatizidwa na ka mtsikanaka pabodzi na axamwali wace pa cithunzi-thunzici?

 3. Ndiponi bukhu linango lomwe unkuliwona pa cithunzi-thunzipa, ndipo thangwe ranyi bzin’funika timbalilewenge nthawe zense?

 4. Kuposa kundopfunza bza Yahova na Jezu, n’ciani cinango comwe cin’funika kuti tidzatambire moyo wakusaya kumala?

 5. Kodi Nkhani 69 imbatipfunzisa ciani?

 6. Kodi ciratizo ca mulumbwana Samuweri mu Nkhani 55, cimbatiuza ciani?

 7. Tingamutewezere tani Jezu Kristu, ndipo kodi tikacita tenepoyo, tin’dzakwanisa kucita ciani kutsogoloku?

Mibvunzo yakuthumizira:

 1. Lewenga Juwau 17:3

  Kodi Bibliya limbalatiza tani kuti kukhala na cidziwiso ca Yahova Mulungu na Jezu Kristu kumbafunika bzinthu bzinango kuposa kundosunga cidziwisoco mu msolo? (Mateu 7:21; Tiyago 2:18-20; 1 Juwau 2:17)

 2. Lewenga Psalymo 145:1-21.

  1. Njaponi mathangwe manango mazinji yomwe tinayo yakutumbizira Yahova? (Psalymo 145:8-11; Cibvumbulutso 4:11)

  2. Kodi Yahova ‘ngwabwino kwa wense’ mu njira iponi, ndipo kodi tingamufenderere tani pafupi kwene-kwene kuposa kale? (Psalymo 145:9; Mateu 5:43-45)

  3. Penu timbamufunadi Yahova, tin’dzalimbisidwa kucita ciani? (Psalymo 119:171, 172, 175; 145:11, 12, 21)