Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

GAWO 8

Bzomwe Bibliya Limbapicira Bzimbacitikadi

Bzomwe Bibliya Limbapicira Bzimbacitikadi

Bibliya limbandolewa lini bza nkhani zacadidi zakucitika kale-kale. Koma limbatiuzambo bzomwe bzin’dzacitika kutsogoloku. Wanthu wangalewe lini bzakutsogolo. Ndipopa tin’dziwa kuti Bibliya ndakucokeradi kwa Mulungu. Kodi Bibliya limbalewa ciani bzakutsogolo?

Limbalewa bza nkhondo ikulu ya Mulungu. Pa nkhondoyo, Mulungu an’dzacenesa dziko la pansi pa uipi bwense na wanthu wakuipa. Tsono an’dzakhotcerera womwe wambamutumikira. Mambo wa Mulungu, Jezu Kristu, an’dzawonesesa kuti atumiki wa Mulungu wapfatse na mtendere na cikondweso, na kuti waleke kudzaduwala pomwe na kufa.

Tingakomedwe kuti Mulungu an’dzakonza paraizo munango pansi pano, nandi? Tsono bzin’funika ticite cinthu cibodzi penu tin’funa kudzakhala m’paraizomo. Mu nkhani yakumalizira ya bukhuli, tin’dzapfunza bzomwe ticite kuti tidzapfatse na bzinthu bzabwino bzomwe Mulungu ankukoyera womwe wambamutumikira. Tenepo, lewenga Gawo LACISERELI, ucidziwa bzomwe Bibliya lidaleweratu bzakutsogoloku.

 

MU GAWOLI

NKHANI 114

Kumala Kwa Uipi Bwense

Kodi n’thangwe ranyi Mulungu an’dzatumiza anyankhondo wace mwakutsogoleredwa na Jezu pa nkhondo ya Armagedo?

NKHANI 115

Paraizo Munango Pansi Pano

Wanthu an’dzakhala pomwe na moyo pansi pano, acidzapfatsa na moyo.

NKHANI 116

Momwe Tingakhalire Na Moyo Wakusaya Kumala

Kodi kundodziwa bza Jezu na Yahova n’kwakukwanira? Penu ne, kodi n’ciyani cinango comwe tin’funika kucita?