Ndondomeko ya Mtsonkhano wa Dera na Nyakunyang’anira Dera wa 2019-2020

Phatisani basa ndondomeko ino pomwe muli pa mtsonkhano wa dera. Msolo wa mtsonkhano wa dera ngwakuti ‘Lufoyi Limbalimbisa.’

‘Lufoyi Limbalimbisa’

Mtsonkhanoyu un’dzafotokoza momwe lufoyi limbaposera cidziwiso, na momwe tingacitire bzinthu bzense mwa lufoyi.

Gumanani Mitawiro ya Mibvunzoyi

Mibvunzoyi in’dzatawiridwa pa mtsonkhano wa dera.