Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Tsamba Lakucokera kwa Bungwe Lakutonga

Tsamba Lakucokera kwa Bungwe Lakutonga

Imwepo mun’funika ‘kukhala apfunzisi.’ (Waheb. 5:12) Ndokumbukirani: Yahova, omwe ni Mpfunzisi wabwinoletu m’cirengedwe cense, ankutiwuza kuti timbapfunzise winango bza iye! Ni mwayi kupfunzisa cadidi cakulewa bza Yahova m’banja, m’gwere na mu utumiki. Ndipo ni udindo bukulu kucita bzimwebzi. Kodi tin’funika kucita ciyani kuti tikwanise kucita bzimwebzi?

Mtawiro umbagumanika m’mafala yomwe mpostolo Paulo adanembera Timotio, kuti: ‘Pitiriza kukhala wakubzipereka pa kuwerenga pa maso pa wanthu, pa kuwadandaulira na pa kuwapfunzisa.’ Ndipo adathumizira kuti: ‘Ukacita tenepo un’dzabzipulumusa wekha, pabodzi na omwe an’kubvera.’ (1 Tim. 4:13, 16) Imwepo muna bzipsa bzabwino bzakupulumusa moyo kuti mupalizire kwa wanthu. Ndipopa mun’funika kukulisa luso lanu lakuwerenga na kupfunzisa. Ndipo broxurali lakonzedwa kuti likuthandizeni kucita bzimwebzo. Onani thandauzo la bzizindikiro bzomwe bziri m’broxurali:

Cinembo ca m’Bibliya comwe ciri pa pfunziro liri-lense cina nfundo yakubverana na bzomwe bzinkupfunzidwabzo, ayai cina ciratizo ca momwe inkuphatisidwira basa nfundo yomwe inkupfunzidwayo

Yahova ni ‘Mpfunzisi wathu Mkulu.’ (Zai. 30:20) Broxurali lin’dzakuthandizani kukulisa luso lanu pakuwerenga na pakupfunzisa. Tsono, lekani kuyebwa kuti Yahova ndiye Mwenekaciro wa mafala yomwe timbapfunzisa, ndipo ndiyembo omwe ambakwewera wanthu m’gulu lace. (Juwau. 6:44) Tenepo, mbakumbirani mzimu wace wakucena kuti ukuthandizeni, mucimbaphatisa basa nthawe zense Fala la Mulungu pakupfunzisa. Mbatcenkhani kucita bzinthu mwakubziwonesera, koma mbapasani mbiri Yahova. Thandizani abveseri kuthumizira lufoyi lawo kwa Mulungu.

Imwepo mwacemeredwa kuti mudzapfunzise wanthu bzipsa bzabwino bzakufunika kwene-kwene. Tinkukhulupira kuti pomwe mun’dzapitiriza kuthemba ‘mphanvu yomwe Mulungu ambapereka,’ bzinthu bzin’dzakufambirani bwino.—1 Pe. 4:11.

Ndife apfunzisi anzanu,

Bungwe Lakutonga la Mboni za Yahova