Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 Pfunziro 7

Kodi Umambo bwa Mulungu N’ciyani?

Kodi Umambo bwa Mulungu N’ciyani?

1. Kodi Umambo bwa Mulungu n’ciani?

N’ciani cin’themesa Jezu kukhala Mambo?—MARKO 1:40-42.

Umambo bwa Mulungu ni boma la kudzulu. Iro lin’dzacinja maboma yanango yense licidzacitisa kuti kufuna kwa Mulungu kucitike kudzulu na pansi. Bzipsa bzabwino bza Umambo bwa Mulungu n’bzadidi. Tsapanopa Umambo bwa Mulungu bun’dzakhala boma lomwe wanthu wan’lifuna. Iro lin’dzabweresa ciphatano kuna wense wakukhala pansi pano.​—Werengani Danyeri 2:44; Mateu 6:9, 10; 24:14.

Umambo bun’funika kukhala na mambo. Yahova adalata Mwanace, Jezu Kristu, kuti akhale Mambo wa Umambo bwace.​—Werengani Cibvumbulutso 11:15.

Onani vidiyo Kodi Umambo bwa Mulungu n’ciani?

2. Thangwe ranyi Jezu an’thema kukhala Mambo?

Mwana wa Mulungu adathema kukhala Mambo thangwe iye ngwabwino, ndipo ngwakulimbika pa cadidi. (Mateu 11:28-30) Ndipombo, iye anayo mphanvu yakukwana yakuthandiza wanthu, pakuti iye an’dzatonga dziko la pansi kucokera kudzulu. Pambuyo pa kulamusidwa, iye adabwerera kudzulu acikadikhira ku mbali ya dzanja ladidi la Yahova. (Wahebereu 10:12, 13) Pakumalizira, Mulungu adam’pasa mphamvu kuti ayambe kutonga.​—Werengani Danyeri 7:13, 14.

3. Mbani an’dzatonga pabodzi na Jezu?

Kathimu kakucemeredwa “wakucena” kan’dzatonga na Jezu kudzulu. (Danyeri 7:27) Wakucena wakutoma kusankhulidwa wakhali wapostolo wakukhulupirika wa Jezu. Yahova ankupitiriza kusankhula amuna na akazi wakucena mpaka  tsapano. Ninga Jezu, iwo wambalamusidwa ninga mzimu.​—Werengani Juwau 14:1-3; 1 Wakolinto 15:42-44.

Wanthu wangasi wan’dzayenda kudzulu? Jezu adawacemera kuti “kathimu ka mabira.” (Luka 12:32) Iwo wan’dzakwana 144.000. Iwo wan’dzatonga pansi pense pabodzi na Jezu.​—Werengani Cibvumbulutso 14:1.

4. N’ciani cidacitika ipo Jezu adayamba kutonga?

Umambo bwa Mulungu budayamba kutonga mu gole la 1914. * Cakutoma comwe Jezu adacita ninga Mambo cikhali kuthusa Sathani na madimonyo yace pansi pano. Sathani adakhala wakukalipa ndipo adayamba kucitisa mabvuto pa dziko lense la pansi. (Cibvumbulutso 12:7-10, 12) Kuyambira pamwepo, matsautso ya wanthu yankukhala yacithumizirika kwene-kwene. Nkhondo, kusaika kwa bzakudya, bzisi na bziteke-teke, bzensebzi bzinkucita mbali ya “cizindikiro” cakuti tsapanopa, Umambo bun’tonga bzinthu bzense bza pansi pano.​—Werengani Luka 21:7, 10, 11, 31.

5. Kodi Umambo bwa Mulungu bunkucita ciani?

Na basa la lakupaliza la pa dziko lense, Umambo bwa Mulungu bulinkuphatanidza kale thimu likulu la wanthu wa madzinza yense. Bzulu na bzulu bza wanthu wakufewa moyo wankukhala anyakutongedwa wa Jezu. Umambo bwa Mulungu bun’dzawakhotcerera ipo ubo bun’dzapfudza nkondzedwe uno wakuipa wa bzinthu pa dziko. Tenepo wense womwe wan’funa kukhala na phindu la Umambo bwa Mulungu wan’funika kupfunza kubvera Jezu.​—Werengani Cibvumbulutso 7:9, 14, 16, 17.

Pakati pa magole 1.000, Umambo bwa Mulungu bun’dzateweza mpagano waciyambirire wa Mulungu na wanthu. Dziko lense lin’dzasanduka paraizo. Pakumalizira, Jezu an’dzabweza Umambo kuna Babace. (1 Wakolinto 15:24-26) Munim’dziwa munthu omwe mungadafuna kumuuza bza Umambo bwa Mulungu?​—Werengani Psalymo 37:10, 11, 29.

 

^ ndi. 6 Kuti mudziwe cibodzi na cibodzi momwe Bibliya lidaleweratu bza bzakucitika bza m’gole la 1914, onani matsamba 215-218 ya m’bukhu la Bzomwe Bibliya Limbapfunzisa