Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 Pfunziro 2

Kodi Mulungu Mbani?

Kodi Mulungu Mbani?

1. Thangwe ranyi tin’funika kunamata Mulungu?

Mulungu wacadidi ni Mulengi wa bzinthu bzense. Iye alibe ciyambi ne cimaliziro. (Psalymo 90:2) Iye ndiye adayambisa bzipsa bzabwino bzakugumanika m’Bibliya. (1 Timotio 1:11) Pakuti Mulungu adatipasa moyo, ifepano tin’funika kunamata iye yekha basi.​—Werengani Cibvumbulutso 4:11.

2. Kodi Mulungu adakhala tani?

Palibe munthu adawona kale Mulungu thangwe iye ni Mzimu, ibzi bzinkulewa kuti iye ana moyo wapadzulu kwene-kwene kuposa bzakulengedwa bzakuphatika bza pa dziko la pansi. (Juwau 1:18; 4:24) Na tenepo, tingayazindikire makhalidwe ya Mulungu pa kuwona bzomwe iye adalenga. Mwa ciratizo, kuwanda kwa bzisapo na maluwa yakusiyana-siyana kumbatiuza bza lufoyi na nzeru yace. Kukula kwa dziko lense kumbatiuza bza mphamvu zace.​—Werengani Waroma 1:20.

Ifepano tingapfunze pomwe bzizinji bza makhalidwe ya Mulungu mwa kulewenga Bibliya. Mwa ciratizo, iro limbatiuza bzomwe Mulungu ambafuna na bzomwe ambafuna lini, momwe iye ambasamalira wanthu na momwe iye ambacitira pakawoneka bzinthu bzakusiyana-siyana.​—Werengani Psalymo 103:7-10.

3. Kodi Mulungu ana dzina?

Jezu adati: “Baba wathu muli kudzulu, dzina lanu licenesedwe.” (Mateu 6:9) Napo Mulungu ana madzina ya umbiri mazinji, tsono dzina lace lace ni libodzi basi. Kalewedwe ka dzinalo kambasiyana-siyana kuyenderana na bzirewedwe. Mu cinyungwe iro kawiri-kawiri limbalewedwa kuti “Yahova.” Tsono wanthu winango wambalilewa “Yaweh.”​—Werengani Psalymo 83:18.

 Dzina la Mulungu lapfudzidwa m’Mabibliya mazinji licicinjidwa na madzina ya umbiri yakuti Mbuya ayai Mulungu. Tsono ipo Bibliya lidanembedwa, dzina la Mulungu likhagumanika cinyau 7.000. Jezu adadziwisa dzina la Mulungu ipo iye akhapfunzisa wanthu bza Mulungu.​—Werengani Juwau 17:26.

Onani Vidiyo Kodi Mulungu ana dzina?

4. Kodi Yahova ambatisamalira?

Ninga baba wa lufoyiyu, Mulungu ankucita ciri cense kuti tikhale na ubwino wakusaya kumala

Kodi kuwanda kwa mabvuto kumbalatiza kuti Yahova ambatisamalira lini? Wanthu winango wambalewa kuti iye ambatiboneresa kufuna kutiyeza, tsono bzimwebzi n’cadidi lini.​—Werengani Tiyago 1:13.

Mulungu adalemekeza wanthu pa kuwapasa ufulu bwa kusankhula. Kodi ifepano si timbatenda ufulu bwathu bwa kusankhula kutumikira Mulungu? (Djosuwe 24:15) Tsono wazinji wambasankhula kucitira wanzawo bzakuipa, tenepo mabvuto yambawanda. Yahova bzimbamuwawa pakuona kusaya cirungamoko.​—Werengani Ciyambo 6:5, 6.

Yahova ni Mulungu omwe ambatisamalira. Iye ambafuna kuti ifepano tikomedwe na moyo. Mwakusaya kucedwa iye an’dzamalisa mabvuto yense na omwe ambayayambisa. Pakali pano, iye ana thangwe la bwino la kulekerera mabvuto pa nthawe yakulewengeka. Tin’dzaliwona thangwero mu Msolo 8.​—Werengani 2 Pedru 2:9; 3:7, 13.

5. Kodi tingam’fenderere tani Mulungu?

Yahova akutiuza kuti timufenderere mwakucita mpembo. Iye ambasamala m’bodzi na m’bodzi wa ife. (Psalymo 65:2; 145:18) Iye akufunisisa kulekera bzakuphonya bzathu. Iye ambadziwa nyongo yathu yakufuna kum’kondwesa, napo tingaphonye nthawe zinango. Napo tidaperewera, ifepano tingakhaledi wakukondwa kucita uxamwali wakuphatana na Mulungu.​—Werengani Psalymo 103:12-14; Tiyago 4:8.

Thangwe Yahova adatipasa moyo, tin’funika kumufunisisa kuposa wina ali wense. (Marko 12:30) Mukalatiza lufoyi lanu kuna Mulungu mwa kupfunza kwene-kwene bza iye na kubziteweza, mun’dzamufenderera pafupi.​—Werengani 1 Timotio 2:4; 1 Juwau 5:3.