Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 Pfunziro 4

Kodi Jezu Kristu Mbani?

Kodi Jezu Kristu Mbani?

1. Kodi moyo wa Jezu udayamba tani?

Makhalidwe yaponi yambacitisa Jezu kukhala wakufikirika?— MATEU 11:29; MARKO 10:13-16.

Kusiyana na munthu ali wense, Jezu adakhala kudzulu ninga mzimu anati kubwera pansi pano. (Juwau 8:23) Iye akhali cilengedwe cakutoma ca Mulungu, ndipo adathandiza kulenga bzinthu bzina bzense. Iye ni m’bodzi yekha wakulengedwa na Yahova ndipo bzidam’thema kucemeredwa Mwana “wakubadwa yekha” wa Mulungu. (Juwau 1:14) Jezu adatumikira Mulungu ninga wakumulalewera, tenepo iye ambacemeredwambo “Fala.”​—Werengani Mimwani 8:22, 23, 30; Wakoloso 1:15, 16.

2. Thangwe ranyi Jezu adabwera pa dziko la pansi?

Mulungu adatumiza Mwanace pansi pano mwa kufulusa moyo wace kudzulu acikauikha m’mimba mwa dende waciYuda dzina lace Mariya. Tenepo Jezu alibe kukhala na baba waciunthu. (Luka 1:30-35) Jezu adabwera pansi pano (1) kudzapfunzisa cadidi ca Mulungu, (2) kudzalatiza momwe tingacitire kufuna kwa Mulungu pomwe tiri m’mabvuto, na (3) kudzapereka moyo wace wakulungamiratu ninga “cakulombolera.”​—Werengani Mateu 20:28.

3. Thangwe ranyi tin’funika kulomboledwa?

Cakulombolera ni mtengo wakulipiridwa kufuna kuikha pa ufulu omwe ali pa ngozi ya infa. (Kufuluka 21:29, 30) Infa na ukalamba bzikhacita lini mbali mu mpangano wakuyambirira wa Mulungu na wanthu. Kodi tikudziwa tani bzimwebzi? Mulungu adamuuza mwamuna wakutoma, Adamu, kuti penu angadacita comwe Bibliya limbacemera “cakuipa”, iye angadadzafa.  Tenepo penu Adamu angadakhala alibe kuphonya, cipo iye angadafa lini. (Ciyambo 2:16, 17; 5:5) Ninga momwe Bibliya limbalewera, infa “idapita” m’dziko thangwe ra Adamu. Tenepo, Adamu adapasira wanace wense cakuipa na nyathwa yace, infa. Ifepano tin’funika cakulombolera kuti titsudzulidwe ku nyathwa ya infa yomwe tidatambira kwa Adamu.​—Werengani Waroma 5:12; 6:23.

Mbani angadalipira cakulomboleraco kuti atitsudzule ku infa? Ifepano tikafa, timbalipa bzakuphonya bzathu bzokha basi. Palibe munthu wakuperewera angalipire bzakuphonya bza wanzace.​—Werengani Psalymo 49:7-9.

4. Thangwe ranyi Jezu adafa?

Kusiyana na ifepano, Jezu akhali wakulungamiratu. Tenepo iye akhafunika lini kufera bzakuphonya bzace—iye cipo alibe nakuphonyako. Mwakusiyana, Jezu adafera bzakuphonya bza winango. Mulungu adalatiza lufoyi lace likulu kuna wanthu pakutumiza Mwanace kudzatifera. Jezu adalatizambo lufoyi kuna ifepano pakubvera Babace acipereka moyo wace thangwe ra bzakuphonya bzathu.​—Werengani Juwau 3:16; Waroma 5:18, 19.

Onani Vidiyo Thangwe ranyi Jezu adafa?

5. Kodi Jezu ankucita ciani tsapano?

Ipo akhali pansi pano, Jezu adapoza atenda, adalamusa anyakufa acipulumusa wanthu pa ngozi. Na bzimwebzi, iye adalatiza bzomwe an’dzacitira anyakubvera wense kutsogolo. (Mateu 15:30, 31; Juwau 5:28) Pambuyo pa infa ya Jezu, Mulungu adam’lamusa kwa anyakufa ninga mzimu. (1 Pedru 3:18) Jezu tenepo adadikhira ku dzanja ladidi la Mulungu mpaka Yahova kum’pasa mphamvu yakutonga ninga Mambo wa pansi pense. (Wahebereu 10:12, 13) Tsapano Jezu ankutonga ninga Mambo kudzulu, ndipo wateweri wace walinkudziwisa bzipsa bzabwino pansi pense.​—Werengani Danyeri 7:13, 14; Mateu 24:14.

Tsapanopa, Jezu an’dzaphatisa basa mphamvu yace ninga Mambo kuti amalise mabvuto yense na womwe wambayayambisa. Wense womwe wambawonesa cikhulupiro kuna Jezu mwa kum’bvera, wan’dzakhala na moyo m’paraizo pa dziko la pansi.​—Werengani Psalymo 37:9-11.