Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 Pfunziro 9

Kodi Banja Lanu Lingakhale Tani Lakukondwa?

Kodi Banja Lanu Lingakhale Tani Lakukondwa?

1. Thangwe ranyi malowozi njakufunika kuti banja likondwe?

Bzipsa bzabwino bzimbacokera kwa Yahova, Mulungu wakukondwa, omwe an’funa kuti mabanja yakondwe. (1 Timotio 1:11) Iye ndiye adayambisa malowozi. Malowozi yakunembedwa ku boma njakufunika kuti banja likondwe thangwe iyo yambakhazikisa cisungiko pa kukuza wana.

Kodi Mulungu ambayawona tani malowozi? Iye an’funa kuti malowozi yakhale ciphatano cakukhalisa pakati pa mwamuna na mkazi. Wakristau wambafunika kulemekeza malamulo ya dziko lawo yakulewa bzakunembesa malowozi ku boma. (Luka 2:1, 4, 5) Yahova an’funa kuti amuna na akazi wakhale wakukhulupirana. (Wahebereu 13:4) Iye ambawenga kulambana. (Malakiya 2:16) Tsono iye ambabvumiza wakristau kulambana wacilowola ayai kulowodwa pomwe, ipo mwanzawo m’banjamo wacita upombo.​—Werengani Mateu 19:3-6, 9.

2. Kodi mwamuna na mkazi wan’funika kusamalana tani?

Yahova adalenga amuna na akazi kuti wathandizane m’banja. (Ciyambo 2:18) Ninga msolo wa banja, mwamuna an’funika kutsogolera banja lace pakulipasa bzakufunika pa moyo na kulipfunzisa bza Mulungu. Iye an’funika kufunisisa nkazace. Amuna na akazi an’funika kufunana na kulemekezana. Pakuti amuna na akazi wense ngwakuperewera, kupfunza kukhululuka ni tsinde la cikondweso m’banja.​—Werengani Wayefezo 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Pedru 3:7.

3. Kodi bzin’funika kulisiya banja lanu lomwe liribe cikondweso?

Penu munkuneseka m’banja mwanu, awirimwe mun’funika kusamalana mwa lufoyi. (1 Wakolinto 13:4, 5) Fala la Mulungu limbalimbisa lini kusiyana ninga njira yakumalisa mabvuto yomwe yambacitika m’banja.​—Werengani 1 Wakolinto 7:10-13.

4. Wana, n’ciani comwe Mulungu an’funa kuna imwepo?

Yahova an’funa kuti mukhale wakukondwa. Iye ambakupasani malango yabwino ya momwe mungapfatsire pa utswaka bwanu. Iye an’funa kuti mucose phindu na nzeru na cizolowezi ca wabereki wanu. (Wakoloso 3:20) Yahova ankufunambo kuti mugumane mpfatso pakucita bzinthu kuna Mulengi wanu na Mwanace.​—Werengani Mpalizi 11:9–12:1; Mateu 19:13-15; 21:15,16.

5. Wabereki, wana wanu wangakhale tani wakukondwa?

Imwepo mun’funika kuphata basa mwa mphanvu kuti muwanyang’anire wana wanu cakudya, mui na bzakubvala. (1 Timotio 5:8) Tsono kuti wana wanu wagumane cikondweso, mun’funikambo kuwapfunzisa kufuna Mulungu na kupfunza bza iye. (Wayefezo 6:4) Ciratizo canu ca kufuna Mulungu cingatokonye mwa mphanvu mtima wa mwana wanu. Mukaphatisa basa Fala la Mulungu pa kupfunzisa wana wanu, makumbukidwe yawo yangaumbidwe ku mkhalidwe wabwino.​—Werengani Bzakutonga 6:4-7; Mimwani 22:6.

Wana wambagumana phindu mukambawalimbikisa na kuwatenda. Iwo wambafunikambo kulungamizidwa na kulangizidwa. Cizolowezi cimweci cingawakhotcerere pa bzinthu bzomwe bzingawacosere cikondweso cawo. (Mimwani 22:15) Tsono, cilangizo si cin’funika kukhala cakuuma ayai ca ukali.​—Werengani Wakoloso 3:21.

Mboni za Yahova zimbagawa mabukhu mazinji yakunembedwa maka-maka kufuna kuthandiza wabereki na wana. Bibliya ni tsinde la mabukhuyo.​—Werengani Psalymo 19:7, 11.