Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MBALI 4

Momwe Mungaphatisire Basa Kobiri

Momwe Mungaphatisire Basa Kobiri

“Bzakulinga bzimbalimbisidwa wanthu wakambacezerana.”—Mimwani 20:18

Tensenefe timbafunika kobiri kuti tikwanise kusamalira mabanja yathu na kugumana bzinthu bzomwe ife timbafunikira. (Mimwani 30:8) Kuposa bzense, “kobiri zimbakhotcerera.” (Mpalizi 7:12) Ninga banja, pinango pense bzingakuneseni kucezerana pa nkhani ya kobiri, tsono lekani kulekerera kuti kobiri zibwerese mabvuto pa malowozi yanu. (Wayefezo 4:32) Wanthu wa pabanja an’funika kukhulupirana winango na mwanzace na kucitira bzinthu pabodzi pomwe akufuna kuphatisa basa kobiri.

 1 KONZEKERANI MWAKUSAMALA

BIBLIYA LIMBATI: “Mbani wa imwepo akafuna kumanga nsanza ambayamba lini wakhala pansi na kulewenga kobiri zomwe adzonge, kuti awone penu anazo kobiri zakukwanira za kumalizira nsanzayo?” (Luka 14:28) N’psakufunika kwene-kwene kubverana momwe mukufuna kuphatisira basa kobiri. (Amosi 3:3) Onani bzomwe mukufuna kugula muciwona kuti mungadzonge kobiri zingasi. (Mimwani 31:16) Napo munazo kobiri zakugulira cinthu comwe mungafune, tsono bzikuthandauza lini kuti mungandogule ciri-cense. Yezani kutcenkha mangawa. Phatisani basa kokha kobiri yomwe munayo.—Mimwani 21:5; 22:7.

BZOMWE MUNGACITE:

  • Penu muna kobiri ya pambali pa kumala kwa mwezi, onani pabodzi bzomwe mungacite nazo

  • Penu bzimbakunesani kusamala kobiri, citani ciri-cense kuti mumbaleke kudzonga kobiri zizinji. Mwa ciratizo, mungaphike mwekha cakudya, mbuto mwa kuyenda kukagula cakudya cakuphika kale

 2 KHALANI WAKUTSUDZUKA NA KUWONA MOMWE BZINTHU BZIRIRI

BIBLIYA LIMBATI: “Timbasamala bzinthu bzense mwakukhulupirika si pamaso pa Yahova pokha, koma na pamaso pa wanthu.” (2 Wakolinto 8:21) Khalani wakukhulupirika kwa mwanzanu wa m’banja pakulewa cadidi pa kobiri zomwe mumbaphata na kudzonga.

Nthawe zense cezeranani na mwanzanuyo mukafuna kucita cakusankhula cikulu comwe cikufuna kobiri. (Mimwani 13:10) Mukambacezerana pa nkhani ya kobiri bzindzathandiza kuti malowozi yanu yapitirize kukhala na mtendere. Onani kobiri yomwe mumbaphata, sikuti ninga kobiri yanu mwekha koma ya banja lense.—1 Timotio 5:8.

BZOMWE MUNGACITE:

  • Mubverane kobiri yomwe ali-wense angadzonge mwa kusaya kubvunza mwanzace

  • Lekani kudikhira mpaka mabvuto yabwere mukanati kucezerana nkhani ya kobiri