Banja Lanu Lingakhale Lakukondwa

Imwepo mungakhale na cikondweso pa malowozi na banja mukaphatisa basa mitemo ya m’Bibliya.

Mafala Yakuyambirira

Imwepo mungakhale na banja lakukondwa mwa kuphatisa basa nfundo zakucokera m’Bibliya zomwe ziri mu broxura lino.

MBALI 1

Nyang’anani kwa Mulungu kuti Mukhale na Malowozi Yacikondweso

Phatisani basa mibvunzo miwiri yakusaya kunesa yomwe ingakuthandizeni kucita bwino pa malowozi yanu.

MBALI 2

Khalani Wakukhulupirana Winango na Mwanzace

Pana kukhulupirika kwene-kwene pa malowozi tikambatcenkha upombo.

MBALI 3

Momwe Mungamalisire Kusaya Kubvesesana

Kucitira bzinthu pabodzi kungacitise malowozi kukhala yakulimba na yacikondweso.

MBALI 4

Momwe Mungaphatisire Basa Kobiri

Kodi kukhulupirana na kukhulupirika kungathandize tani?

MBALI 5

Momwe Mungakhalire Pa Mtendere Na Wacibale Wanu

Imwepo mungalemekeze wabereki wanu mwakusaya kulekerera malowozi yanu.

MBALI 6

Momwe Mwana Angacinjire Malowozi

Kodi kukhala na mwana kungacitise tani mbverano wanu kukhala wakulimba?

MBALI 7

Momwe Mungapfunzisire Mwana Wanu

Kupfunzisa mwana kumbaphatanidza bzizinji m’mbuto mwa kupereka mitemo na kumupasa nyathwa.

MBALI 8

Pakagwa Mabvuto

Tambirani thandizo lomwe mungafunikire.

MBALI 9

Namatani Yahova Ninga Banja

Kodi mungakhale tani wakukondwa pa kunamata kwanu ninga banja?