Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 KUKHALA NA MOYO WACIKRISTAU

Yahova Ambafuna Wanthu Wakucena

Yahova Ambafuna Wanthu Wakucena

‘Samba m’manja. Psaira, ukamala ulongedze m’kwartu mwako. Kataye lixo’. Mafala ninga yamweya ndiyo yomwe abereki azinji ambayalewa pomwe ambapfunzisa wana wawo momwe angakhalire wakucena mwakuthupi. Koma malango ya momwe tingakhalire wakucena yadacokera kwa Mulungu. (Kuf. 30:18-20; Bzak. 23:14; 2Wak 7:1) Ifepano tikambakhala wakucena mwakuthupi kuphatanidzambo bzinthu bzathu timbakhala tikutumbiza Yahova (1Pe 1:14-16) Apa tanimbo pakulewa bza kawonekedwe ka pamui pathu? Ifepano ndife wakusiyana na wale omwe ambandotaya lixo mu mseu ayai m’mikulo. Ninga Akristau timbacita bzense bzomwe tingakwanise kuti tireke kumbapswipiza dziko lathuli. (Psal. 115:16; Cibv. 11:18) Napo m’bzinthu bzing’ono-bzing’ono ifepano timbalatiza kuti ndife wakucena. Mwa ciratizo, kodi imwepo mukamala kudya banana mumbataira kuponi cibade cace, mabade ya manduyi ayai tumapepa twa madosi? Mu njira iri-yense tin’funika kubzipereka ‘ninga atumiki wa Mulungu.’—2Wak 6:3, 4.

ONANI VIDIYO YA MSOLO WAKUTI: MULUNGU AMBAFUNA WANTHU WAKUCENA, MUKAMALA TAWIRANI MIBVUNZO YAKUTEWERAYI:

  • Kodi ngaponi mathangwe yomwe winango ambathawira pakulewa bza kusaya kucenesa bzinthu bzawo?

  • Kodi Cakutonga ca Mozeji cimbalatiza tani momwe Mulungu ambawonera nkhani yakukhala wakucena?

  • Kodi tingatumbize tani Yahova mwakusaya kulewa-lewa mafala?

Kodi ndingalatize tani kuti nimbawona bzinthu ninga momwe Yahova ambawonera pa nkhani ya khonkho?