Bzifuwo bzomwe bzikaperekedwa ntsembe bzikhathandauza ntsembe yakulungamiratu ya Jezu

KABUKHU KA MITSONKHANO KA MOYO WATHU WACIKRISTAU NA UTUMIKI Novembro 2020