Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 KUKHALA NA MOYO WACIKRISTAU

Kodi Munkuphatisa Basa JW Library?

Kodi Munkuphatisa Basa JW Library?

JW Library ni programa ya fovolo ya pa internet (programa ya software) yomwe mungacose pa internet Bibliya, mabukhu, mavidiyo, ma audiyo na bzinthu bzinango mu mtedwe, tablet na m’komputadori mwanu.

MOMWE MUNGAKHALIRE NAYO: Pitani pa internet, ndipo cosani JW Library kucokera pa programa yakucemeredwa store. Programayi imbagumanika m’mitcini yakusiyana-siyana. Ligarini internet ndipo fungulani programa ya JW Library mucisankhula bzinthu bzomwe mun’funa kucosa pa internet kuti muphatise basa mu mtedwe mwanu. Penu imwepo mulibe internet pamuyi panu, pinango mungacite bzimwebzo ku Nyumba ya Umambo, m’ma Bibliyoteka ya wanthu wanse ayai mbuto zomwe zina internet. Tenepo mungaphatise basa bzomwe mwacosabzo mwakusaya kuligar pomwe internet. Pakuti zimbaikhidwa programa zipsa mu JW Library, imwepo mun’funika kumbapita pa internet nthawe zinango kuti mucose pa internet programa zipsazo zikakhala ziripo, muciziikha mu mtedwe mwanu.

THANGWE RANYI MUN’FUNIKA KUKHALA NAYO? Programa ya JW Library imweyi ingakhale yakuthandiza kwene-kwene pakucita pfunziro la mwekha ndipo mungaiphatisembo basa m’mitsonkhano ya gwere. Programayi njakuthandiza mu utumika bwa kumunda maka-maka pakucita upalizi bwakusaya kulinganizidwa.