Mozeji na Aroni akucita bzakudabwisa pamaso pa Farawo.

KABUKHU KA MITSONKHANO KA MOYO WATHU WACIKRISTAU NA UTUMIKI Julho 2020