Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Mitsonkhano ya Cigawo ya Mboni za Yahova Yakucitidwa pa Gole

Pa gole liri-lense, Mboni za Yahova zimbatsonkhana pa mathimu makulu-makulu mu nsiku zitatu. Pa mitsonkhano yathu ya cigawo pambakhala na nkhani na mavidiyo. Pambakhalambo na mbali za mibvunzo na zakuyezeza bzinthu bzomwe bzidacitikadi. Mbali zensezi zimbatithandiza kuphatisa basa mitemo ya m’Bibliya. Tinkukucemerani kuti mudzagumanike. Pa mitsonkhanoyi pambafambisidwa lini mbale kuti wanthu athuse kobiri.

 

Igumaneni Mbuto ya Pafupi na Imwepo