Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Thangwe Ranyi Tina Moyo?

Thangwe Ranyi Tina Moyo?

Bzomwe Bibliya limbalewa

Mbvunzo umweyu ungabvunzidwembo mu njira iyi: Thangwe ranyi tiri m’dziko muno? ayai Kodi moyo wanguyu una cakulinga ciri-cense? Bibliya limbalewa kuti ifepano tidalengedwa kuti tikhale pa uxamwali na Mulungu. Onani nfundo zacadidi zakutewerazi kuti mudziwe Bibliya limbapfunzisa.

  • Mulungu ndiye omwe adatilenga. Bibliya limbati: ‘[Mulungu] ndiye omwe adatilenga, tiribe kubzirenga tekha.’​—Psalymo 100:3; Cibvumbulutso 4:11.

  • Mulungu ana cakulinga na cinthu ciri-cense comwe iye adalenga, kuphatanidzambo ifepano.​—Zaiya 45:18.

  • Mulungu adatilenga mu njira yakuti timbakwanise kuzindikira bzinthu bzakufunika kwene-kwene pa moyo wathu, kuphatanidza kufuna kudziwa cakulinga ca moyo. (Mateu 5:3) Iye an’funa kuti ifepano tidziwe cakulinga ca moyo.​—Psalymo 145:16.

  • Timbalatiza kuti tinkuzindikira bzinthu bzakufunika kwene-kwene pa moyo wathu tikambacita nyongo ya kukhala pa uxamwali na Mulungu. Napo winango angawone ningati mpsakunesa kukhala pa uxamwali na Mulungu, dziwani kuti Bibliya limbatilimbisa na mafala aya: ‘Mufenderereni Mulungu, ndipo iye an’dzakufendereranimbo.’​—Tiyago 4:8; 2:23.

  • Kuti tikhale pa uxamwali na Mulungu, tin’funika kumbacita bzinthu bzomwe bzimbabverana na bzomwe iye ambafuna. Pa Mpalizi 12:13, Bibliya limbatiuza bzomwe Mulungu an’funa kuti timbacite. Pambati: ‘Gopani Mulungu wacadidi, mucisunga bzakutonga bzace, pakuti ibzi ndibzo bzomwe munthu ali-wense an’funika kucita.’

  • Kutsogoloku, wanthu wense omwe ambanamata Mulungu an’dzapasidwa na iye moyo wakusaya kumala na wakusaya mabvuto. Mulunguyo an’dzacita bzimwebzo thangwe cimweci ndico cikhali cakulinga cace paciyambi pomwe adalenga wanthu.​—Psalymo 37:10, 11.