Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Cikhulupiro na Kunamata

Cikhulupiro na Kunamata

 

 

Kupemba

Kodi Mulungu An’dzandibva Ndikapemba?

Kodi Mulungu ambacitadi thupo na mabvuto yathu?

Kodi Mulungu An’dzatawira Mipembo Yangu?

Mukapemba, penu Mulungu an’dzatawira ayai ne bzin’dzathemba imwepo. Bziribe basa kukula ayai kucepa kwa bvuto lanulo.

Kodi Ndingapembere Bzinthu Bziponi?

Dziwani kuti thangwe ranyi Mulungu ambacita thupo na mabvuto yanu ya pa mwekha.

Thangwe Ranyi Tin’funika Kumbapemba m’Dzina la Jezu?

Onani momwe kupemba m’dzina la Jezu kumbapasira mbiri Mulungu na kulatizambo kuti timbalemekeza Jezu.

Kodi Ndin’funika Kupemba Anyakucena?

Dziwani bzomwe Bibliya limbalewa bza omwe tin’funika kupemba.

Thangwe Ranyi Mulungu Ambatawira Lini Mipembo Minango?

Dziwani bza mitundu ya mipembo yomwe Mulungu ambabva, ndipo dziwanimbo kuti Mulungu ambalamba kubva mipembo ya wanthu aponi.

Kucita Pikado na Kukhululukirana

Kodi Bibliya Limbalewa Ciyani bza Kumwa Bzakuledzeresa? Kodi Kumwa ni Pikado?

Bibliya limbalewa bza phindu la vinyu na bzakumwa bzinango bzakuledzeresa.

Bzicito bza Bzipembedzo

Kodi Tin’funika Kunamata Bzifanikiso?

Kodi Mulungu anabzo basa penu munthu an’phatisa basa bzifanikiso pakumunamata?