Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

MAVIDIYO

Mavidiyo Yakuthandiza Pakupfunza Bibliya

Pa mbuto ino mun’gumana mavidiyo yomwe yambapereka mtawiro wakubveka bwino pa mibvunzo ya m’Bibliya yakubverana na nkhani za mu broxura la Bzipsa Bzabwino Bzakucokera kwa Mulungu!

 

Kodi Mbani Mweneciro wa Bibliya?

Pakuti wanthu ndiwo adanenba Bibliya, mpsakuthema kuti iro limbacemeredwe kuti Fala la Mulungu? Kodi m’Bibliya mudanembedwa nzeru ya mbani?

Kodi Mungadziwe Tani Kuti Bibliya Ndacadidi?

Penu Bibliya lidanembedwa na Mulungu, palibe bukhu lomwe lingandendemerane nalo.

Thangwe Ranyi Mulungu Adalenga Dziko la Pansi?

Dziko la pansi ndakudzala na bzinthu bzizinji bzakudeka. Adalitalikisa bwino na dzuwa, ndipo limbazungulirambo pa luwiro lakuthemera. Thangwe ranyi Mulungu adacita nyongo yakulenga dziko lakudeka tenepa?

Thangwe Ranyi Jezu Adafa?

Bibliya limbafotokoza kuti infa ya Jezu idasiyana-kwene-kwene na infa ya wanthu wense. Kodi infa yaceyo ikhana cakulinga ciponi?

Kodi Umambo bwa Mulungu n’Ciyani?

Mkati mwa utumiki bwace, Jezu adapfunzisa kwene-kwene nkhani yakulewa bza Umambo bwa Mulungu kuposa nkhani ina iri-yense. Kwa magole mazinji, wanthu akhala ankupemba kuti Umambobu bubwere.