Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

MAVIDIYO

Mavidiyo Yakuthandiza Pakupfunza Bibliya

Pa mbuto ino mun’gumana mavidiyo yomwe yambapereka mtawiro wakubveka bwino pa mibvunzo ya m’Bibliya yakubverana na nkhani za mu broxura la Bzipsa Bzabwino Bzakucokera kwa Mulungu!

 

Bzipsa Bzabwino Bzakucokera kwa Mulungu!

Kodi bzipsa bzabwino bzakucokera kwa Mulungu n’ciyani? Thangwe ranyi imwepo mungakhulupire bzimwebzi? Broxurali limbatawira mibvunzo ya m’Bibliya yomwe imbabvunzidwa na wanthu kawiri-kawiri.

Kodi Mbani Mweneciro wa Bibliya?

Pakuti wanthu ndiwo adanenba Bibliya, mpsakuthema kuti iro limbacemeredwe kuti Fala la Mulungu? Kodi m’Bibliya mudanembedwa nzeru ya mbani?

Kodi Mungadziwe Tani Kuti Bibliya Ndacadidi?

Penu Bibliya lidanembedwa na Mulungu, palibe bukhu lomwe lingandendemerane nalo.

Kodi Umambo bwa Mulungu n’Ciyani?

Mkati mwa utumiki bwace, Jezu adapfunzisa kwene-kwene nkhani yakulewa bza Umambo bwa Mulungu kuposa nkhani ina iri-yense. Kwa magole mazinji, wanthu akhala ankupemba kuti Umambobu bubwere.