Cosani nkhani zakukuthandizani pakupfunza, ndipo ziphatiseni basa pabodzi na bukhu la Kodi Bibliya Limbapfunzisa Ciyani Maka-maka? Fufudzani bzomwe mumbakhulupira, dziwani bzomwe Bibliya limbapfunzisa, na momwe mungafotokozere kwa wanthu omwe ambatsutsa cikhulupiro canu.