(Mateu 25:34-40)

 1. 1. Mabira manango, yankutumikira

  pabodzi na wakudzozedwa wace.

  Bzomwe ankucitira

  wakudzozedwa,

  Jezu wapicira kuwabaira.

  (KORO)

  ‘Kuwathandizako, ine ndawona,

  Dziwani kuti mwacitira ine.

  Nyongo yomwe mumbailatizayo

  Na bzense bzomwe mwawacitira,

  Dziwani kuti mwacitira ine.’

 2. 2. ‘Ndikhanayo njala pabodzi na nyota,

  mudandithandiza mabvuto yangu.

  An’dzabvunza: “Tacita

  lini bzimwebzo?”’

  Mamboyo an’dzawatawira kuti:

  (KORO)

  ‘Kuwathandizako, ine ndawona,

  Dziwani kuti mwacitira ine.

  Nyongo yomwe mumbailatizayo

  Na bzense bzomwe mwawacitira,

  Dziwani kuti mwacitira ine.’

 3. 3. ‘Mwakucita basa lakupalizira,

  Mumbakhala wakukhulupirika.’

  Mambo an’dzauza

  mabirayo kuti:

  ‘Tambirani moyo wanthu wangumwe.’

  (KORO)

  ‘Kuwathandizako, ine ndawona,

  Dziwani kuti mwacitira ine.

  Nyongo yomwe mumbailatizayo

  Na bzense bzomwe mwawacitira,

  Dziwani kuti mwacitira ine.’