(1 Pedru 2:21)

 1. 1. Lufoyi la M’lungu

  Lidawonekera

  Pakutumiza Mwana wace Jezu,

  Omwe adabwera

  Pa dziko la pansi,

  Acitifera na mtima wense.

 2. 2. Mbuya Jezu Kristu

  Akhafunisisa

  Fala la M’lungu ningati cakudya.

  Iye n’ciratizo,

  Timutewezere

  Mwa kubzipereka kwa Yahova.

 3. 3. Tingakondwesembo

  M’lungu nsiku zense,

  Tikambatewera nzayo za Kristu.

  Iye n’ciratizo

  Cathu nsiku zense,

  Tim’tewezere kwa moyo wense.