Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Nkhani ya Djona—Imbatipfunzisa bza Kukhwimika na Kulatiza Nsisi

Mpolofeta Djona adasankhula kusaya kubvera bzomwe Yahova akhadamuuza kuti akapalizire bza ciyeruzo kwa Asiriya mu mzinda wa Ninive; tsono mu drama yomwe inkutewerayi, onani momwe iye ankuzindikirira thandauzo la cadidi la Kukhwimika na Nsisi.