Bzomwe bzingacitise banja lanu kukhala lakukondwa mpsakunesa lini kwene-kwene, ninga momwe pinango imwepo mukhakumbukirira. Vidiyoyi imbafotokoza bza bukhu lakuti Banja Lanu Lingakhale Lakukondwa.