Bukhu la Mpalizi, limbatithandiza kukhala wakukondwa na moyo wa thandauzo.