Vidiyo yakulewa bza polofesiya ya Hagai yomwe imbalatiza bza kufunika kwa kuikha patsogolo kunamata Yahova.