Kulisani Luso Lanu la Kuwerenga na Kupfunzisa​—Mavidiyo

Kukulisa maluso ya kuwerenga na kupfunzisa patsogolo pa wanthu azinji.

MPFUZIRO 1

Mafala Yabwino Yakuyambisira Nkhani

Kodi mungacitise tani abveseri wanu kufuna kutetekera bzomwe mun’funa kulewa?

PFUNZIRO 2

Kulewalewa Mwacibadwa

Kodi mungacite ciani kuti abveseri wanu afunisise kubvesera pomwe munkulewalewa nawo?

PFUNZIRO 3

Kuphatisa Basa Mibvunzo

Kodi mungaphatise tani basa mibvunzo kuti mucitise abveseri wanu kufuna kudziwa bzizinji bza nkhani yanu, kuti muwacitise kufunisisa kubvesera, na kuti mutsindike pfundo zakufunika?