‘Kudikhirira Bzinthu Bzakusaya Kuwoneka’

Sathani ambafuna kudzonga cikhulupiro cathu na kuti tileke kukhala na cidikhiro ciri-cense.

‘Kudikhirira Bzinthu Bzakusaya Kuwoneka’—Mafala Yakufungulira

Nsiku zino mabanja yambagumana na mabvuto yakundendemerana na yomwe yadanembedwa mu bukhu la m’Bibliya la Djobi. Cikhulupiro cathu cikayezedwa timbakhala wakulimbika na thandizo lakucokera kwa Yahova.

‘Kudikhirira Bzinthu Bzakusaya Kuwoneka’

Vidiyo yakudekezayi in’dzakuthandizani kupitiriza kulimbisa cikhulupiro canu pabodzi na cidikhiro comwe Mulungu wakupasani.