Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Nsanza ya Mulindiri—Yakupfunzira  |  Julho 2017

Yahova Asimbe Bzakulinga Bzanu Bzense

Yahova Asimbe Bzakulinga Bzanu Bzense

‘Kondwani mwa Yahova, ndipo iye an’dzakupasani bzomwe mtima wanu umbakhumba.’—PSALYMO 37:4.

NYIMBO: 81, 84

1. Kodi n’ciyani comwe maswaka yan’funika kucita? Ndipo n’ciyani comwe cingawathandize kuti aleke kucita thupo kwene-kwene na bzimwebzi? (Onani cithunzi-thunzi pa tsamba lino.)

KODI maswakamwe, mukafuna kuyenda ulendo, mumbayamba lini mwakonzekera ulendobo? Inde, cinthu ca nzeru ni kudziwiratu komwe mun’funa kuyenda. Moyo uli ninga ulendo, ndipo nthawe yakukumbukira komwe mun’funa kuyenda ni pomwe mukali tswaka. N’cadidi kuti mpsakunesa kucita bzimwebzi. Ndipo mtsikana munango wakucemeredwa Heather adati: “Ndikambakumbukira kuti ndin’funika kucita cakusankhula ca momwe ndin’dzauphatisira basa moyo wangu wense, ndimbabva mantha kwene-kwene.” Penu imwepo mumbabvambo tenepoyo, mbakumbukirani mafala ya Yahova yakuti: ‘Leka kugopa, thangwe ine ndine Mulungu wako. Ndin’dzakulimbisa. Cadidi, ndin’dzakuthandiza.’—Zaiya 41:10.

2. Kodi timbadziwa tani kuti Yahova ambafuna kuti mukhale na bzakulinga bzomwe bzingadzakubwereseni cikondweso?

2 Yahova an’funa kuti mumbakonzekere tsogolo lanu mwanzeru. (Mpalizi 12:1; Mateu 6:20) Iye an’funa kuti mumbakhale wakukondwa. Ndipo timbadziwa bzimwebzi thangwe ra bzinthu bzomwe timbawona m’cirengedwe, mphanvu yakubva yomwe tinayo na goso la cakudya  comwe timbadya. Yahova ambatisamalirambo mwa njira zinango. Iye ambatipasa malango ndipo ambatipfunzisa momwe tingakhalire na moyo wabwino. Tenepo, wanthu akalamba kubvera malango yace yanzeru, iye ambasunama kwene-kwene. Ndipo wale omwe ambateweza lini malango yace, iye ambawauza kuti: ‘Imwepo mudasankhula bzomwe bzimbandidekera lini. . . . Atumiki wangu an’dzamwa, tsono imwepo mun’dzanyala. Atumiki wangu an’dzakuwa mwa cikondweso thangwe ra mkhalidwe wabwino wa mtima wawo.’ (Zaiya 65:12-14) Tikambacita bzakusankhula bzabwino pa moyo wathu, timbapasa mbiri Yahova.—Mimwani 27:11.

BZAKUSANKHULA BZOMWE BZIN’DZAKUBWERESERANI CIKONDWESO

3. Kodi n’ciyani comwe Yahova an’funa kuti mucite?

3 Kodi ni bzakusankhula bziponi bzomwe Yahova an’funa kuti mucite? Yahova adalenga wanthu kuti ambakondwe na moyo, tsono kuti wanthuwo akondwe an’funika kudziwa Yahova na kumutumikira. (Psalymo 128:1; Mateu 5:3) Mwakusiyana na wanthufe, bzirombo bzimbandodziwa kudya, kumwa na kubalana. Ndipopa Yahova an’funa kuti mucite bzakusankhula bzomwe bzin’dzakucitisani kukhala na moyo wacikondweso na wathandauzo. Mulengi wanu ni ‘Mulungu wa lufoyi,’ na ‘Mulungu wakukondwa,’ omwe adalenga wanthu ‘m’cifanikiso cace.’ (2 Wakolinto 13:11; 1 Timotio 1:11; Ciyambo 1:27) Tenepo, mun’dzakhalambo wakukondwa mukatewezera Mulungu wathu walufoyi. Bibliya limbati: ‘Kupasa kumbabweresa cikondweso cikulu kuposa kutambira.’ (Mabasa 20:35) Imweyi ni nfundo ikulu kwa munthu ali-wense. Kodi imwepo mudabvambo kale tenepoyo? Yahova an’funa kuti mucite bzakusankhula bzakulatiza kuti muna lufoyi na iye pabodzi na winango.—Werengani Mateu 22:36-39. *

Imwepo mun’dzakhala wakukondwa mukambalatiza lufoyi

4, 5. Kodi n’thangwe ranyi Jezu akhakondwa?

4 Jezu adapereka ciratizo cabwino kwene-kwene kwa imwepo maswaka. Pomwe akhali mwana, mpsakupenukisa lini kuti iye akhasenzekambo. Ndipopa Bibliya limbalewambo kuti pana ‘nthawe yakuseka’ na ‘nthawe yakubzina.’ (Mpalizi 3:4) Jezu akhambapfunza bzinembo kuti alimbise uxamwali bwace na Mulungu. Pomwe iye akhana magole 12, apfunzisi mu tempwlo adadabwa naye thangwe ra ‘kubvesesa kwace bzinthu na matawiridwe yace.’—Luka 2:42, 46, 47.

5 Pomwe adakula, Jezu akhakondwa thangwe ra kucita bzomwe Mulungu adamuuza kuti acite. Mwa ciratizo, Mulungu akhafuna kuti Jezu ‘apalizire bzipsa bzabwino kwa wanthu wakusauka’ na ‘kufungula maso azimola.’ (Luka 4:18) Pa Psalymo 40:8, pambafotokoza momwe Jezu akhabvera kuti: ‘Ndimbakomedwa kucita kufuna kwanu, imwe Mulungu wangu.’ Jezu akhakondwa kwene-kwene kupfunzisa wanthu bza Baba wace. (Werengani Luka 10:21.) * Pomwe adamala kufotokozera mkazi munango bza kunamata kwacadidi, Jezu adauza anyakupfunza wace kuti: ‘Cakudya cangu ni kucita kufuna kwa ule omwe adandituma na kumaliza basa lace.’ (Juwau 4:31-34) Jezu akhakondwa kwene-kwene thangwe akhafuna Mulungu pabodzi na winango. Imwepo mukacitambo bzibodzi-bodzibzi, mun’dzakhalambo wakukondwa.

6. N’thangwe ranyi ni bwino kuuzambo winango bzakulinga bzomwe munabzo?

 6 Azinji mwa abale wathu pabodzi na mpfumakazi, adayamba kutumikira ninga apainiya pomwe akhali maswaka, ndipo bzimwebzi bzidawapasa cikondweso. Kodi tani muciwauzambo bzakulinga bzomwe munabzo? Bibliya limbati: ‘Bzakulinga bzimbakwanisika lini wanthu akasaya kucezerana mwakudeka mtima, tsono alangizi akawanda bzimbakwanisika.’ (Mimwani 15:22) Mwakusaya kupenukira abalewa, an’dzakuuzani kuti basa la upainiya lingakupfunziseni bzinthu bzizinji bzomwe bzin’dzakuthandizani pa moyo wanu wense. Pomwe akhali kudzulu, Jezu adapfunza bzinthu bzizinji kuna Baba wace. Pomwe iye akhali pansi pano, adapitiriza kupfunzako. Iye akhakondwa akambapalizira bzipsa bzabwino kwa winango, ndipo adapitiriza kukhala wakukhulupirika pa bzineso. (Werengani Zaiya 50:4; Wahebereu 5:8; 12:2) * Mbatiwoneni momwe utumiki bwa nthawe zense bungakupasireni cikondweso.

KUPFUNZISA WANTHU CADIDI CA M’BIBLIYA NI BASA LABWINO KWENE-KWENE

7. N’thangwe ranyi maswaka mazinji yambafuna basa lakupfunzisa cadidi ca m’Bibliya?

7 Jezu adatiuza kuti tiyende ‘tikapfunzise wanthu.’ (Mateu 28:19, 20) Imwepo mukasankhula kucita basa limweri pa moyo wanu, mun’dzakhala na moyo wabwino omwe un’dzatumbiza Yahova. Tsono ninga momwe bzimbakhalira na basa liri-lense, imwepo mun’funika nthawe kuti mukhale na luso pa basali. M’bale munango wakucemeredwa Timothy, omwe adayamba kutumikira ninga mphainiya pomwe akhali tswaka, adati: “Ndimbafuna kucita utumiki bwa nthawe zense thangwe imweyi ndiyo njira yomwe ndimbalatizira lufoyi langu kwa Yahova. Pakuyamba ndikhatazira kuyambisa mapfunziro ya Bibliya, koma pomwe ndidayenda ku gawo linango, ndidakhala na mapfunziro mazinji mkati mwa mwezi ubodzi okha, ndipo m’bodzi mwa anyakupfunza wangu adayamba kutsonkhana. Patsogolo pace, ndidacemeredwa ku Xikola ya Bibliya ya Abale Wakusaya Kulowola, ndipo kumweko ndidatambira utumiki bupsa komwe ndidakayambisa mapfunziro yangu ya Bibliya manayi. Ndimbafuna kupfunzisa wanthu cadidi, maka-maka ndikambawona momwe mzimu wakucena unkuwathandizira kucinja.” * (Onani mafala ya m’nyansi.)—1 Watesalonika 2:19.

8. Kodi n’ciyani comwe maswaka manango yambacita kuti yapalizire wanthu azinji?

8 Maswaka manango yambapfunza cirewedwe cinango. Mwa ciratizo, Jacob wa ku América do Norte adanemba kuti: “Pomwe ndikhana magole manomwe, azinji mwa anzangu omwe ndikhapfunza nawo ku xikola akhali wa ku Vietname. Ndikhafuna kuwauza bza Yahova, tenepo, ndidacita makonzedwe yakupfunza cirewedwe cawo. Ndidapfunza cirewedweci mwa kumbawona mafala ya mu Nsanza ya Mulindiri ya cingerezi na ya civietname. Ndidakhala na axamwali m’gwere la cirewedwe cimweci. Ndidayamba kucita upainiya pomwe ndikhana magole 18. Patsogolo pace ndidacemeredwa kuti ndikacite mapfunziro ya Xikola ya Bibliya ya Abale Wakusaya Kulowola. Bzimwebzi bzinkundithandiza pa utumiki bwangu tsapano pomwe ndinkutumikira ninga mkulu mu kagulu ka gwere la cirewedwe cacivietnameci. Wanthu azinji wa ku Vietname ambadabwa kundibva ndikulewalewa cirewedwe cawoci. Iwo ambandicemera kuti ndiyende ku mui kwawo, ndipo kawiri-kawiri ndimbakhala na mwayi wakupfunza nawo Bibliya. Winango wa iwo adabatizidwa.”—Onanimbo Mabasa 2:7, 8.

9. Kodi basa lakupfunzisa wanthu cadidi ca m’Bibliya limbatithandiza mwa njira iponi?

9 Basa lakupfunzisa wanthu cadidi ca m’Bibliya limbatithandiza kukhala munthu wakuphata basa  mwakubzipereka, wakudziwa kulewalewa bwino na wanthu na kulewalewa mwakusaya mantha. (Mimwani 21:5; 2 Timotio 2:24) Basali ndakukondwesa kwene-kwene thangwe limbatithandiza kuthumizira cidziwiso cathu pa Fala la Mulungu. Ndipo timbakhalambo tinkuphata basa pabodzi na Yahova.—1 Wakolinto 3:9.

10. Kodi mungagumane tani cikondweso na basa lakupfunzisa cadidi napo penu muli m’gawo lomwe azinji alibe mtima wakufunisisa kupfunza Bibliya?

10 Imwepo mungakondwe na basa lakupfunzisali napo penu m’gawo lanu azinji ambalatiza lini mtima wakufunisisa kupfunza Bibliya. Gwere lense limbatenga mbali pa basali. Napo m’bale ayai mpfumakazi ibodzi acigumana munthu wa mtima wakufunisisa kupfunza Bibliya, acifika mpaka kubatizidwa, tensenefe tingakondwe thangwe tidathandizira kufufudza kuti munthuyo agumanike. Mwa ciratizo, m’bale munango wakucemeredwa Brandon, omwe adatumikira kwa magole mapfemba m’gawo lomwe likhalibe wanthu azinji wakufunisisa kupfunza Bibliya adati: “Ndimbafuna kwene-kwene basa lakupalizira thangwe ndibzo bzomwe Yahova ambatiuza kuti ticite. Ndidayamba kutumikira ninga mpainiya pomwe ndidamaliza mapfunziro ya ku dziko. Ndipo ndimbakomedwa kulimbisa maswaka ya m’gwere mwathu kuti yayende patsogolo mwauzimu. Pambuyo pa kumaliza mapfunziro ya Xikola ya Bibliya ya Abale Wakusaya Kulowola, ndidatumizidwa ku gawo linango. N’cadidi kuti ine ndinati kugumana munthu omwe adafika pakubatizidwa, koma abale winango adawagumana. Napo bziri tenepo, ndimbakondwa kwene-kwene thangwe ndidasankhula kucita mbali pa basa lakupfunzisali.”—Mpalizi 11:6.

MIPATA YAKUTHUMIZIRA UTUMIKI BWANU

11. Kodi maswaka manango yambatumikira Yahova mwa njira inango iponi?

11 Pana njira zizinji zakutumikira Yahova. Mwa ciratizo, maswaka mazinji yambathandizira pa basa lakumanga-manga. Ndipo pakadafunikira Nyumba za Umambo zizinji. Pakuti nyumbazi zimbalemekezesa Yahova, tenepo kuthandizira pa basa limweri kungakubweresereni cikondweso. Mungakondwembo thangwe ra kuphata basa pabodzi na abale na mpfumakazi zanu. Ndipo mungapfunze bzinthu bzizinji ninga kuphata basa mwa njira yakukhotcerereka na kukhala wakubvera nyakunyang’anira wanu.

Omwe ankucita utumiki bwa nthawe zense ambagumana bzisimbo bzizinji (Onani ndime 11-13)

12. Kodi kucita upainiya, kumbabweresa mipata iponi?

12 M’bale munango wakucemeredwa Kevin adati: “Kuyambira pomwe ndikhali mwana, inepano ndikhafuna kutumikira Yahova mu utumiki bwa nthawe zense. Pomwe ndidapfitsa magole 19 ndidayamba upainiya. Kuti ndibzisamalire, ndikhaphata basa mu nthawe zakucepa na m’bale munango omwe akhadziwa bwino basa lakumanga-manga. Na m’baleyo, ndidapfunza kupswimphira, kuikha majanela na misuwo. Patsogolo pace ndidamala magole mawiri ndinkuthandizira pa basa lakukonza-konza Nyumba za Umambo pabodzi na nyumba za abale zakugwedwa na ngozi ya malengwa ya pansi. Pomwe ndidabva bza kufunika kwa basa la cimango ku África do Sul, inepano ndidadzaza formulariyo ndipo ndidacemeredwa. Ndipo m’midzinga yakucepa timbayenda kukamanga ku mbuto zakusiyana-siyana. Gulu lomwe ndimbaphata nalo basa limbakhala ninga banja libodzi. Timbakhala pabodzi, kupfunza Bibliya pabodzi na kuphatira basa pabodzi. Mdzinga uli-wense ndimbakomedwambo kupalizira pabodzi na abale wa komwe tinkumangako.  Bzakusankhula bzomwe ndidacita pomwe ndikhali mng’ono bzimbandibweresera cikondweso comwe ndikhacikumbukira lini.”

“Bzakusankhula bzomwe ndidacita pomwe ndikhali mng’ono bzimbandibweresera cikondweso comwe ndikhacikumbukira lini”

13. Kodi n’thangwe ranyi utumiki bwa pa Beteli bumbabweresa cikondweso?

13 Winango omwe pakuyamba akhali apainiya, tsapano ankutumikira pa Beteli. Kutumikira pa Beteli ni moyo wabwino kwene-kwene thangwe basa lense lomwe abale ambacita kumweko, ambacitira Yahova. Banja la Beteli limbathandizira kuti magwere yambatambire cakudya cauzimu pa nthawe yace. M’bale m’bodzi omwe ambatumikira pa Beteli wakucemeredwa Dustin adati: “Pomwe ndikhana magole mapfemba ndidakhala na cakulinga ca kucita utumiki bwa nthawe zense, ndipo ndidayamba upainiya pambuyo pa kumaliza mapfunziro yangu. Pambuyo pa gole libodzi na pakati, ndidacemeredwa kuti ndikatumikire pa Beteli ndipo kumweko ndidapfunza kuphatisa basa makina yakudindira mabukhu ndipo patsogolo pace ndidayamba kuphata basa lakukonza-konza maprograma ya mu komputadori. Ndimbakomedwa na kutumikira pa Beteli thangwe ndife omwe timbayamba kubva momwe basa lakupalizira linkuyendera patsogolo. Ndipo bzomwe timbacita bzimbathandiza wanthu kukhala pa uxamwali na Yahova.”

KODI IMWEPO MUN’KUKONZEKERA TANI TSOGOLO LANU?

14. Kodi mungakonzekere tani tsapano kuti mudzacite utumiki bwa nthawe zense?

14 Kodi imwepo mungakonzekere tani utumiki bwa nthawe zense? Kuti mudzatumikire bwino Yahova, imwepo mun’funika kukulisa makhalidwe yabwino yacikristau. Mbapfunzani Bibliya  nthawe zense mucimbakumbukira bzomwe mwapfunzabzo ndipo mbalatizani kuyenda kwanu patsogolo pa mitsonkhano ya gwere. Pomwe mukadapfunza ku xikola, mungakulise luso lanu lakupalizira mwa kumbauza anzanu bzipsa bzabwino. Pfunzani kulatiza thupo kuna wanthu mwa kumbawacita mibvunzo mwakusamala kuti mudziwe makumbukidwe yawo, mucimbatetekera mitawiro yawo. Ndipo mbakhalani wakubzipereka m’gwere mwa kumbacita mabasa ninga yakucenesa ayai kukonza-konza Nyumba ya Umambo. Yahova ambakomedwa kwene-kwene kuphatisa basa wanthu wakubzicepswa na wale omwe ambaphata basa mwakubzipereka. (Werengani Psalymo 110:3; Mabasa 6:1-3) * Mpostolo Paulo adatumikira ninga misiyonario pabodzi na Timotio thangwe abale ‘akhamupasa mbiri yabwino.’—Mabasa 16:1-5.

Pomwe mukadapfunza ku xikola, mungakulise luso lanu lakupalizira mwa kumbauza anzanu bzipsa bzabwino

15. Kodi n’ciyani comwe mungacite kuti mugumane basa lomwe lingakuthandizeni kucita upainiya?

15 Azinji omwe ankucita utumiki bwa nthawe zense, ambafunika kudziwa mabasa manango yomwe yangawathandize kugumana bzakusaya bzawo. (Mabasa 18:2, 3) Tenepo, pinango imwepo mungafunike kucita kurso yomwe ingamale lini nthawe izinji munkuicita yomwe ingakuthandizeni kugumana basa lomwe lingakupaseni nthawe ya kucita utumiki bwanubo. Fotokozerani nyakunyang’anira dera wanu na apainiya winango cakulinga canuco kuti akupaseni malango ya momwe mungacitire bwino utumiki bwanubo. Patsogolo pace, tewezani malango ya m’Bibliya aya: ‘Themba Yahova pa bzense bzomwe unkucita, ndipo bzakulinga bzako bzin’dzakufambira bwino.’—Mimwani 16:3; 20:18.

16. Kodi utumiki bwa nthawe zense bungadzakuthandizeni tani kutsogolo?

16 Dziwani kuti Yahova an’funa kuti imwepo ‘muphatisise,’ tsogolo lanu kuti mudzakhale wakukondwa. (Werengani 1 Timotio 6:18, 19.) * Utumiki bwa nthawe zense, bumbathandiza kuti munthu akhale mkristau wakukhwima mwauzimu ndipo ni mpata wakuphata basa na akristau winango omwe ankucitambo utumiki bumwebu. Ndipo azinji adawona kuti kucita utumiki bwa nthawe zense pomwe akali tswaka, kudawakonzekeresa kuti adzakhale na banja labwino. Kawiri-kawiri, wale omwe akhatumikira ninga apainiya anati kupita m’banja, ambadzapitiriza na upainiyabo pambuyo pa kupita m’banja.—Waroma 16:3, 4.

17, 18. Kodi pomwe munkucita bzakusankhula bzanu, mun’funika kukumbukira ciyani?

17 Pa Psalymo 20:4 pambalewa bza Yahova kuti: ‘Iye akupaseni bzakukhumba bza mtima wanu, ndipo bzakulinga bzanu bzense bzikwanisike.’ Pomwe munkukonzekera tsogolo lanu, mbakumbukiranimbo momwe mun’dzauphatisira basa moyo wanu. Mbakumbukirani bzomwe Yahova ankucita lero-lino, na bzomwe imwepo mungacite kuti mum’tumikire. Patsogolo pace khalani na bzakulinga bzomwe bzingamukondwese.

18 Mukaphatisa basa moyo wanu kuti mucite bzizinji pa kutumikira Yahova na kumulemekeza, mun’dzakhala wakukondwa kwene-kwene, ‘ndipo iye an’dzakupasani bzomwe mtima wanu umbakhumba.’—Psalymo 37:4.

^ ndi. 3 Mateu 22:36 “Mpfunzisi, Kodi pa bzakutonga bzense, cakutonga cikulu n’ciponi?” 37 Jezu adam’tawira, aciti: “Umbafune Yahova, Mulungu wako, na mtima wako wense, na moyo wako wense, na nzeru zako zense. 38 Cimweci ndico cakutonga cikululetu na cakutoma. 39 Caciwiri cakutengana na cimweci, n’cici: ‘Ufune mwanzako ninga momwe umbabzifunira iwe wekha.’

^ ndi. 5 Luka 10:21 Nthawe imweyo, Jezu adakomedwa kwene-kwene mwa mzimu wakucena acirewa kuti: “Baba ndikukutumbizani pa maso pa wense, imwe Mbuya wa kudzulu na wa pa dziko la pansi, thangwe rakuti bzinthu ibzi mwabisira adziwi na anyakupfunza kwene-kwene, koma mwabzizimbula kwa tuwana. Inde Baba, thangwe mudafuna kuti bzikhale tenepoyo.

^ ndi. 6 Zaiya 50:4 Yahova Mbuya Mkululetu, wandipasa lirime la wanthu wakupfunzisidwa, kuti ndidziwe momwe ndingatawirire wanthu wakuneta na mafala ya bwino. Iye ambandilamusa macibese yali-yense, ndipo ambandilamusa kuti makutu yangu yabve ninga wanthu wakupfudzisidwa bwino.

^ ndi. 7 Psalymo 110:3 Wanthu wanu an’dzabzipereka mwakufunisisa pa nsiku yomwe un’dzatsogolera acikunda wako ku nkhondo. Wakubzidekesa mwakucena ninga kubadwa kwa madandakweca, una gulu la aperekezi la maswaka lomwe liri ninga mame.

^ ndi. 14 1 Timotio 6:18 Uwauze kuti ambacite bzinthu bzabwino, akhale wakudala na mabasa yabwino, akhale wakupasa, wakukonzeka kugawana bzinthu na winango, 19 Acibzikoyera cikhazikiko cabwino ca tsogolo lawo ninga cuma kuti aphatisise mwa mphanvu moyo caiwo.

^ ndi. 16 Xikola imweyi idacinjidwa ndipo idapitidwa m’mbuto na Xikola ya Apalizi wa Umambo.