Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Nsanza ya Mulindiri—Yakupfunzira  |  Julho 2017

Mibvunzo Yakucokera Kwa Anyakuwerenga

Mibvunzo Yakucokera Kwa Anyakuwerenga

Kodi akristau an’funika kuphatisa basa nfuti kuti abzikhotcerere kuna anyamadulanthaka wawo?

Akristau ambateweza mitemo ya m’Bibliya pomwe ankucita cakusankhula ca momwe angabzikhotcerere. Mitemoyo imbalatiza kuti n’kuphonyeka kuna Akristau kuphatisa basa nfuti kuti abzikhotcerere kuna wanthu winango. Ndokumbukirani nfundo zakutewerazi:

Moyo wa wanthu ngwakupambulika kuna Yahova. Nyakunemba bukhu la psalymo adanemba bza Yahova kuti: ‘Imwe ndimwe nsansa ya moyo.’ (Psalymo 36:9) Tenepo, Mkristau akafuna kusankhula kukhotcerera moyo wace ayai bzinthu bzomwe anabzo, iye an’funika kucita cinthu ciri-cense kuti atcenkhe kupha munthu bzomwe bzingamucitise kukhala na mulandu wa mulopa.—Bzakutonga 22:8; Psalymo 51:14.

N’cadidi, kuti cifuzo ciri-cense comwe munthu angaphatise basa kuti abzikhotcerere cingamucitise kukhala na mulandu wa mulopa. Tenepo, munthu akakhala na nfuti, bzingapuse kuti aphe munthu, bziribe basa penu ni mwa ngozi ayai mwakucita kukonzekera. * (Onani mafala ya m’nyansi.) Kuthumizira bzimwebzi, penu kambowa ankubva kale ciya, ndipo ankuwona kuti munthu ankulimbana nayeyo ana nfutimbo, ni pomwe bzinthu bzingaipiretu ndipo pangakhale na kuphana.

Pomwe Jezu adauza ateweri wace kuti aphate mphanga usiku bomwe iye akhanati kufa, iye akhathandauza lini kuti ateweri wacewo aziphatise basa kuti abzikhotcerere nazo. (Luka 22:36, 38) M’mbuto mwace, Jezu akhafuna kuwathandiza kuti apfunze cinthu cinango. Iye akhafuna kuti iwo apfunze kuti akhafunika lini kucita bzinthu mwaciwebo, napo pa nthawe zomwe thimu la wanthu lingadawafikira na bzifuzo. (Luka 22:52) Tsono, patsogolo pace, Pedru adaphatisa basa mphanga yace ndipo adapweteka nayo munthu winango omwe akhali nyabasa wa mkulu wa ansembe. Na tenepo, Jezu adauza Pedru kuti: ‘Bweza mphanga m’cidunda mwace.’ Iye adathumizira pomwe nfundo inango yomwe in’funikambo kuphata basa kwa Akristau wa nsiku zino. Iye adati: ‘Wense omwe an’phata mphanga, an’dzafa na mphanga.’—Mateu 26:51, 52.

Ninga momwe bzidanembedwera pa Mikeya 4:3, wanthu wa Mulungu ‘an’dzasula mphanga zawo kuti zikhale mapaza yakugaulira, na madipa yawo kuti yakhale bzakutunthulira miti.’ Akristau ambadziwika ninga wanthu wa mtendere. Iwo ambateweza mitemo ya Mulungu yomwe mpostolo Paulo adailewa yakuti ‘lekani kubwezera cakuipa na cakuipa’ na kuti ‘khalani mwa mtendere na wanthu wense.’ (Waroma 12:17, 18) Paulo adateweza mitemoyu napo kuti iye adagumana na mabvuto mazinji, kuphatanidza na ‘ngozi za akambowa.’ Iye alibe na pang’onopo kuphonyera mitemo ya Mulungu kuti abzikhotcerere. (2 Wakolinto 11:26) M’mbuto mwace iye adathemba Mulungu ndipo akhadziwa kuti malango yanzeru yakugumanika m’Bibliya ‘yambaposa bzifuzo bza nkhondo.’—Mpalizi 9:18.

Moyo ni cinthu cakufunika kwene-kwene kwa Akristau kuposa bzinthu bzakuthupi. Timbadziwa kuti ‘moyo wa munthu umbacokera lini ku bzinthu bzomwe iye anabzo.’ (Luka 12:15) Na tenepo, penu tinkulewalewa mwakubzicepswa kwa kambowa koma bzinkutazika kumubweza, ifepano timbateweza malango ya Jezu yakuti: ‘Lekani kulimbana na munthu wakuipa.’ Bzimwebzi bzingathandauze kuti timusiye atenge cinthu ciri-cense comwe iye ankufuna. (Mateu 5:39, 40; Luka 6:29) * (Onani mafala  ya m’nyansi.) N’cadidi, ni bwino kuleka kucita bzinthu bzomwe bzingacitise kukhala ninga nyambzo ya wanthu waciwembo. Tikateweza malango ya m’Bibliya ticimbatcenkha ‘kubziwonesera na bzinthu bzomwe tinabzo,’ bzinganese kuti akambowa ambatifikire. (1 Juwau 2:16) Tingakhale wakukhotcerereka tikambadziwika ninga Mboni za Yahova na kuti ndife wanthu wa mtendere, kwa wanthu omwe timbakhala nawo pafupi.—Mimwani 18:10.

Akristau ambalemekeza cikumbumtima ca winango. (Waroma 14:21) Winango mwa abale na mpfumakazi angakhumudwe kwene-kwene, akadziwa kuti m’bodzi mwa abale wawo ana nfuti kuti abzikhotcerere kuna akambowa. N’cadidi kuti tingakhale na tsamba la ku boma lakubvumizidwa kukhala na nfuti, koma pakuti tina lufoyi na abale wathu, timbacita lini cinthu comwe tingadziwe kuti cingawakhumudwise.—1 Wakolinto 10:32, 33; 13:4, 5.

Akristau ambacita nyongo kuti akhale ciratizo cabwino kwa winango. (2 Wakolinto 4:2; 1 Pedru 5:2, 3) Penu Mkristau ana nfuti na cakulinga cakuti ambabzikhotcerere kuna wanthu anzawo, akulu an’dzafunika kumupasa malango yakucokera mu Bibliya. Iye akapitiriza kukhala na nfutiyo, an’dzakhala lini munthu wa ciratizo cabwino. Ndipo iye angapasidwe lini udindo buli bwense bwakupambulika mu gwere. Bzibodzi-bodzibzi bzin’funikambo kucitika kwa Mkristau omwe an’pitiriza kuphata basa lakunembedwa lomwe limbaphatisa basa nfuti. Bzingakhale bwino kwene-kwene kuti iye anyang’ane basa linango. *—Onani mafala ya m’nyansi.

Mkristau an’funika kucita yekha cakusankhula pa nkhani ya kubzikhotcerera yekha, banja lace na bzinthu bzace. An’funikambo kucita yekha cakusankhula ca mtundu wa basa lomwe iye angapite. Koma pa kucita cakusankhulaci, iye an’funika kuphatisa basa mitemo ya m’Bibliya. Mulungu wathu ngwanzeru kwene-kwene ndipo iye adatipasa mitemoyi thangwe ambatifuna kwene-kwene. Ndipopa Akristau omwe ambafuna kwene-kwene Yahova Mulungu, ambasankhula kuleka kuphatisa basa nfuti kuti ambabzikhotcerere kuna wanthu anzawo. Iwo ambadziwa kuti akambathemba Mulungu acimbateweza mitemo ya m’Bibliya pa moyo wawo, an’dzakhala na moyo wakukhotcerereka mpaka muyaya.—Psalymo 97:10; Mimwani 1:33; 2:6, 7.

Akristau pa nthawe ya citsautso cikulu ankuthemba Yahova kuti awakhotcerere

^ ndi. 3 Mkristau pinango angafune kukhala na nfuti na cakulinga kuti ambabzikhotcerere kuna bzirombo ayai kuti ambakaphere bzirombobzo kuti agumane cisayi. Penu bziri tenepo, bziri bwino kuti ambacose mabala mu nfutimo ayai nfutiyo imbakhale yakutsudzula pa nthawe zomwe ankuiphatisa lini basa. An’funika kumbaikoya pa mbuto yabwino. Ndipo akristau an’funika kumbabvera malamulo penu ankukhala m’dziko lomwe kukhala na nfuti n’kwakuletsedwa ayai penu dzikolo limbabvumiza pokha-pokha akakhala na tsamba la boma. —Waroma 13:1.

^ ndi. 6 Kuti mudziwe bzizinji bza momwe mungabzikhotcerere kwa wathu omwe abwera kudzakucitirani ciwembu, onani nkhani yakuti “Njira Zopeŵera Kugwiriridwa Chigololo” mu Galamukani! ya 8 Março, 1993.

^ ndi. 2 Kuti mudziwe bzizinji pakulewa bza kuphata basa lakunembedwa lomwe limbaphatisa basa nfuti, onani Nsanja ya Olonda ya 1 Novembro, 2005 tsamba 31 na ya 15 Julho, 1983, matsamba 25-26.