NSANZA YA MULINDIRI—YAKUPFUNZIRA Fevereiro 2017

Revistayi ina nkhani zakupfunza kuyambira pa 3-30 Abril, 2017.

Cakulinga ca Yahova Cin’dzakwanisika!

Kodi cakulinga comwe Mulungu akhanaco pakuyambirira na dziko la pansi n’ciponi? Kodi n’ciyani comwe cidaphonyeka? N’thangwe ranyi nsembe ya cakulombolera ya Jezu ni njira yomwe inkucitisa kuti cakulinga ca Mulungu cikwanisike?

Cakulombolera—‘Mphaso Yakulungamiratu’ Yakucokera kwa Baba

Makonzedwe ya Mulungu ya cakulomboleraya yambapereka lini kokha mwayi wakudzatambira bzisimbo bzizinji bzabwino koma yambaperekambo mtawiro kwa cirengedwe cace cense.

Yahova Akhatsogolera Wanthu Wace

Mu nthawe za kale Yahova adaphatisa basa wanthu kuti ambatsogolere wanthu wace. Kodi n’ciyan cimbalatiza kuti iye ndiye omwe akhatsogolera wanthuwo?

Mbani Ankutsogolera Wanthu wa Mulungu Nsiku Zino?

Jezu adapicira kuti iye angadakhala na ateweri wace mpaka cimaliziro ca mkonzedwe uno wa bzinthu. Kodi iye ankutsogolera tani wanthu wa Mulungu nsiku zino?

NKHANI YA MOYO WANGU

Tidawona Kudeka Mtima Kukulu kwa Mulungu mu Njira Zakusiyana-siyana

Douglas na Mary Guest adawona kudeka mtima kukulu kwa Mulungu pomwe akhacita upainiya ku Canadá na pomwe akhatumikira ninga amisiyonario ku Brasil na Portugal.

Mibvunzo Yakucokera Kwa Anyakuwerenga

Mpostolo Paulo adanemba kuti Mulungu ‘an’dzalekerera lini kuti muyezedwe mpaka pomwe mungakwanise lini kupirira.’ Kodi bzimwebzi bzimbathandauza kuti Mulungu ambawoneratu mabvuto yomwe tin’dzayapirira acitisankhulira yomwe tin’dzakwanisa kuyapirira?