Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Nsanza ya Mulindiri—Yakupfunzira  |  Dezembro 2016

‘Ikhani Makumbukidwe Yanu pa Bzinthu Bzauzimu’

‘Ikhani Makumbukidwe Yanu pa Bzinthu Bzauzimu’

‘Wale omwe ambakhala na moyo wakubverana na mzimu ambaikha makumbukidwe yawo pa bzinthu bzauzimu.’—WAROMA 8:5.

NYIMBO: 57, 52

1, 2. N’thangwe ranyi tingalewe kuti Waroma kapitulo 8 adanembedwera maka-maka akristau wakudzozedwa?

PINANGO mumbawerenga Waroma 8:15-17 pa nthawe ya Cikumbuso ca infa ya Jezu. Mavesiya yambafotokoza momwe Akristau wakudzozedwa ambadziwira kuti ana cidikhiro cakudzakhala na moyo kudzulu. Pa Waroma 8:1 pambalewa kuti anyakudzozedwa ‘mbakuphatana na Kristu.’ Kodi Waroma kapitulo 8 ambaphata basa kwa anyakudzozedwa wokha ayai ambaphatambo basa kwa wale omwe ana cidikhiro ca kudzakhala na moyo pa dziko la pansi?

2 Waroma kapitulo 8 adanembedwera maka-maka akristau wakudzozedwa. Iwo ‘adatambira mzimu’ ndipo ‘ankudikhirira na mtima wense kuti atengedwe kukhala wana wa Mulungu acitsudzulidwa ku mathupi [yawo].’ (Waroma 8:23) Kutsogolo, iwo an’dzakhala wana wa Mulungu kudzulu. Yahova adawalekerera pikado zawo mwakuphatisa basa cakulombolera. Iye ambawawona ninga wakulungama ndipo angakhale wana wace.—Waroma 3:23-26; 4:25; 8:30.

3. N’thangwe ranyi wense omwe ana cidikhiro ca kudzakhala na moyo wakusaya kumala pa dziko la pansi an’funikambo kupfunza Waroma kapitulo 8?

 3 Tsono kumayambiriro kwa bukhu la Waroma, Paulo adanemba bza munthu omwe akhali lini wakudzozedwa koma Yahova akhamuwona ninga wakulungama. Munthuyo ni Abalahamu. Munthu wakukhulupirikayu adakhala na moyo kale-kale pomwe Jezu akanati kupereka moyo wace ninga cakulombolera. (Werengani Waroma 4:20-22.) Nsiku zino, Yahova angawonembo kukhala wakulungama akristau wakukhulupirika omwe ana cidikhiro ca kudzakhala na moyo wakusaya kumala pa dziko la pansi. Iwo angagumanembo phindu na malango ya pa Waroma kapitulo 8.

4. Pomwe tinkuwerenga Waroma 8:21, n’ciyani comwe tin’funika kubzibvunza?

4 Pa Waroma 8:21, timbawona kuti Yahova ankutitsimikizira kuti dziko lace lipsa linkubwera na kuti wanthu an’dzakhala wakutsudzuka ku pikado na infa. Vesili limbalewa kuti iwo an’dzakondwa ‘na ufulu bwa mbiri ya wana wa Mulungu.’ Kodi n’ciyani comwe tingacite kuti tidzakhalembo mu dziko lipsalo? Bwerani ticezerane bzomwe tingacite.

‘KUYIKHA MAKUMBUKIDWE PA BZINTHU BZAKUTHUPI’

5. Kodi n’ciyani comwe Paulo akhalewa pa Waroma 8:4-13?

5 Werengani Waroma 8:4-13. Mu bukhu la Waroma kapitulo 8, Paulo adafotokoza mitundu miwiri ya wanthu wakusiyana. Iye adalewa bza wale omwe ambakhala na moyo ‘wakuteweza bzicito bza thupi’ na wale omwe ambakhala na moyo ‘wakuteweza bzicito bza mzimu.’ Wanthu winango ambakumbuka kuti Paulo akhafotokoza bza wale omwe akhali akristau na wale omwe akhali liri akristau. Tsono  pamwepa Paulo akhanembera akristau, wale omwe ‘akhacemeredwa kuti akhale wakucena.’ (Waroma 1:7) Tenepo wense omwe akhakhala na moyo ‘wakuteweza bzicito bza thupi’ na omwe akhakhala na moyo ‘wakuteweza bzicito bza mzimu’ akhali akristau. Kodi iwo akhadasiyana tani?

6, 7. (a) Kodi fala lakuti ‘thupi’ m’Bibliya lingathandauze bzinthu bzinango bziponi? (b) N’ciyani comwe Paulo akhafuna kulewa na fala lakuti ‘thupi’ pa Waroma 8:4-13?

6 M’Bibliya, fala lakuti ‘thupi,’ lingathandauze bzinthu bzizinji. Nthawe zinango lingathandauze thupi lathu cairoli. (Waroma 2:28; 1 Wakolinto 15:39, 50) Ndipo lingathandauzembo m’bverano wa m’banja. Mwa ciratizo, Bibliya limbalewa kuti Jezu akhali wa dzinza la Davide ‘ninga thupi’ ndipo Paulo adacemera ajuda kuti ‘wanthu wa mtundu wangu.’—Waroma 1:3; 9:3.

7 N’ciyani comwe Paulo akhafuna kulewa na mafala yakuti kukhala na moyo ‘wakuteweza bzicito bza thupi’ ya pa Waroma 8:4-13? Kuti tigumane mtawiro, mbatiwoneni Waroma 7:5. Paulo adati: ‘Pakuti pomwe tikhakhala na moyo wakuteweza bzicito bza thupi, bzikhumbo bza pikado bzomwe bzidawonekera thangwe ra cakutonga bzikhaphata basa m’thupi mwathu.’ Pamwepa Paulo akhafotokoza kuti wanthu omwe ambakhala na moyo ‘wakuteweza bzicito bza thupi’ mbale omwe ambatsungira na kutewera bzikhumbo bzawo bza pikado, mwa kucita bzomwe iwo an’funa.

8. N’thangwe ranyi Paulo akhafunika kucenjeza akristau wakudzozedwa bza ngozi ya kukhala na moyo ‘wakuteweza bzicito bza thupi’?

8 N’thangwe ranyi Paulo adacenjeza akristau wakudzozedwa pa nkhani yakukhala na moyo ‘wakuteweza bzicito bza thupi’? Ndipo  n’thangwe ranyi akristau wense nsiku zino an’funikambo cenjezoli? Thangwe rakuti mtumiki ali-wense wakukhulupirika wa Mulungu angayambe kumbawona bzikhumbo bzace kukhala cinthu cakufunika kwene-kwene pa moyo wace. Mwa ciratizo, Paulo adanemba kuti abale winango ku Roma akhali ‘akapolo wa mimba zawo.’ Pinango iye akhathandauza kuti kugonana, cakudya ayai bzinthu bzinango, bzikhali bzinthu bzakufunika kwene-kwene pa moyo wawo. (Waroma 16:17, 18; Wafiripo 3:18, 19; Juda 4, 8, 12) Ndipo na kupita kwa nthawe, ku gwere la ku Kolinto, kudawoneka nkhani inango yomwe m’bale munango akhacita upombo ‘na mkazi wa babace.’ (1 Wakolinto 5:1) N’bzakuwonekeratu kuti akristau wakuyambirirawa akhafunikiradi cenjezo la Paulo la ngozi ya kukhala na moyo ‘wakuteweza bzicito bza thupi.’—Waroma 8:5, 6.

9. Kodi Paulo akhalewa lini ciyani na mafala ya pa Waroma 8:6?

9 Cenjezoli lingaphatembo basa nsiku zino. Napo munthu omwe ankutumikira Yahova kwa magole mazinji angayambe kukhala na moyo ‘wakuteweza bzicito bza thupi.’ Tenepo, kodi Paulo akhalewa kuti tin’funika lini kumbakumbuka bzinthu ninga bzakudya, basa, bzakutsangalaza ayai bza malowozi? Ne. Bzimwebzi ni bzinthu bzomwe bzimbacitika mwacibadwa pa moyo. Napo Jezu akhakomedwambo na cakudya ndipo iye adadyesa winango. Iye akhafunika kukhalambo na nthawe ya kupuma. Ndipo Paulo adanembambo kuti kugonana n’cinthu cakufunika kwa wanthu wakulowolana.

Kodi maceza yathu yambalatiza ciyani? (Onani ndime 10, 11)

10. Kodi mafala yakuti ‘kuikha makumbukidwe’ yambathandauza ciyani?

10 Kodi Paulo akhathandauza ciyani na mafala yakuti ‘kuikha makumbukudwe’? Fala la cigirego lomwe Paulo adaliphatisa basa pamwepa limbalewa bza kuikha makumbukidwe yense na bzakulinga bzense pa cinthu cinango. Mdziwi munango adafotokoza kuti mafalaya yambalewa bza wanthu omwe “ambakumbuka kwene-kwene bza cinthu cinango, ambacilewa kawiri-kawiri,” ndipo ambaciikha pa mbuto yakuyamba pa moyo wawo. Iwo ambalekerera bzikhumbo bzimwebzi kuti bzitsogolere moyo wawo.

Kodi n’ciyani cinthu cakufunika kwene-kwene pa moyo wathu?

11. Kodi ni bzinthu bzinango bziponi bzomwe bzingayambe kukhala bzakufunika kwene-kwene kwa ifepano?

11 Akristau wa ku Roma akhafunika kubzifufudza wokha kuti awone kuti akhaikha makumbukidwe yawo pa ciyani. Nsiku zino, tin’funikambo kukumbukira cinthu comwe timbaciikha pa mbuto yakuyamba pa moyo wathu. Kodi n’ciyani comwe timbafuna kucilewalewa kawiri-kawiri? Kodi n’ciyani comwe timbafuna kucita? Azinji angazindikire kuti ambamala nthawe zizinji acimbakumbukira bza kumwa mtundu wakusiyana-siyana wa mowa, kudekesa nyumba yawo, kugula bzakubvala bzipsa, kugumana kobiri zizinji ayai kukumbukira mbuto yomwe angakapitire feria. Kukumbukira bzinthu bzimwebzi n’kwakuipa lini. N’kwacibadwa kukumbukira bzimwebzi. Mwa ciratizo, napo Jezu adasandusa madzi kukhala vinyu pa malowozi, ndipo Paulo adauza Timotio kuti amwe ‘vinyu pang’ono’ thangwe ra bvuto lace la m’mimba. (1 Timotio 5:23; Juwau 2:3-11) Tsono iwo akhambakhala lini acimbandokumbukira bza vinyu pa moyo wawo. Apa tani ifepanombo? Kodi n’ciyani cinthu cakufunika kwene-kwene pa moyo wathu?

12, 13. N’thangwe ranyi tin’funika kusamala na bzinthu bzomwe timbaiikha pa mbuto yakuyamba?

 12 Paulo adacenjeza kuti: ‘Kuikha makumbukidwe pa bzinthu bzakuthupi kumbathandauza infa.’ (Waroma 8:6) Kodi iye akhathandauza ciyani na bzimwebzi? Tikakhala na moyo ‘wakuteweza bzicito bza thupi,’ tingaluze uxamwali bwathu na Yahova tsapano lino ndipo kutsogolo ticidzaluza moyo wakusaya kumala. Koma bzimwebzi bzingacitike lini munthuyo akacinja. Kodi munkukumbukira bza munthu omwe akhacita upombo ku Kolinto omwe akhafunika kucosedwa? Iye adacinja acileka kutewera bzikhumbo bzace bzakuipa ndipo adayamba pomwe kutumikira Yahova mu njira yakucena.—2 Wakolinto 2:6-8.

13 Munthuyo akhali ciratizo cakuipa ca kukhala na moyo ‘wakutewera bzicito bza thupi’ koma iye adakwanisa kucinja. Nsiku zino penu mkristau ankuyamba kutewera bzikhumbo bzace bza pikado m’mbuto mwa kuteweza mitemo ya Yahova, iye angakwanisembo kucinja. Kukumbukira cenjezo la Paulo kungatithandize kucinja pa bzomwe tin’funika kucinja.

‘KUIKHA MAKUMBUKIDWE PA BZINTHU BZAUZIMU’

14, 15. (a) Kodi tin’funika kuikha makumbukidwe yathu pa ciyani? (b) Kodi ‘kuikha makumbukidwe pa bzinthu bzauzimu’ kumbathandauza lini ciyani?

14 Pomwe Paulo adafotokoza bza ngozi ‘ya kuikha makumbukidwe pa bzinthu bza thupi,’ iye adalewa kuti: ‘Kuikha makumbukidwe pa bzinthu bzauzimu kumbathandauza moyo na mtendere.’ Kodi ni bwino lini kumbakumbukira bza cenjezo limweri?

15 Tsono ‘kuikha makumbukidwe pa bzinthu bzauzimu’ kumbathandauza lini kuti munthuyo an’funika lini kukumbuka pomwe bzinthu bzakuthupi. Ndipo bzinkuthandauzambo lini kuti munthuyo an’funika kumbakumbuka na kumbalewalewa bza Yahova na Bibliya basi. Mwa ciratizo, atumiki wa Mulungu wa m’magole dzana yakuyambirira akhalibe moyo wakusiyana na wa wanthu winango. Iwo akhakomedwambo na bzakudya na bzakumwa, akhalowolana, akhabereka ndipo akhacitambo mabasa yawo yakuthupi.—Marko 6:3; 1 Watesalonika 2:9.

Cinthu comwe Paulo akhaikha pa mbuto yakuyamba cikhali kutumikira Mulungu

16. Kodi n’ciyani comwe Paulo akhaikha pa mbuto yakuyamba?

16 Tsono Paulo pabodzi na akristau winango alibe kulekerera kuti mabasa yawo na bzinthu bzinango bzikhale bzinthu bzakufunika kwene-kwene pa moyo wawo. Mwa ciratizo, timbadziwa kuti Paulo akhakonza matendi kuti akwanise kubzisamalira pa moyo. Tsono iye akhawona lini basalo ninga cinthu cakufunika kwene-kwene pa moyo wace. Koma cinthu comwe akhaikha pakuyamba cikhali kutumikira Mulungu. Nthawe zizinji Paulo akhapalizira na kupfunzisa. (Werengani Mabasa 18:2-4; 20:20, 21, 34, 35.) Abale na mpfumakazi wa ku Roma akhafunika kutewezera Paulo, ndipo ifepano tin’funika kumutewezerambo.—Waroma 15:15, 16.

17. Kodi tin’dzagumana phindu liponi ‘tikaikha makumbukidwe yathu pa bzinthu bzauzimu’?

17 Kodi moyo wathu un’dzakhala tani tikaikha pa mbuyo yakuyamba kutumikira Yahova? Pa Waroma 8:6 pambalewa kuti: ‘Kuikha makumbukidwe pa bzinthu bzauzimu kumbathandauza moyo na mtendere.’ Kucita bzimwebzi  kumbaphatanidza kusiya makumbukidwe yathu kuti yambatsogoleredwe na mzimu wa Yahova na kupfunza kumbakumbuka ninga momwe iye ambakumbukirira. Yahova ambapicira kuti tin’dzakhala na cikondweso na moyo wabwino tsapano ndipo na moyo wakusaya kumala kutsogolo.

Timbatenda Yahova, thangwe tingakhale na mtendere wacadidi wa mu mtima

18. Kodi tingakhale tani na mtendere ‘tikaikha makumbukidwe pa bzinthu bzauzimu’?

18 Kodi Paulo akhathandauza ciyani pomwe adalewa kuti ‘kuikha makumbukidwe pa bzinthu bzauzimu’ kungatibweresere mtendere? Munthu ali-wense ambafuna mtendere, maka-maka mtendere wa mu mtima, koma mbang’ono-ng’ono omwe ambaugumana. Timbatenda Yahova, thangwe tingakhale na mtendere wacadidi wa mu mtima. Ndipo tingakhalembo na mtendere na wanthu wa m’banja mwathu pabodzi na abale wa m’gwere. Pakuti ndife wakupewera nthawe zinango pangawoneke mabvuto pakati pa abale pabodzi na mpfumakazi zathu. Bzimwebzi bzikacitika, timbateweza malango ya Jezu yakuti: ‘Yanjanani na abale wanu.’ (Mateu 5:24) Kumbukirani kuti m’bale wanuyo ankutumikirambo Yahova ‘Mulungu omwe ambapasa mtendere.’—Waroma 15:33; 16:20.

19. Kodi ni mtundu uponi wa mtendere omwe tin’dzakhala nawo?

19 ‘Tikaikha makumbukidwe pa bzinthu bzauzimu,’ tin’dzakhalambo pa mtendere na Mulungu. Mpolofeta Zaiya adanemba kuti: ‘Wanthu omwe ana mtima wakusaya kutekenyeka mun’dzawapasa mtendere wakusaya kumala, thangwe iwo ambathemba imwepo [Yahova].’—Zaiya 26:3; werengani Waroma 5:1.

20. N’thangwe ranyi tin’funika kutenda malango ya pa Waroma kapitulo 8?

20 Penu tina cidikhiro cakudzakhala na moyo kudzulu ayai pa dziko la pansi, tensenefe tingagumane phindu na mafala ya nzeru ya pa Waroma kapitulo 8. Tinkutenda kwene-kwene thangwe Bibliya limbatilimbisa kuikha pa mbuto yakuyamba kutumikira Yahova kuposa bzikhumbo bzathu. Timbadziwa kuti ‘tikaikha makumbukidwe pa bzinthu bzauzimu,’ tingagumane bzisimbo. Paulo adanemba kuti: ‘Mphaso yomwe imbaperekedwa na Mulungu ndiyo moyo wamuyaya mwa Kristu Jezu, Mbuya wathu.’—Waroma 6:23.