Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

‘Fala la Mulungu . . . Ndamphanvu’

‘Fala la Mulungu . . . Ndamphanvu’

‘Fala la Mulungu ndamoyo ndipo ndamphanvu.’—WAHEBEREU 4:12.

NYIMBO: 96, 94

1. Kodi n’ciyani comwe cimbakucitisani kukhulupira kuti Fala la Mulungu ndamphanvu? (Onani cithunzi-thunzi pa tsamba lino.)

ATUMIKI wa Yahova ambakhulupira kuti Bibliya lomwe ni fala la Mulungu ‘ndamoyo ndipo ndamphanvu.’ (Wahebereu 4:12) Ndipo tensenefe timbawona mphanvu ya Bibliya pa moyo wathu. Pomwe wanthu winango akhanati kukhala Mboni akhaba, akhaphatisa basa mankhwala yakudzungulumwisa msolo ayai kufumali ndipo winango akhambacita bzinthu bza unzazi. Ndipo winango akhali wanthu wakudziwika ayai wakudala, koma akhawona kuti pakhasala cinthu cinango pa moyo wawo. (Mpalizi 2:3-11) Koma bzakukondwesa mpsakuti azinji mwa wanthu omwe akhadataika ndipo akhalibe cidikhiro ciri-cense tsapano ana moyo wabwino ndipo ana cidikhiro. Mu Nsanza ya Mulindiri, ifepano timbawerenga ndipo timbakomedwa na mbiri za wanthu ninga amwewa mu nkhani za msolo wakuti “Baibulo Limasintha Munthu.” Ndipo napo pambuyo pakukhala Akristau, wanthu azinji ambafunika kupitiriza kucita nyongo mwa kuphatisa basa Bibliya kuti alimbise uxamwali bwawo na Yahova.

2. Kodi Fala la Mulungu lidathandiza tani wanthu winango m’magole dzana yakutoma?

2 Ifepano timbadabwa lini tikambawona kuti wanthu azinji ankucinja  moyo wawo thangwe ra kupfunza Bibliya. Ndipo bzimwebzi, ndibzo bzomwe abale na mpfumakazi omwe akhana cidikhiro cakudzayenda kudzulu adacitambo m’magole dzana yakutoma. (Werengani 1 Wakolinto 6:9-11.) Pakufotokoza bza wanthu omwe angadadzapita lini mu Umambo bwa Mulungu, Paulo adati: ‘Winango wa imwepo mukhacita bzimwebzi.’ Koma Fala la Mulungu na mzimu wace wakucena bzidathandiza wanthuwo kucinja moyo wawo. Tsono napo pambuyo pakukhala Akristau, winango adadzacita pikado zikulu ndipo adadzonga uxamwali bwawo na Yahova. Mwa ciratizo, Bibliya limbafotokoza bza m’bale munango wakudzozedwa omwe adacosedwa m’gwere. Na kupita kwa nthawe, m’baleyu adadzacinja, acibwerera pomwe m’gwere lacikristau. (1 Wakolinto 5:1-5; 2 Wakolinto 2:5-8) Mpsakulimbisa kwene-kwene kudziwa kuti na mphanvu ya Fala la Mulungu, abale na mpfumakazi zathu ambakwanisa kucinja moyo wawo.

3. Kodi tin’cezerana ciyani mu nkhani ino?

3 Fala la Mulungu lina mphanvu kwene-kwene. Pakuti Yahova adatipasa Fala laceri, ifepano tin’funika kumbaliphatisa bwino basa. (2 Timotio 2:15) Mu nkhani ino, tin’cezerana bzomwe tingacite kuti timbaphatisire basa mphanvu ya Bibliya (1) pa moyo wathu, (2) mu utumiki bwathu na (3) pakupfunzisa pa pulatifomu. Bzimwebzi bzin’tithandiza kulatiza lufoyi na kutenda Baba wathu wakudzulu, omwe ambatipfunzisa kuti bzinthu bzitifambire bwino.—Zaiya 48:17.

PA MOYO WATHU

4. (a) Kodi n’ciyani comwe tingacite kuti Fala la Mulungu likwanise kuticinja? (b) Kodi ni nthawe iponi yomwe mumbagumana mpata wakuwerenga Bibliya?

4 Kuti Fala la Mulungu likwanise kuticinja, ifepano tin’funika kumbaliwerenga mwakukhazikika. Tin’funika kucita nyongo ya kumbaliwerenga nsiku zense. (Djosuwe 1:8) N’cadidi kuti azinji wa ife tina bzakucita bzizinji pa moyo wathu, koma tin’funika lini kulekerera kuti cinthu ciri-cense cimbatitazise kuwerenga Bibliya. (Werengani Wayefezo 5:15, 16.) Pinango tingagumane mpata wakucita bzimwebzi ku macibese, masikati ayai maulo. Tin’dzakhala ninga nyakunemba Psalymo, omwe adati: ‘Ndimbafunadi lamulo lanu! Nsiku yense ndimbalikumbukira.’—Psalymo 119:97.

Tin’funika lini kulekerera kuti cinthu ciri-cense, kuphatanidza maudindo yathu, yambatitazise kuwerenga Bibliya nsiku zense

5, 6. (a) Kodi n’thangwe ranyi tin’funika kumbakumbukira bzomwe tawerenga? (b) Kodi tingakumbukire tani bzomwe tawerenga? (c) Kodi kuwerenga Bibliya na kumbakumbukira bzomwe mwawerenga kumbakuthandizani tani?

5 Tsono, kundowerenga Bibliya n’kukwanira lini. Koma tin’funikambo kumbapambula nthawe ya kukumbukira mwakamderekho bzomwe tawerengabzo. (Psalymo 1:1-3) Tikacita bzimwebzi tin’dzakwanisa kuphatisa basa nzeru zakugumanika m’Bibliya pa moyo wathu. Napo penu tiniwerenga Bibliya lakucita kudindidwa ayai mu mtcini wa nzeru, tin’funika kumbabvuma kuti Fala la Mulungu liticinje.

6 Kodi tingakumbukire tani bzomwe tawerengabzo? Pomwe tinkuwerenga Bibliya tin’funika kumbaima  pang’ono ticibzibvunza kuti: ‘Kodi bzimwebzi bzinkundipfunzisa ciyani pakulewa bza Yahova? Kodi bzomwe ndawerengabzi ndinkubziphatisira kale basa pa moyo wangu? Mwa njira iponi? Kodi n’ciyani comwe ndin’funika kucinja? Tikambakumbukira bza Fala la Mulungu na kucitira mpembo bzomwe tawerengabzo, ifepano tin’dzafuna kubziphatisira basa. Tikacita bzimwebzi tin’dzakwanisa kuwona mphanvu ya Fala la Mulungu pa moyo wathu.—2 Wakolinto 10:4, 5.

MU UTUMIKI

7. Kodi tingaphatise tani basa Fala la Mulungu mu utumiki?

7 Mpsakufunika kwene-kwene kumbaphatisira basa kawiri-kawiri Fala la Mulungu pomwe tinkupalizira na kupfunzisa. M’bale munango adalewa kuti: “Mucikhala kuti munkupalizira nyumba na nyumba pabodzi na Yahova, kodi mungadamupasa lini mpata wakuti iye alewelewembo na wanthu omwe munkuwapalizirawo? Mpsibodzi-bodzi na mu utumiki, tikambawerengera munthu Bibliya, timbakhala tinkupasa mpata Yahova kuti alewelewembo na munthuyo. Ndipo mavesi yakusankhulidwa bwino, yambakhala na mphanvu kwene-kwene kuposa mafala yali-yense yomwe tingayalewe. (1 Watesalonika 2:13) Mukakhala muli mu utumiki bwakumunda, kodi imwepo mumbawerenga Bibliya kawiri-kawiri?

Tikambawerengera munthu Bibliya, timbakhala tinkupasa mpata Yahova kuti alewelewembo na munthuyo

8. N’thangwe ranyi tin’funika kumbacita bzizinji kuposa kundowerenga Bibliya pomwe tinkupalizira?

8 Kundowerengera vesi la m’Bibliya wanthu omwe tinkuwapalizira mpsakukwanira lini, thangwe wanthu azinji ambabvesesa lini thandauzo lace. Bzimwebzi bzikhacitika na wanthu azinji m’magole dzana yakutoma ndipo ndibzo bzomwe bzinkucitikambo nsiku zino. (Waroma 10:2) Tin’funika lini kumbakumbuka kuti mweneciro nyumba ankubvesesa mavesi yomwe tinkuwerenga. Koma tin’funika kumbabwezerera mafala yomwe yana nfundo zikulu-zikulu m’mavesiyo na kumuthandiza kubvesesa thandauzo lace. Tikacita bzimwebzi, Fala la Mulungu lingatokonye makumbukidwe na mtima wa munthuyo.—Werengani Luka 24:32.

9. Kodi tingathandize tani wanthu kuti ambalemekeze Bibliya na mafala yomwe timbalewa tinati kuwerenga vesi? Fotokozani ciratizo.

9 Mafala yomwe tingalewe tinati kuwerenga vesi, yangacitisembo kuti mweneciro nyumba alemekeze Bibliya. Mwa ciratizo, ifepano tingalewe kuti: “Bwerani tiwone bzomwe Mulengi wathu ambatiuza pa nkhani imweyi.” Ayai, tikakhala tinkuceza na munthu omwe ni Mkristau lini, tingalewe kuti: “Bwerani tiwone kuti Bzinembo Bzakupambulika bzimbalewa ciyani pa nkhaniyi.” Ndipo penu munthuyo ambafuna lini bza cipembedzo, ifepano tingamubvunze kuti: “Kodi mudabvambo kale mafala yomwe yadalewedwa kale-kaleya?” Tikambakumbukira kuti munthu ali-wense ana cikhalidwe cace ndipo ana bzikhulupiro bzace, tin’dzacita bzense bzomwe tingakwanise kuti maceza yathu yabverane na mkhalidwe wa munthuyo.—1 Wakolinto 9:22, 23.

10. (a) Kodi n’ciyani comwe cidacitikira m’bale munango? (b) Fotokozani bzomwe bzidakucitikirani mu utumiki bwakumunda, bzomwe bzidakucitisani kuwona kuti Fala la Mulungu lina mphanvu.

10 Wanthu azinji ambawona kuti kuphatisa basa Fala la Mulungu kumbatokonya kwene-kwene wanthu omwe iwo ambawapalizira. Mwa ciratizo, m’bale munango adakazungira mwamuna  munango wacikulire omwe kwa magole mazinji akhambawerenga marevista yathu. Pa nsikuyi, m’baleyu adayamba na kuwerenga Bibliya anati kupereka Nsanza ya Mulindiri kwa mwamunayo. Iye adawerenga cinembo ca 2 Wakolinto 1:3, 4, comwe cimbati: ‘Baba wa nsisi zikulu na Mulungu wa mtsangalazo wense . . . ambatitsangalaza pa matsautso yathu yense.’ Vesiri lidatokonya kwene-kwene mwamunayu, mwakuti iye adakumbira m’baleyu kuti aliwerenge pomwe. Mwamunayu adalewa kuti iye na mkazace akhafunadi kutsangalazidwa ndipo thangwe ra vesiri, iye adafunisisa kudziwa bzizinji pakulewa bza Bibliya. Kulewa cadidi, Fala la Mulungu lina mphanvu kwene-kwene mu utumiki!—Mabasa 19:20.

PAKUPFUNZISA PA PULATIFOMU

11. Kodi abale omwe ambapfunzisa pa pulatifomu ana udindo buponi?

11 Ifepano timbafuna kwene-kwene kugumanika pa mitsonkhano yathu ya gwere, ya dera na ya cigawo. Thangwe likulu lomwe timbafunira kugumanika pa mitsonkhanoyi ni kunamata Yahova. Ndipo timbagumanambo phindu na bzomwe timbapfunza pa mitsonkhano imweyi. Tenepo, abale omwe ambapfunzisa pa pulatifomu, ana mwayi na udindo bukulu kwene-kwene. (Tiyago 3:1) Ndipopa iwo an’funika kutsimikizira kuti mapfunziso yawo yambacokera m’Fala la Mulungu. Tsono penu imwepo muna mwayi umweyu, kodi mungathandize tani abveseri wanu kuwona mphanvu ya Fala la Mulungu?

12. Kodi mfotokozi wa nkhani angatsimikize tani kuti nkhani yace inkucokera m’Bibliya?

12 Pa nkhani iri-yense yomwe ingafotokozedwe, Bibliya lin’funika kukhala cinthu cakufunika kwene-kwene. (Juwau 7:16) Tenepo, mbasamalani kwene-kwene kuti muleke kumbacitisa wanthu kumbandokomedwa na kafotokozedwe  kanu ka nkhani, bziratizo ayai mathere yomwe mumbayafotokoza pa nkhani yanu m’mbuto mwa kubvekesa nfundo za m’Bibliya. Ndipo mbakumbukiranimbo kuti kuwerenga mavesi ya m’Bibliya n’kwakusiyana na kupfunzisa mwakuphatisa basa Bibliya. Kuwerenga mavesi mazinji, kungacitise kuti wanthu aleke kuyakumbukira. Ndipopa, mun’funika kumbasankhula bwino mavesi yomwe mun’funa kuyaphatisa basa. Ndipo khalani na nthawe ya kuyawerenga na kuwona momwe mungayafotokozere bwino, muciwona bziratizo bzomwe bzingabverane na mavesiyo. (Nehemiya 8:8) Penu nkhaniyo njakukonzedwa kale pa tsamba la nkhani, mbawerengani mucibvesesa mavesi yomwe yali mu nkhaniyo. Ndipo mbawonani momwe nkhaniyo inkubveranira na mavesiyo. Patsogolo pace, sankhulani mavesi manango kuti mukabvekese nfundo zikulu-zikulu za m’nkhaniyo. (Mungagumane malango mazinji m’mapfunziro 21 mpaka 23 ya m’bukhu la Pindulani ndi Sukulu ya Utumiki wa Mulungu.) Ndipo kuposa bzense, kumbirani Yahova kuti akuthandizeni kuti mukafotokoze bwino makumbukidwe yace kucokera m’Bibliya.—Werengani Ezara 7:10; Mimwani 3:13, 14.

13. (a) Kodi mpfumakazi inango idatokonyedwa tani na vesi lomwe idabva pa mtsonkhano wa gwere? (b) Fotokozani momwe imwepo mudathandizidwira na vesi linango lomwe mudabva thangwe ra momwe lidafotokozedwera pa mtsonkhano.

13 Mpfumakazi inango ya ku Austrália, idagumana na mabvuto mazinji pomwe ikhali mwana. Ndipo patsogolo pace, idafika pa kudziwa  Yahova icibatizidwa koma ikhakhulupira lini na mtima wense kuti Yahova ambamufuna. Tsono nsiku inango, pomwe ikhali pa mtsonkhano, mpfumakaziyi idabva vesi linango lomwe lidaitokonya kwene-kwene. Iyo idakhala na nthawe ya kukumbukira bzomwe vesiro linkulewa ndipo idafufudzambo mavesi manango yakubverana na vesiro. Patsogolo pace, idatsimikiza kuti Yahova ambamufuna. * (Onani mafala ya m’nyansi.) Kodi imwepo mudabvambo kale vesi linango pa mitsonkhano ya gwere, ya dera ayai ya cigawo yomwe yadakutokonyani mtima ninga mpfumakaziyi?—Nehemiya 8:12.

14. Kodi tingalatize tani kuti timbafuna kwene-kwene Fala la Yahova?

14 Mwakusaya kupenukira timbatenda kwene-kwene Yahova thangwe ra Fala lace, Bibliya. Iye adapicira kuti iro lin’dzakhala mpaka kale-kale ndipo ankutewezadi piciroli. (1 Pedru 1:24, 25) Tenepo, tin’funika kumbaliwerenga nsiku zense ticimbaphatisira basa bzomwe timbawerengabzo. Tin’funikambo kumbathandiza winango na bzomwe timbawerengabzo. Tikacita bzimwebzi tin’dzalatiza kuti timbatenda kwene-kwene mphaso yakufunikayi, ndipo kuposa bzense tin’dzalatizambo kuti timbatenda Yahova Mulungu, Mweneciro wa Bibliya.

^ ndi. 13 Onani kwadru yakuti “ Ndidayamba Kubvesesa.”