NSANZA YA MULINDIRI—YAKUPFUNZIRA Maio 2019

Revista ino ina nkhani zakupfunza kuyambira pa mdzinga wa 1 Julho mpaka 4 Agosto, 2019.

Kodi Gwere Lacikristau Limbalatiza Tani Lufoyi na Cirungamo?

Kodi cakutonga ca Kristu n’ciyani, ndipo cimbalimbisa tani cirungamo?

Momwe Tingalatizire Lufoyi na Cirungamo Tikacitiridwa Bzinthu Bzakuipa

Kodi abereki angakhotcerere tani wana wawo kuna wanthu omwe ambapswitha wana, ndipo akulu angakhotcererembo tani gwere?

Momwe Tingatsangalazire Omwe Adapswithidwa

Kodi Fala la Mulungu, akulu wa gwere pabodzi na mpfumakazi zakukhwima mwauzimu angatsangalaze tani anyakupswithidwa?

Lekani Kupumpsidwa na ‘Nzeru za Dzikoli’

Thangwe ranyi Yahova ndiye yekha omwe angatitsogolere? Kodi Bibliya limbatithandiza tani kuti timbabziwone mwakuthemera??

Kulisani Luso Lanu Lakupfunza!

Kodi ni bzinthu bziponi bzomwe tin’funika kubziikha pa mbuto yakuyamba, ndipo tingagumane tani phindu na pfunziro la patekha?