Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Bzomwe Mungacite Kuti Pfunziro Lanu la Bibliya Likhale la Phindu na Lakudekeza

Bzomwe Mungacite Kuti Pfunziro Lanu la Bibliya Likhale la Phindu na Lakudekeza

DJOSUWE akhana udindo bukulu kwene-kwene bwakutsogolera mtundu wa Jirayeri mpaka kukapita m’Dziko Lakupiciridwa. Tsono kuti akwanise udindo bwacebo, Yahova adamulimbisa mwa kumuuza kuti: ‘Khwimika ucikhala wakulimba.’ Ndipo Yahova adauzambo Djosuwe kuti ambawerenge na kubvera Cakutonga cace kuti akwanise kumbacita bzinthu mwanzeru nakuti bzinthu bzimufambire bwino.—Djosuwe 1:7, 8.

Tinkukhala mu ‘nthawe zakunesa,’ bzomwe bzinkucitisa kuti moyo wathu ukhalembo wakunesa kwene-kwene. (2 Timotio 3:1) Tsono kuti bzinthu bzitifambire bwino ninga Djosuwe, tin’funika kumbateweza malango yomwe Yahova adamupasa. Ndipo ninga Djosuwe, tin’funikambo kumbawerenga Bibliya nsiku zense, ticimbaphatisa basa bzomwe timbawerengadzo kuti timbacite bzakusankhula mwanzeru.

Tsono winango wa ifepano pinango ambadziwa lini momwe angacitire pfunzirolo, ayai pinango ambafuna lini kupfunza. Napo bziri tenepo, kupfunza Bibliya n’kwakufunika kwene-kwene. Tenepo kuti mugumane phindu mucikomedwa na pfunziro lanu la Bibliya, onani kwadru yakuti: “ Yezerani Kuphatisa Basa Malango Aya.”

Nyakunemba bukhu la Psalymo adaimba kuti: ‘Nditsogolereni mu njira ya bzakutonga bzanu, pakuti ndadekedwa nayo.’ (Psalymo 119:35) Ninga nyakunemba Psalymoyu, imwepo mungadekedwembo na pfunziro lanu la Bibliya, ndipo mun’dzagumana bzinthu bzizinji bzomwe bzin’dzakuthandizani kupitiriza kupfunza Bibliyalo.

N’cadidi kuti imwepo munkutsogolera lini gulu la wanthu ninga Djosuwe, koma mumbagumana na mabvuto yakusiyana-siyana pa moyo wanu. Tsono ninga Djosuwe, pitirizani kupfunza na kubvera Fala la Mulungu. Ndipo mukacita bzimwebzi, mun’dzakwanisa kucita bzakusankhula mwanzeru ndipo bzinthu bzin’dzakufambirani bwino.