NSANZA YA MULINDIRI—YAKUPFUNZIRA Julho 2018

Revistayi ina nkhani zomwe zin’dzapfunzidwa kuyambira mdzinga wa 3 mpaka 30 Setembro, 2018.

Dziwidwani na Mulungu Mucisimbidwa Naye

Kodi tingapfunze ciyani na momwe Mulungu ambasimbira atumiki wace wakukhulupirika?

Kodi Munkupitiriza Kunyang’ana kwa Yahova?

Tingapfunze bzizinji na kuphonya kwa Mozeji.

‘Mbani Ali Kumbali ya Yahova?’

Bziratizo bza Kaini, Salomau, Mozeji na Aroni bzimbalatiza kuti n’thangwe ranyi tin’funika kukhala ku mbali ya Yahova.

Ndife wa Yahova

Kodi tingatende tani Yahova thangwe ra mwayi omwe tinawo wakukhala naye pauxamwali?

Timbabvere Nsisi ‘Wanthu wa Mkhalidwe Uli-Wense’

Timbatewezere nsisi za Yahova mwa kumbawona bzakusaya bza winango pabodzi na mabvuto yawo ticiwathandiza.

Bzomwe Mungacite Kuti Pfunziro Lanu la Bibliya Likhale la Phindu na Lakudekeza

Mukambacita pfunziro la Bibliya, imwepo mun’dzagumana cuma cauzimu cizinji.

Mibvunzo Yakucokera kwa Anyakuwerenga

Penu mwamuna na mkazi wakusaya kulowolana agona m’nyumba ibodzi awiri-wiri, kodi iwo angaimbidwe mulandu wakuti acita pikado?