NSANZA YA MULINDIRI—YAKUPFUNZIRA Julho 2016

Nsanza ya mulindiri ino ina nkhani zakupfunza zakuyambira pa 29 Agosto mpaka 25 Setembro, 2016.

Lingani Umambo, Sikuti Bzinthu

Jezu adafotokoza thangwe ranyi tin’funika kusamala na cikhumbo cathu ca kufunisisa bzinthu bzakuthupi.

N’Thangwe Ranyi Tin’funika ‘Kupitiriza Kukhala Tceru’?

Bzinthu bzitatu bzomwe bzingatitazise kukhala wakupenya, tikasaya kusamala.

Kutenda Mphaso ya Kudeka Mtima Kukulu Kwa Mulungu

Kodi ni kudeka mtima kukulu kuponi komwe Mulungu adakulatiza kuna wanthu?

Kupalizira Bzipsa Bzabwino bza Kudeka Mtima Kukulu

Kodi ‘bzipsa bzabwino bza Umambo’ bzimbalatiza tani kudeka mtima kukulu kwa Mulungu?

‘Lekani Kugopa. Ine Ndin’dzakuthandizani’

Yahova ambalatiza kukhala xamwali wakukhulupirika pa nthawe zomwe tina thupo na za mabvuto.

Mibvunzo Yakucokera kwa Anyakuwerenga

Kodi mpsimbo ziwiri zomwe zidadzaphatanidziwa kukhala ibodzi zina thandauzo liponi, ninga momwe bukhu la Zakiyeri kapitulo 37 limbalewera?