Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Pitirizani Kukula Mwauzimu!

Pitirizani Kukula Mwauzimu!

‘Pitirizani kufamba mu mzimu.’—WAGALATA 5:16.

NYIMBO: 22, 75

1, 2. Kodi n’ciyani comwe m’bale munango adacita kuti akule mwauzimu?

ROBERT adabatizidwa pomwe akhali mng’ono, koma cadidi ca m’Bibliya cikhali lini cinthu cakufunika kwene-kwene pa moyo wace. Iye adati: “Ndikhawoneka ninga munthu wakulimba mwauzimu, thangwe ndikhambalova lini ku mitsonkhano ndipo nthawe zinango ndikhatumikira ninga mpainiya wakuthandiza. Napo kuti ndikhacita lini bzinthu bzakuipa, inepano ndikhawona kuti cinthu cinango cikhasalira ndipo ndikhacita lini bzinthu bzauzimu na mtima wense.”

2 Robert akhabvesesa lini kuti comwe cikhasaliraco cikhali ciyani maka-maka, kufikira pomwe iye adalowola. Atalowola, iye pabodzi na mkazace akhambasenzeka mwa kumbabvunzana mibvunzo ya m’Bibliya. Mkazaceyo akhalidziwa bwino Bibliya ndipo akhambatawira mibvunzoyo mwakusaya kuneseka. Tsono Robert akhambaneseka kugumana mitawiro, ndipo bzimwebzi bzikhambamusunamisa. Iye adati: “Bzikhakhala ninga kuti Bibliya ndimbalidziwa lini, ndipo nthawe zinango ndikhambabzibvunza kuti: ‘Kodi ndin’tsogololera tani mkazi wangu mwauzimu pomwe inepano ndine lini wauzimu?’” Tenepo, Robert adawona kuti akhafunika kupfunza Bibliya. Iye adati: “Ndidayamba kupfunza Bibliya na nyongo nsiku zense ndipo na kupita kwa nthawe, ndidadzayamba kubvesesa nfundo zizinji. Kuposa bzense, uxamwali bwangu na Yahova budadzalimba.”

3. (a) Kodi n’ciyani comwe tingapfunze na bzomwe bzidacitikira m’bale Robert? (b) Kodi tin’cezerana mibvunzo iponi mu nkhani ino?

3 Tingapfunze bzizinji na bzomwe bzidacitikira m’bale Robert. Ninga  m’baleyu, pinango ifepano tina cidziwiso ca m’Bibliya ayai timbagumanika pa mitsonkhano yense ya gwere na kuyenda mu utumiki bwakumunda mwakukhazikika. Tsono kundocita bzinthu bzimwebzi, kumbaticitisa lini kukhala wanthu wauzimu. Ayai, pinango tinkucita kale nyongo yakukhala wauzimu, koma tikabzipenda timbawona kuti zikalipo mbali zinango zomwe tin’funika kuzikonzesa. (Wafiripo 3:16) Ndipopa, mu nkhani ino tin’cezerana bza mibvunzo mitatu iyi: (1) Kodi n’ciyani comwe cingatithandize kudziwa penu ndife wanthu wauzimu ayai ne? (2) Kodi tingakhale tani wakukhwima mwauzimu? (3) Kodi kukhala wakukhwima mwauzimu kungatithandize tani pa moyo wathu wa nsiku na nsiku?

KODI TINGADZIWE TANI PENU NDIFE WAUZIMU AYAI NE?

4. Kodi ni malango yaponi yomwe Bibliya limbatipasa pa cinembo ca Wayefezo 4:23, 24?

4 Pomwe tidayamba kupfunza Bibliya, mwakusaya kupenukira ifepano tidacinja bzinthu bzizinji pa moyo wathu, ndipo timbapitiriza kucita bzimwebzi napo pambuyo pakubatizidwa. Bibliya limbatiuza kuti: ‘Mupitirize kukhala wapsa mu mphanvu ya kutsogolera makumbukidwe yanu.’ (Wayefezo 4:23, 24) Ifepano ndife wakuperewera, ndipopa tin’funika kupitiriza kumbacinja bzinthu pa moyo wathu. Ndipo bziribe basa penu tinkutumikira Yahova kwa magole mazinji ayai ne, ifepano tin’funika kupitiriza kulimbisa uxamwali bwathu na iye.—Wafiripo 3:12, 13.

5. Kodi ni mibvunzo iponi yomwe ingatithandize kuwona penu ndife wauzimu ayai ne?

5 Tensenefe tin’funika kumbabzipenda kuti tiwone penu ndife wauzimu ayai ne, bziribe basa penu ndife maswaka ayai wacikulire. Tingabzibvunze kuti: ‘Kodi inepano ndinkukhwima mwauzimu? Kodi ndinkukhala na makumbukidwe ninga ya Kristu? Kodi khalidwe langu na bzomwe ndimbacita ku mitsonkhano ya gwere, bzimbalatiza kuti ndine munthu wauzimu? Kodi bzakulewa bzangu bzimbalatiza kuti ni bzinthu bziponi bzakufunika kwene-kwene pa moyo wangu? Kodi pfunziro langu la pandekha, kabvalidwe ayai kubzidekesa kwangu na bzomwe ndimbacita ndikapasidwa malango, bzimbalatiza kuti ndine munthu wauzimu? Kodi ndimbacita tani ndikayezedwa kucita bzinthu bzakuipa? Kodi ndine Mkristau wakukhwima mwauzimu?’ (Wayefezo 4:13) Mibvunzoyi ingatithandize kuwona penu ndife wakhwima mwauzimu ayai ne.

6. Kodi n’ciyani cinango comwe cingatithandize kudziwa penu ndife wauzimu ayai ne?

6 Nthawe zinango, bzingakhale bwino kumbakumbira anzathu kuti atithandize kuwona penu ndife wauzimu ayai ne. Mpostolo Paulo, adalewa kuti munthu wakuthupi ambadziwa lini kuti bzicito bzace bzimbakondwesa lini Mulungu. Koma munthu wauzimu, ambadziwa momwe Mulungu ambawonera bzinthu, ndipo iye ambadziwa kuti Yahova ambaipidwa na bzicito bzakuthupi. (1 Wakolinto 2:14-16; 3:1-3) Akulu wa gwere omwe ana makumbukidwe ya Kristu, ambazindikira mwakamfulumize abale akayamba kucita bzinthu bzakuthupi, ndipo ambacita nyongo yakuwathandiza. Mwa ciratizo, akulu akatipasa malango, kodi timbabvuma malangoyo ticicinja? Tikabvuma, timbalatiza kuti tin’funa kukhala wakukhwima mwauzimu.—Mpalizi 7:5, 9.

KHALANI WAKUKHWIMA MWAUZIMU

7. Kodi tinkudziwa tani kuti kukhala munthu wauzimu kumbafuna kucita bzizinji kuposa kundokhala na cidziwiso ca m’Bibliya?

7 Kuti tikhale wanthu wauzimu, tin’funika kucita bzizinji kuposa kundokhala na cidziwiso ca m’Bibliya. Mambo Salomau akhadziwa bzinthu  bzizinji pakulewa bza Yahova, ndipo yanango mwa mafala yace yanzeru yadanembedwa m’Bibliya. Koma na kupita kwa nthawe, Salomau adadzatepa mwauzimu ndipo alibe kupitiriza kukhala wakukhulupirika. (1 Wamambo 4:29, 30; 11:4-6) Tsono pakuti kundokhala na cidziwiso ca m’Bibliya n’kwakukwanira lini, kodi n’ciyani comwe tin’funika kucita? Tin’funika kupitiriza kulimbisa cikhulupiro cathu. (Wakoloso 2:6, 7) Kodi tingacite tani bzimwebzi?

8, 9. (a) Kodi n’ciyani comwe cingatithandize kulimbisa cikhulupiro cathu? (b) Kodi tin’funika kukhala na cakulinga ciponi tikambapfunza na kukumbukira bzomwe tapfunzabzo? (Onani cithunzi-thunzi pa tsamba 22.)

8 M’magole dzana yakutoma, mpostolo Paulo adalimbisa Akristau kuti akhale ‘wakukhwima mwauzimu.’ (Wahebereu 6:1) Kodi tingaphatise tani basa malangoya nsiku zino? Njira ibodzi yakufunika kwene-kwene ni kupfunza bukhu lakuti Pitirizani Kufunidwa na Mulungu. Iro lingatithandize kuwona momwe tingaphatisire basa nfundo za m’Bibliya pa moyo wathu. Penu imwepo mudapfunza kale bukhuli, mungapfunze mabukhu manango yomwe yangakuthandizeni kukhala wakulimba m’cikhulupiro. (Wakoloso 1:23) Tin’funikambo kumbakumbukira nfundo zomwe tapfunzazo, ticimbakumbira Yahova kuti atithandize kuziphatisira basa pa moyo wathu.

9 Tikapambula nthawe yakupfunza na yakukumbukira bzomwe tapfunzabzo, cakulinga cathu cimbakhale ca kufuna kukondwesa Yahova na kumubvera. (Psalymo 40:8; 119:97) Ndipo tin’funikambo kumbatcenkha cinthu ciri-cense comwe cingatitazise kukula mwakuzimu.—Tito 2:11, 12.

10. Kodi n’ciyani comwe maswaka yangacite kuti yakhale yakulimba mwauzimu?

10 Penu imwepo ndimwe tswaka, kodi ni bzakulinga bziponi bzauzimu bzomwe munabzo? M’bale munango omwe ankutumikira pa Beteli, kawiri-kawiri ambabvunza maswaka yomwe yan’kabatizidwa pa mtsonkhano kuti ni bzakulinga bziponi bzauzimu bzomwe yanabzo. Ndipo iye ambawona kuti maswaka mazinji yadasankhula kale bzomwe yan’funa kudzacita kutsogolo. Mwa ciratizo, maswaka manango yambalewa kuti yan’funa kudzacita utumiki bwa nthawe zense ayai kudzayenda kukatumikira ku mbuto zomwe zinkufunikira apalizi azinji. Koma maswaka manango yambaneseka kutawira mbvunzo wa m’baleyu. Kodi bzimwebzi bzinkuthandauza kuti maswaka yamweya yalibe bzakulinga bzauzimu? Penu imwepo ndimwe tswaka, bzibvunzeni kuti: ‘Kodi inepano ndimbayenda ku mitsonkhano na mu utumiki bwakumunda thangwe rakuti ndimbafuna ayai thangwe ndimbacita kukakamizidwa na abereki wangu? Kodi uxamwali bwangu na Yahova n’bwakulimba?’ Tensenefe tin’funika kukhala na bzakulinga  bzauzimu, bziribe basa penu ndife maswakaya ayai ne, ndipo bzakulinga bzimwebzi bzin’dzatithandiza kukhala wakulimba mwauzimu.—Mpalizi 12:1, 13.

11. (a) Kodi tin’funika kucita ciyani kuti tikhale wanthu wauzimu? (b) Kodi n’ciratizo ciponi ca m’Bibliya comwe tingacitewezere?

11 Tikawona kuti pana mbali zinango za moyo wathu zomwe tin’funika kucinja, timbazicinje mwakamfulumize thangwe ndibzo bzomwe bzin’dzaticisa kuti tikhale na moyo ayai ne. (Waroma 8:6-8) Yahova ambadziwa kuti ndife wakuperewera, ndipopa ambatipasa mzimu wace wakucena kuti utithandize. Tsono napo bziri tenepo, ifepano tin’funika kumbacitambo mbali yathu. Pakufotokoza bza cinembo ca Luka 13:24, m’bale John Barr, omwe adatumikira m’Bungwe Lakutonga adati: “Wanthu azinji ambatazira [kukula mwauzimu] thangwe iwo ambacita lini nyongo yakukhala wamphanvu.” Tsono mwakusiyana na wanthu amwewa, ifepano tin’funika kukhala ninga Djakobi, omwe adalimbana na wanjo mpaka kutambira cisimbo. (Ciyambo 32:26-28) N’cadidi kuti kupfunza Bibliya kumbadekeza, koma tin’funika kusamala kuti tireke kumbawona Bibliya ninga bukhu la bzidapi. M’mbuto mwace, tin’funika kucita nyongo yakugumana nfundo zakufunika zomwe zingatithandize pa moyo wathu.

12, 13. (a) Kodi n’ciyani comwe cingatithandize kuphatisira basa mafala ya pa Waroma 15:5? (b) Kodi ciratizo ca Pedru na malango yomwe iye adatipasa yangatithandize tani? (c) Kodi n’ciyani comwe tingacite kuti tikule mwauzimu? (Onani kwadru yakuti “ Bzomwe Mungacite Kuti Mukule Mwauzimu.”)

12 Tikambacita nyongo yakukula mwauzimu, mzimu wakucena ungatithandize kucinja makumbukidwe yathu, ndipo pang’ono na pang’ono tingayambe kumbakumbuka ninga momwe Kristu akhakumbukira. (Waroma 15:5) Mzimu wakucena  ungatithandizembo kusiya bzikhumbo bzathu bzakuipa, ticikulisa makhalidwe yomwe yambakondwesa Mulungu. (Wagalata 5:16, 22, 23) Tsono tikawona kuti timbafunisisa bzinthu bzakuthupi ayai bzakutsangalaza, ifepano tin’funika lini kusunama. M’mbuto mwace, tin’funika kupitiriza kumbakumbira thandizo kwa Yahova, kuti mzimu wace wakucena utithandize kuikha makumbukidwe yathu pa bzinthu bzabwino. (Luka 11:13) Ciratizo pa nkhaniyi ni mpostolo Pedru. Nthawe zinango, iye akhakumbuka lini ninga Kristu. (Mateu 16:22, 23; Luka 22:34, 54-62; Wagalata 2:11-14) Tsono iye alibe kubwerera m’mbuyo, ndipo Yahova adamuthandiza. Pang’ono na pang’ono, iye adayamba kukumbuka ninga Kristu. Bzimwebzi bzingacitikembo na ifepano.

13 Na kupita kwa nthawe, mpostolo Pedru adadzafotokoza bza makhalidwe manango yomwe yangatithandize. (Werengani 2 Pedru 1:5-8.) * Ifepano tin’funika kucita nyongo yakukulisa makhalidwe yomwe iye adayalewa ninga kubziretsa, kupirira, kufuna abale na makhalidwe manango yabwino. Ndipo nsiku zense timbabzibvunze kuti: ‘Kodi ni khalidwe liponi lomwe ndin’funa kulilatiza lero, lomwe lin’ndithandiza kukhala wakulimba mwauzimu?’

PHATISANI BASA MITEMO YA M’BIBLIYA NSIKU ZENSE

 14. Kodi kukhala wanthu wauzimu kungatithandize tani?

14 Kukhala na makumbukidwe ninga ya Kristu, kun’dzatokonya momwe timbacitira bzinthu kubasa ayai ku xikola, momwe timbalewalewera na momwe timbacitira bzakusankhula bzathu bza nsiku na nsiku. Ndipo bzakusankhula bzathu bzin’dzalatiza kuti tinkucita nyongo yakutewezera Kristu. Tikakhala wanthu wauzimu, ifepano tin’dzabvuma lini kuti cinthu ciri-cense cidzonge uxamwali bwathu na Yahova. Ndipo tikayezedwa kucita cinthu cakuipa, uzimu bwathu bun’dzatithandiza kuleka kugwa m’mayezoyo. Tinati kucita cakusankhula, tin’dzayamba tabzibvunza kuti: ‘Kodi ni nfundo ziponi za m’Bibliya zomwe zingandithandize pa nkhaniyi? Kodi n’ciyani comwe Kristu angadacita pa nkhaniyi? Kodi n’ciyani comwe cingakondwese Yahova?’ Ifepano tin’funika kumbakhala na makumbukidwe yamweya nthawe zense. Ndipopa, tin’cezerana bzakucitika bzixanu ndipo pa cakucitika ciri-cense, tiniwona nfundo za m’Bibliya zomwe zingatithandize kucita cakusankhula canzeru.

15, 16. Kodi ni nfundo iponi yomwe ingatithandize kucita cakusankhula canzeru (a) pakusankhula mwanzathu wakumanga naye banja? (b) pakusankhula axamwali wathu?

15 Pakusankhula mwanzathu wakumanga naye banja. Nfundo ya m’Bibliya yomwe ingatithandize pa nkhani imweyi, imbagumanika pa 2 Wakolinto 6:14, 15. (Werengani.) * Pa mavesiya, Paulo adalatiza kuti munthu wa makumbukidwe yauzimu ambawona bzinthu mwakusiya kwene-kwene na munthu wa makumbukidwe yakuthupi. Kodi nfundo imweyi ingakuthandizeni tani pakusankhula mwanzanu wakumanga naye banja?

16 Pakusankhula axamwali wathu. Nfundo ya m’Bibliya yomwe ingatithandize pa nkhani imweyi, imbagumanika pa 1 Wakolinto 15:33. (Werengani.) * Munthu wauzimu, ambacita lini uxamwali na wanthu omwe angatepese cikhulupiro cace. Kumbukirani momwe mungaphatisire basa nfundo imweyi pa bzakucitika bzakusiyana-siyana. Mwa ciratizo, kodi munkumbuka kuti nfundo imweyi ingakuthandizeni tani pakucita cakusankhula pa nkhani ya kuphatisa basa interneti? Kodi ingakuthandizenimbo  tani pomwe mun’funa kucita cakusankhula pa nkhani yakucita masenzeka ya pa interneti na munthu omwe mumbamudziwa lini?

Kodi bzakusankhula bzangu bzin’dzandithandiza kukhala munthu wauzimu? (Onani ndime 17)

17-19. Kodi kukhala munthu wauzimu kungatithandize tani (a) kutcenkha bzinthu bzomwe bzingatithandize lini? (b) kukhala na bzakulinga bzauzimu? (c) tikasaya kubvesesana na anzathu?

17 Pakucita mabasa yomwe yangadzonge uzimu bwathu. Pa Wahebereu 6:1 (Werengani.) * timbagumana malango yabwino kwene-kwene yomwe yangatithandize pa nkhaniyi. Kodi ni ‘mabasa yakufa’ yaponi yomwe tin’funika kumbayatcenkha? Ni bzinthu bzomwe bzingatithandize lini kukhala wakukhwima mwauzimu. Ndipo malangoya, yangatithandize kutawira mibvunzo ninga iyi: ‘Kodi ni phindu liponi lomwe ndingaligumane na bzinthu bzimwebzi? Kodi ndin’funika kucitambo mbali pa nkhani ya malondayi? N’thangwe ranyi ndin’funika lini kucita mbali ya gulu la wanthu omwe ambafuna kucinja bzinthu bza m’dzikoli?’

Kodi bzakusankhula bzangu bzin’dzandithandiza kukhala na bzakulinga bzauzimu? (Onani ndime 18)

18 Tikakhala na bzakulinga bzauzimu. Mu nkhani yace ya pa Phiri, Jezu adatipasa malango yabwino kwene-kwene pa nkhani yakukhala na bzakulinga bzauzimu. (Mateu 6:33) Iye adalatiza kuti munthu wauzimu, ambaikha Umambo bwa Mulungu pa mbuto yakuyamba pa moyo wace. Ndipo malango yaceya, yangatithandize kutawira mibvunzo iyi: ‘Kodi ndin’funika kudzayenda kukacita mapfunziro yapadzulu ndikadzamaliza xikola? Kodi ndin’dzabvuma mwayi wa basa ukadzagumanika?’

Kodi bzakusankhula bzangu bzin’dzandithandiza kukhala mwa mtendere na anzangu? (Onani ndime 19)

19 Tikasaya kubvesesana na anzathu. Malango yomwe mpostolo Paulo adapereka kwa Akristau wa ku Roma yangatithandize maka-maka tikasaya kubvesesana na anzathu. (Waroma 12:18) Ifepano timbafuna kutewezera Kristu, ndipopa tin’dzacita nyongo yakukhala ‘mwa mtendere na wanthu wense.’ Kodi timbacita tani tikasaya kubvesesana na anzathu? Kodi bzimbatinesa kuphatisa basa malango yomwe munthu watipasa? Kodi timbadziwika ninga munthu omwe ambafuna kukhazikisa mtendere na winango?—Tiyago 3:18.

20. Kodi n’thangwe ranyi imwepo mwatsimikiza kupitiriza kuyenda patsogolo mwauzimu?

20 Bzakucitika bzixanu bzomwe tamala kucezeranabzi, bzalatiziratu padeca momwe mitemo ya m’Bibliya ingatithandizire kucita bzakusankhula bzakulatiza kuti timbatsogoleredwa na mzimu wakucena wa Mulungu. Ndipo tikakhala wanthu wauzimu, ifepano tin’dzakhala na moyo wabwino na wakukondwa. Robert, omwe wafotokozedwa pakuyamba ule adati: “Pomwe ndidalimbisa uxamwali bwangu na Yahova, inepano ndidadzakhala mwamuna wabwino kwa mkazangu na pai wabwino kwa wana wangu, ndipo bzimwebzi bzimbandikondwesa kwene-kwene.” Tikacita bzense bzomwe tingakwanise kuti tipitirize kuyenda patsogolo mwauzimu, tin’dzagumanambo bzisimbo bzizinji. Tin’dzakhala na moyo wakukondwa kuyambira tsapano mpaka kale-kale, ndipo kutsogolo tin’dzakhala na ‘moyo caiwo.’—1 Timotio 6:19.

^ ndi. 13 2 Pedru 1:5 Na thangwe limweri, citani nyongo yense kuti pa cikhulupiro canu muthumizire makhalidwe yabwino, pa makhalidwe yanu yabwino cidziwiso, 6 pa cidziwiso canu kubziretsa, pa kubziretsa kwanu kupirira, pa kupirira kwanu kubzipereka kwa Mulungu, 7 pa kubzipereka kwa Mulungu kufuna abale; pa kufuna kwanu abale lufoyi. 8 Pakuti, bzinthu bzimwebzi bzikakhala mwa imwepo bzicitayikira, bzin’dzakukhotcererani kuti muleke kudjedjera ayai kuleka kubala bzisapo mwakubverana na cidziwiso cakulondoza ca Mbuya wathu Jezu Kristu.

^ ndi. 15 2 Wakolinto 6:14 Lekani kumangidwa pa djoki libodzi na omwe an’khulupira lini. Kodi pana kubverana kuponi pakati pa cirungamo na kusaya kubvera cakutonga? Nguponi mbverano pakati pa ceza na mdima? 15 Kuposa bzimwebzi, pana mbverano uponi pakati pa Kristu na Beliyali? Ayai, n’ciani comwe angagawane ule omwe an’khulupira na omwe an’khulupira lini?

^ ndi. 16 1 Wakolinto 15:33 Lekani kupumpsika. Kubverana na wanthu wakuipa kumbadzonga makhalidwe yabwino.

^ ndi. 17 Wahebereu 6:1 Na thangwe limweri, pakuti tasiya cipfunziso cakuyambirira cakulewa bza Kristu, tsapano mbaticiteni nyongo yakukhala wakukhwima mwauzimu. Tileke kubwerera pomwe ku bzipfunziso bzakuyambirira, bzomwe ni kukungula pa mabasa yakufa na cikhulupiro mwa Mulungu.