NSANZA YA MULINDIRI—YAKUPFUNZIRA Agosto 2019

Revistai ina nkhani zakupfunza kuyambira pa mdzinga wa 30 Setembro mpaka 27 Outubro, 2019.

‘Tikubwerera Lini M’mbuyo’!

Kodi cidikhiro cathu cingatithandize tani kuleka kubwerera m’mbuyo?

Pitirizani Kukulisa Lufoyi Lanu

Tsamba lomwe mpostolo Paulo adanembera Akristau wa ku Firipo lingatithandize kukulisa lufoyi lathu, napo tikagumana na mabvuto pa moyo wathu.

‘Wale Omwe Ankubvera’ An’dzapulumusidwa

Kodi tingathandize tani adzinza wathu kuti adziwe Yahova?

Momwe Tingakhalire Wakukondwa Utumiki Bwathu Bukacinja

Abale azinji ambaneseka kuzolowera bzinthu bzikacinja pa moyo wawo. Kodi n’ciyani comwe cingawathandize kuti akwanise kulimbana na kucinjako?

Cikhulupiro—Khalidwe lomwe limbatithandiza kukhala wakulimba

Cikhulupiro cina mphanvu kwene-kwene. Na cikhulupiro, tingakwanise kulimbana na mabvuto yakusiyana-siyana.

Juwau Batista—Ciratizo Comwe Cingatithandize Kupitiriza Kukhala Wakukondwa

Kodi tingapitirize tani kukhala wakukondwa mu utumiki bwa Mulungu napo bzinthu bzikacinja pa moyo wathu?