NSANZA YA MULINDIRI—YAKUPFUNZIRA Abril 2019

Revistai ina nkhani zomwe zin’dzapfunzidwa pa mdzinga wa 3-30 Junho, 2019.

Kodi Mukukwanirisa Mbali Zense za Utumiki Bwanu?

Kodi tingacite tani kuti basa lathu lakupalizira lakhale laphindu na lathandauzo?

Tewezerani Jezu Kuti Mupitirize Kukhala na Mtendere wa mu Mtima

Bzinthu bzitatu bzomwe Jezu adacita bzingatithandize kupitiriza kukhala na mtendere wa mu mtima, napo tikambalimbana na mayezo yakusiyana-siyana.

Tcenkhani Miyambo Yomwe Imbabverana Lini na Bibliya pa Nkhani ya Infa

Kodi tingacite tani kuti tileke kupumpsidwa na miyambo yomwe imbabverana lini na Bibliya pa nkhani ya infa?

Bvumani Thandizo la Yahova kuti Mukwanise Kulimbana na Mizimu Yakuipa

Kodi tingacite tani kuti titcenkhe kupumpsidwa na Sathani pabodzi na madimonyo yace?

NKHANI YA MOYO WANGU

Tidagumana ‘Mwala Wakuumira’ Kwene-kwene

Werengani nkhani ya moyo wa Winston na Pamela Payne wa ku dziko la Austrália.

Kodi Mukhadziwa?

Kodi wanthu akhacita tani ulendo bwa pa nyanza mu nthawe zakale?