NSANZA YA MULINDIRI—YAKUPFUNZIRA Março 2016 | Thangwe Ranyi Jezu Adabonera Acifa?

Revistayi ina nkhani zakupfunza kuyambira pa mdzinga wa 2 Maio mpaka pa 29 Maio, 2016.

NKHANI YA PA TSAMBA LAKUYAMBIRIRA

Kodi Bzimwebzi Bzidacitikadi?

N’ciyani cimbatsimikizira kuti Evanjedyo zakulewa bza Jezu zidacitikadi?

NKHANI YA PA TSAMBA LAKUYAMBIRIRA

Thangwe Ranyi Jezu Adabonera Acifa?

Kodi kufa kwaceko kuna phindu liponi kuna imwepo?

Kubvera Cenjezo Kungapulumuse Moyo Wanu!

Mapolofesiya ya m’Bibliya yambapereka bzizindikiro bzakubveka bwino pa tsoka lomwe lirikubwera. Kodi imwepo mun’dzabvera cenjezo?

Maswaka—Kodi Mwakonzeka kuti mukabatizidwe?

Mibvunzo mitatu yomwe in’dzakuthandizani kuwona penu ndimwedi wakukonzeka kubatizidwa.

Maswaka—Kodi Mungakonzekere Tani Batismo?

Tani penu munkubzibva kuti mukanati kukonzekera? Ayai tani penu mun’funa kubatizidwa koma abereki wanu ankuwona kuti mun’funika kubakadikhirira?

Kodi Mungathandizire Tani pa Kulimbisa Ciphatano Cathu ca Cikristau?

Matsonphenya yakunembedwa mu kapitulo 9 ya Cibvumbulutso yambabvekesa kufunika kwa ciphatano cathu.

Yahova Ankutsogolera Wanthu Wace mu Njira ya ku Moyo

Kodi tingalatize tani kuti tinkulinga malango ya Yahova?

ANCIENT WISDOM FOR MODERN LIVING

Kukhululukira na Mtima Wense

Tikakhululukira anzathu tin’funika kuyebwa bzense bzomwe iwo adatiphonyera

Kodi Bibliya Limbalewa Ciyani?

Kodi mun’funika kukhala naye thupo?