Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Nsanza ya Mulindiri—Yakupfunzira  |  Maio 2017

Kukhala na Moyo Wakusaya Kufuna Bzizinji Kumbabweresa Cikondweso

Kukhala na Moyo Wakusaya Kufuna Bzizinji Kumbabweresa Cikondweso

DANIEL NA MIRIAM adalowolana m’mwezi wa Setembro wa gole la 2000, ndipo akhakhala na moyo wakukondwa ku mzinda wa Barcelona, m’dziko la Espanha. Daniel adafotokoza kuti: “Basa lathu likhaticitisa kumbadya mʼmarestaurante yakuumira, kuyenda m’madziko ya kunja na kubvala bzakubvala bzapadzulu. Tikhambayendambo mu utumiki bwakumunda mwakukhazikika.” Koma padadzacitika cinthu cinango.

Pa mtsonkhano wacigawo wa 2006, Daniel adabva nkhani yomwe ikhana mbvunzo wakuti: “Kodi munkucita bzense bzomwe mungakwanise kuti muthandize wale omwe ‘ankudzedzerekera kukaphedwa’ kuti agumane njira yakuyenda ku moyo wakusaya kumala?” (Mimwani 24:11) Nkhaniyi idafotokoza kuti tina udindo bwakupalizira bzipsa bza m’Bibliya thangwe moyo wa wanthu uli pa ngozi. (Mabasa 20:26, 27) Daniel adati: “Bzikhakhala ninga kuti Yahova akhauza ine mafalaya.” Nkhaniyo idafotokozambo kuti tingakhale wakukondwa tikambacita bzizinji pa kutumikira Yahova. Daniel adawona kuti bzimwebzi bzikhali bzacadidi thangwe mkazi wace Miriam omwe akhatumikira kale ninga mpainiya akhali wakukondwa kwene-kwene.

Nkhaniyo idatokonya kwene-kwene Daniel ndipo idamucitisa kucinja bzinthu pa moyo wace. Iye adayamba kuphata basa kwa nthawe zakucepa na kutumikira ninga mpainiya. Na kupita kwa nthawe adakumbukira bza cikondweso comwe angadakhala naco pabodzi na mkazi wace Miriam, angadayenda kukatumikira komwe kukhafunika apalizi azinji.

MABVUTO NA CIKONDWESO

Mu mwezi wa Maio 2007, Daniel na Miriam adasiya basa lawo aciyenda ku Panama, dziko lomwe akhalidziwa kale. Gawo lawo likhaphatanidza nsuwa za ku arquipélago ya Bocas del Toro yomwe iri ku Nyanza ya Caribe. Azinji omwe ambakhala kumweko ambalewalewa cirewedwe caciguaymi. Daniel na Miriam adawona kuti, na kobiri zomwe akhanazo, angadakwanisa kukhala ku Panama kwa minyezi misere.

Iwo akhaphatisa basa mwadiya na njinga pa kuyenda kukapalizira. Ndipo ambakumbukira nsiku zakuyambirira pomwe adacita ulendo bwa 30 kilometro pa njinga m’misewu ya mapiri mu nyengo yakupsa. Daniel akhadasala pang’ono kukomoka thangwe ra kuneta. Tenepo, mabanja ya ciguaymi yomwe adadziwana nayo yakhatambira bwino alendo. Iwo adakomedwa kwene-kwene pomwe Daniel na Miriam adapfunza mafala manango ya m’cirewedwe cawo. Mwakusaya kucedwa iwo adakhala na mapfunziro ya Bibliya yakukwana 23.

N’ciyani comwe cidacitika pomwe kobiri zomwe iwo akhadakoya zidamala? Daniel adati: “Na misozi m’maso tidakumbuka bza kubwerera ku Espanha. Tidakhumudwa kwene-kwene pomwe tikhakumbukira bza kusiya mapfunziro yathu ya Bibliya.” Koma patapita mwezi ubodzi, iwo adatambira bzipsa bzakutsangalaza. Miriam adalewa kuti: “Tidacemeredwa kuti tikatumikire ninga apainiya wakupambulika. Bzimwebzi bzidabweresa cikondweso mu utumiki bwathu!”

ADAGUMANA CIKONDWESO CIKULU

Thangwe ra kucinja m’gululi, Daniel na Miriam adaima kutumikira ninga apainiya wakupambulika mu 2015. Kodi tsapano iwo angadacita ciyani? Iwo adakhulupira piciro lakugumanika pa Psalymo 37:5 lomwe limbati: ‘Bvuma kuti Yahova akutsogolere m’njira yako, umukhulupire, ndipo iye an’dzakuthandiza.’ Iwo adagumana basa lomwe limbawapasa mpata wakutumikira ninga apainiya wakukhazikika m’gwere la Veraguas, ku Panama.

Daniel adalewa kuti: “Pomwe tikhanati kucoka ku Espanha, tikhawona ninga kuti tingadakwanisa lini kukhala na moyo wakusaya kufuna bzizinji. Koma tsapano timbakwanisa ndipo timbasaya lini cinthu ciri-cense cakufunikira pa moyo wathu.” Kodi n’ciyani comwe cimbawakondwesa kwene-kwene? Iwo adalewa kuti: “Comwe cimbatikondwesa kwene-kwene kuposa bzense, n’kuthandiza wathu kuti apfunze bza Yahova!”