NSANZA YA MULINDIRI—YAKUPFUNZIRA Junho 2016

Revista ino ina nkhani zakupfunza pa 1-28 Agosto, 2016.

Yahova ‘Ambakusamalirani’

Kodi mungatsimikize tani kuti Mulungu ambakukumbukirani? Kumbukirani umboni.

Kutenda Yahova Ninga Nyakutiumba Wathu

Ninga Nyakuumba Mkulu, kodi Mulungu ambasankhula tani wale omwe iye ambawaumba? Thangwe ranyi iye ambawaumba? Kodi iye ambacita tani bzimwebzi?

Kodi Munkubvuma Kuumbidwa na Nyakuumba Mkulu?

Kodi mun’funika kucita ciyani kuti mukhale wakufewa m’manja mwa Yahova?

Mibvunzo Yakucokera kwa Anyakuwerenga

Kodi mwamuna omwe akhana kacombo ka tinta ya bzakunembera bza munembi pabodzi na amuna atanthatu omwe akhana bzifuzo bzakuphwanyira wakufotokozedwa m’matsomphenya ya Zakiyeri akhayimira ciyani?

‘Yahova Mulungu Wathu, Ni Yahova m’Bodzi Yekha Basi’

Kodi Mulungu ni ‘m’bodzi’ mu njira iponi ndipo tingamunamate tani mu njira imweyi?

Lekani Kubvuma Kuti Bzakuphonya bza Winango Bzikukhumudwiseni

Mu nthawe zakale, atumiki wakukhulupirika wa Mulungu adalewa ayai adacita bzinthu bzomwe bzidakhumudwisa winango. Kodi tingapfunze ciyani na bziratizo bza m’Bibliyabzi?

Kodi Munkukumbukira?

Kodi mukhawerenga mwakusamala marevista ya tsapanopapa ya Nsanza ya Mulindiri? Onani bzomwe munkukumbukira.