Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Nsanza ya Mulindiri (Yakupfunzira)  |  Outubro 2017

Kodi Mukhadziwa?

Kodi Mukhadziwa?

N’thangwe ranyi Jezu adatsimula Ajuda pa nkhani ya kulumbira?

CAKUTONGA ca Mozeji cikhabvumiza wanthu kulumbira pa cinthu cinango mwa kumbalewa mafala ninga yakuti: “Ndinkulumbira pamaso pa Mulungu,” ayai “Ndinkulumbira m’dzina la Yahova.” Koma mu nthawe ya Jezu, Ajuda akhana cizolowezi ca kumbalumbira pa cinthu ciri-cense comwe akhambalewa. Iwo akhacita bzimwebzo kuti atsimikizire kuti bzomwe akhalewabzo bzikhalidi bzacadidi, koma Jezu adawatsimula kawiri kense. Iye adalewa kuti: ‘Fala lanu lakuti “Inde” likhaledi inde ndipo mukati “Ne” bzikhaledi ne.’—Mateu 5:33-37; 23:16-22.

Dicionário Teológico do Novo Testamento, imbalewa kuti Ajuda akhana cizolowezi cakulumbira kuti atsimikize kuti bzomwe ankulewabzo bzikhali bza cadidi. Bzimwebzi bzikhacitika thangwe bukhu linango lakucemeredwa Talmud, likhafotokoza bza malumbiro yomwe yakhafunika kutewezedwa na yanango yomwe yakhafunika lini.

Ni Jezu lini yekha omwe adatsimula bza khalidwe lakuipali. Mwa ciratizo, munembi munango wakucemeredwa Flávio Josefo adafotokoza bza gulu linango la Ajuda lomwe likhambalumbira lini. Wanthu amwewa akhawona kuti kulumbira kukhali kwakuipa kwene-kwene kuposa kunama. Ndipo munthu akalumbira kuti wanthu akhulupire bzomwe iye walewa, kwa iwo munthu umweyo akhali nyakunama. Bukhu la apócrifo lomwe limbadziwikambo na dzina lakuti Eclesiástico, (23:11) limbafotokozambo bzinthu bzakubverana na nfundo imweyi. Iro limbati: “Munthu omwe ambalumbira kawiri-kawiri, ambakhala ankubzigwezekera pikado.” Tenepo, Jezu adatsimula cizolowezi ca kumbalumbira pa cinthu ciri-cense. Tikambalewa cadidi nthawe zense, tin’funika lini kumbalumbira kuti wanthu akhulupire bzomwe talewabzo.