Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Kodi kudziwa Mulungu kuna phindu liponi kwa imwepo?

Kodi kudziwa Mulungu kuna phindu liponi kwa imwepo?

Mu nkhani za mu revista ino, tapfunza bzinthu bzomwe bzatithandiza kugumana mtawiro wa mbvunzo wakuti, Kodi Mulungu ni Mbani? Pakuyamba tapfunza m’Bibliya bza dzina lace kuti ni Yahova ndipo khalidwe lace likulu ni lufoyi. Tapfunza pomwe bzomwe iye adacita na bzomwe an’dzacita kuna wanthu wense kutsogoloku. Pana bzinthu bzizinji bzomwe tingapfunze bza Mulungu, koma pinango mungafune kudziwa bza phindu lomwe mungaligumane thangwe ra kudziwa bzinthu bzimwebzi.

Yahova adapicira kuti ‘mukamulinga, iye an’dzabzicitisa kuti mumugumane.’ (1 Nkhani 28:9) Imwepo mun’dzakhala pa ‘uxamwali [bwakulimba] na Yahova’ mukamudziwa bwino! (Psalymo 25:14) Kodi kukhala pauxamwali na Yahova kungakhale na phindu liponi kuna imwepo?

Cikondweso caico. Yahova ambadziwika kuti ni ‘Mulungu wakukondwa.’ (1 Timotio 1:11) Mukakhala pa uxamwali na Mulungu na kutewezera makhalidwe yace, mun’dzakhala na cikondweso caico, mtendere wa mu mtima na thanzi labwino. (Psalymo 33:12) Ndipo mun’dzakwanisa kukhala na moyo wakukondwa, mukambatcenkha makhalidwe yapezi-pezi, mukakhala na makhalidwe yabwino na kukhala pa mbverano na wanthu winango. Ndipo mun’dzafika pakutawiriza mafala yomwe nyakunemba bukhu la psalymo adalewa yakuti: ‘Kufendera kwa Mulungu n’cinthu cabwino.’—Psalymo 73:28.

Cisamaliro cabwino. Yahova adapicira atumiki wace kuti: ‘Ndin’dzakupasa malango ndicikunyang’anisisa.’ (Psalymo 32:8) Mafalaya yankuthandauza kuti Yahova ambasamalira bzakusaya bza atumiki wace ndipo ambawapasa bzakufunikira. (Psalymo 139:1, 2) Tenepo, mukapitiriza kukulisa uxamwali bwanu na Yahova, mun’dzawona kuti iye ali lini kutali na imwepo.

Tsogolo labwino. Kuthumizira pa thandizo lomwe ambakupasani kuti mukhale na moyo wabwino nsiku zino, Yahova Mulungu akufunisisa kukupasani tsogolo labwino. (Zaiya 48:17, 18) Bibliya limbati: ‘Pakuti moyo wakusaya kumala an’dzaugumana akafika pakukudziwani bwino imwepo Mulungu yekha wacadidi na ule omwe mudamutuma Jezu Kristu.’ (Juwau 17:3) Mu nthawe zakunesa zino, tsogolo lomwe Mulungu ambatipasa liri ninga ndangula yomwe ‘imbatikhotcerera na kutilimbisa.’—Wahebereu 6:19.

Aya ni mathangwe yakucepa yakufunika kwene-kwene yomwe yangakuthandizeni kuti Tenepo, kuti mudziwe bzizinji, mungaceze na mumudziwe bwino Mulungu na kukulisa uxamwali bwanu na iye. m’bodzi wa Mboni za Yahova ayai pitani pa jw.org kuti mugumane thandizo.