NSANZA YA MULINDIRI—YAKUPFUNZIRA Janeiro 2016 | Thangwe Ranyi Tin’funika Kukhala Wakukhulupirika?

Wanthu azinji ambanama pakandomala phindi khumi zokha akakhala ankuceza. Kubonereranyi kufuna kukhala wakusiyana?

NKHANI YA PA TSAMBA LAKUYAMBIRIRA

Kodi Kukhulupirika n’kwa Kale-kale?

Bzomwe bzidacitikira Hitoshi, bzingacitise kukumbuka tenepo.

NKHANI YA PA TSAMBA LAKUYAMBIRIRA

Kodi Kusaya Kukhulupirika Kumbakutokonyani Tani?

Dziwani cadidi pakulewa bza kunama.

NKHANI YA PA TSAMBA LAKUYAMBIRIRA

Thangwe Ranyi n’kwa Bwino Kukhala Wakukhulupirika?

Bzomwe winango adalewa pa nkhani ya kufunika kwa kukhala wakukhulupirika.

Tsimikizani ‘Kupitiriza Kufuna Abale’!

Kodi vesi la gole la 2016 lingatithandize tani kukonzekera bzinthu bzomwe bzin’dzatibwerera kutsogolo?

Tendani Mulungu Thangwe ra ‘Mphaso ya Fovolo Yomwe iye Adatipasa’

Kodi lufoyi la Mulungu limbatithandiza tani kutewera mathanya ya Jezu mwapafupi kwene-kwene, kulatiza lufoyi kwa abale na mpfumakazi zathu na kukhululukira winango?

Mzimu wa Mulungu Umbacitira Umboni Pabodzi na Mzimu Wathu

Kodi kukhala m’bodzi wa anyakudzozedwa kumbathandauza ciyani kwa munthuyo? Kodi munthu ambadzozedwa tani?

‘Ifepano Tiniyenda Namwe’

Kodi n’ciyani comwe tin’funika kumbakumbukira pa nkhani ya kusankhulidwa kwa wanthu wakukwana 144.000?

Kuphata Basa Pabodzi na Mulungu Kumbabweresa Cikondweso

Kodi kuphata basa pabodzi na Yahova kumbabweresa cikondweso na kutikhotcerera mwauzimu mu njira iponi?