Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MBALI 5

Cigumula—Adatetekera Mulungu Mbani?

Cigumula—Adatetekera Mulungu Mbani?

Wanthu wazinji wakhacita bzinthu bzakuipa nthawi ya Nowa. Ciyambo 6:5

Adhamu na Eva adabala wana, wanthu adadzawanda. Angero winango adapanduka n’kusangana na Sathana n’kubwera pansi pano.

Iwo adabzisandusa wanthu n’kucita malowozi na azikazi. Azikazi wale adabala wana wa mphamvu kwene-kwene.

Dziko lidadzala na wanthu wakucita bzakuipa. Bhibhlia limbatiuza kuti: “Kuipa kwa anthu kwachuluka padziko lapansi, ndipo malingaliro onse a m’mitima ya anthu anali oipa okhaokha nthawi zonse.”

 Nowa adatetekera Mulungu ndipo adakonza combo. Ciyambo 6:13, 14, 18, 19, 22

Nowa akhali munthu wabwino. Yahova adauza Nowa kuti an’funa kupfudza wanthu wense wakuipa na cigumula.

Mulungu adauza pomwe Nowa kuti akonze combo cikulu cakucemeredwa ngalawa kuti ayikhe mbumba yace na mtundu uliwense wa bzinyama.

Napo Nowa akhawacenjeza bza kudza kwa Cigumula, iwo akhatetekera lini. Winango akhamuwenga, winango akhamuseka.

Pomwe adamaliza kukonza ngalawa ire, Nowa adapitisa bzinyama mkati mwangalawa.