Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa menu yaciwiri

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Mboni za Yahova

Cinyungwe

Tetekerani Mulungu Ndipo Khalani na Moyo Wakusaya Kumala

Yahova akufuna kukutsogolerani, kukukhotcererani, na kukusimbani.

Mafala yakuyambirira

Thangwe ra lufoyi lomwe Mulungu analo kwa wanthu, iye ambatipasa malango ya momwe tingakhalire na moyo wabwino.

Tingamutetekere Tani Mulungu?

Tin’funika kudziwa bzomwe tingacite na omwe angatithandize kucita bzimwebzo.

Mulungu Wacadidi Mbani?

Tingadziwe dzina lace na kuzindikira yanango mwa makhalidwe yace.

Moyo Ukhali Tani M’paradhaiso?

Mbali yakuyamba ya m’Bibliya imbafotokoza bza momwe moyo ukhaliri m’paraizo.

Cigumula—Adatetekera Mulungu Mbani?

Kodi wanthu pa nthawe ya Nowa adalatiza khalidwe liponi?

Mbiri ya Cigumula Imbati Pfunzisanyi?

Nkhani yomwe idacitikadi.

Yesu Akhali Mbani?

Thangwe ranyi tin’funika kumudziwa Jezu?

Infa ya Yesu Imbathumbudzula Ciani Kuna Imwepo?

Infa ya Jezu in’dzabweresa bzisimbo bzizinji.

Paradhaiso An’dzabwera Lini?

Bibliya lidaleweratu bza bzizindikiro bzakulatiza kuti Paraizo iri pafupi.

Ni Madalitso Yaponi Yomwe An’dzatambira Wale Omwe Ambatetekera Mulungu?

Bzimwebzi ni bzinthu bzomwe imwepo mun’funika lini kudzaluza.

Yahova Ambatitetekeradi?

Kodi mun’funika kucitira mpembo bzinthu bziponi?

Banja Lanu Lingakhale Tani Lakukondwa?

Yahova ndiye omwe adayambisa banja, ndipo ambapereka malango yakuthandiza.

Tingacite Ciyani Kuti Tikondwese Mulungu?

Pana bzinthu bzomwe Mulungu ambawenga, ndipo pana bzinthu bzomwe iye ambafuna.

Tingawonese Tani Cikhulupiriro Kwa Yahova?

Bzakusankhula bzathu pa moyo bzin’funika kubverana na kukhulupirika kwathu kwa Mulungu.